S-18-19-glutenfrie-varer_istock-web.jpg

Produsentene svarer på hvorfor glutenfri mat er dyr og usunn

Glutenfri mat er både dyr og usunn, slår en ny forskningsartikkel fast. – Nyttig og viktig artikkel, sier produsentene. Men hva har de egentlig tenkt å gjøre for at den glutenfrie maten skal bli bedre enn den er i dag?

Tekst: Tjodunn Dyrnes


«Glutenfrie produkter inneholder mindre næringsstoffer og har en høyere pris enn de glutenholdige. Når man vet at en usunn diett er den største risikofaktoren for å utvikle livsstilssykdommer, bør næringsinnholdet i de glutenfrie produktene ses nærmere på og den bør også bedres».

Dette er konklusjonen i en ny forskningsartikkel fra OsloMet og Universitet i Oslo (UiO), publisert på det anerkjente nettstedet Food & Nutrition Research nå i april. Forskerne har sett på 423 glutenfrie produkter og sammenlignet disse med 337 glutenholdige.

Alle produktene ble hentet fra dagligvarebutikker og nettbutikker som fører glutenfrie varer. Målet var å inkludere så mange glutenfrie produkter som mulig.

Les mer om undersøkelsen her.

NCFs spørsmål til produsentene

Vi syntes det var viktig at produsentene fikk lov til å svare hva de tenker rundt undersøkelsen. Var den overraskende? En kortversjon av svarene ble publisert i glutenFRI nr 2, men her får du alle svarene i sin helhet.

Her er de fire spørsmålene våre vi sendte produsentene:

«Norsk cøliakiforening ønsker at det daglige brød, for dem som må spise glutenfritt, skal være like godt, næringsrikt og sunt som glutenholdige brød. Vi er spente på å høre fra dere.»

 1. Hva tenker dere om undersøkelsen fra OsloMet?

 2. Hvordan skal dere jobbe fremover for å gjøre produktene sunnere?

 3. Hvorfor er glutenfrie produkter dyrere enn glutenholdige?

 4. Hva skal til for å få rimeligere produkter?


Vi har spurt 20 produsenter. Nederst i artikkelen kan du se hvilke produsenter som avsto fra å svare. Vi er glade for at så mange ønsket å dele sine tanker med oss. Her er svarene vi fikk:


Baker Hansen 

Svar fra Magnus Hals i Baker Hansens Glutenfrie AS:

1. Hva tenker dere om undersøkelsen fra OsloMet?

Først og fremst vil vi si at vi ikke er veldig overrasket over resultatene av analysen. 

– Studien konkluderer, basert på et gjennomsnitt av hva som finnes av glutenfrie produkter på dagligvaremarkedet. Vi er klar over at det dessverre finnes mange glutenfrie alternativer som ikke ser ut til å ha fokus på sunne og næringsrike produkter. Vi synes selvsagt at det er ganske uheldig for oss at artikkelen får en slik vinkling; her blir alle glutenfrie produkter «skåret over én kam», sier Magnus Hals i Baker Hansens Glutenfrie. 

2. Hvordan skal dere jobbe fremover for å gjøre produktene sunnere?

I Baker Hansen er vi svært opptatt av å lage næringsrike og sunne brød, og dette gjelder selvsagt glutenfritt også. Vi jobber stadig med utvikling, og sunnhet og riktig næringsinnhold står alltid høyt i fokus når vi utvikler nye og eksisterende produkter.

På et generelt grunnlag vil jeg si at glutenfrie produkter, dessverre inneholder noe mer karbohydrater enn vanlig brød, da man fjerner protein-delen i melet (altså gluten). På grunn av de mange begrensningene man har ved produksjon av glutenfritt, er det ofte frø og kjerner som blir benyttet for å gjøre brødene mer næringsrike og sunne (det som gir oppfattelse av «grovt» for forbrukeren). Dette er noe vi benytter mye av i våre glutenfrie brødvarer. Ettersom frø og kjerner har et svært høyt innhold av fett (og delvis høyt innhold av protein), bidrar dette da naturligvis til høyere fett-verdier i det ferdige produktet. Bruk av slike råvarer i brødene bidrar da også til lavere karbohydrat-andel, som vi ser er gjennomgående i våre produkter. Dog er det selvsagt en avveining mellom det å redusere de raske karbohydratene man finner i stivelsene som benyttes som glutenfritt mel, og om man velger å tilsette frø og kjerner for å øke fett-innholdet i produktet. I tillegg inneholder mange av våre produkter havre, som er en av de eneste kornsortene som bidrar til grovhet i glutenfrie brød.

3. Hvorfor er glutenfrie produkter dyrere enn glutenholdige?

Hovedgrunnen til at glutenfrie produkter er dyrere enn glutenholdige produkter, handler primært om råvarepriser. Hvor man med tradisjonelt hvetemel kan produsere med kilopriser helt ned i 5-6 kroner betaler man opp mot 6 ganger så mye for glutenfritt mel. Når mel-andelen i et brød utgjør et sted mellom 45-55 %, så sier det seg selv at det blir dyrere å produsere. Selv om råvareprisene er hovedårsaken, så ser vi at det også er mange andre elementer her i Baker Hansen som bidrar til forhøyede produksjonskostnader. Det at vi kjører mindre serier med produkter bidrar også til høyere kostnader i produksjonen. Her kunne vi selvsagt gjort endringer i vårt sortiment som gjorde at vi kun tilbyr 2 brød og 2 søtvarer for på den måten kunne kjørt større serier, men vi ønsker et mangfold i vårt sortiment, noe vi også tror våre kunder ønsker, og derfor velger vi heller en linje med flere unike produkter og da mindre serier. Men dette er selvsagt elementer som er med på å gjøre produktene dyrere for forbrukeren. Også pakking av glutenfrie varer, distribusjon og strenge retningslinjer for håndtering av glutenfritt i butikkene våre er elementer som også fordyrer de glutenfrie produktene. Mange er nok av en slik oppfatning at når man produserer spesialprodukter, slik som glutenfritt, så kan man ta den prisen man ønsker. Slik jobber ikke vi i Baker Hansen. Vi er opptatt av at denne type produkter skal ha lik fortjeneste som øvrige produkter, verken dårligere eller bedre.

4. Hva skal til for å få rimeligere produkter?

Som nevnt under forrige punkt, så er det råvareprisene som er hovedårsaken til differansene man observerer i priser på glutenfrie og glutenholdige produkter. Så dersom man ønsker å få ned prisene på glutenfrie varer, så er man nødt til å jobbe med leverandørene for å få ned råvareprisene (alternative støtteordninger). Alternativt må støtteordningene til forbrukerne komme tilbake igjen. Det at man ser en tydelig vekst i det glutenfrie markedet ser vi som positivt for fremtidige råvarepriser. Det kommer flere og flere leverandører inn på markedet, og dette vil på lengre sikt være med på å kunne skape høyere konkurranse, og da også redusere prisene.

 

Bakehuset/NorgesGruppen

Fra Bakehuset/Norgesgruppen fikk vi disse svarene fra kommunikasjonssjef Kine Søyland etter at hun har konferert med Bakehuset og kategoriansvarlig for brød og bakevarer i NorgesGruppen:

1. Hva tenker dere om undersøkelsen fra OsloMet?

Å lage glutenfri produkter som minner om glutenholdige produkter i smak og konsistens betyr at man må benytte spesialråvarer og andre typer ingredienser. Kornprodukter er en rimelig råvare og har en god næringssammensetning som det er vanskelig å konkurrere med på kostnader og innhold. Konklusjonene i undersøkelsen er ikke overraskende.

Det har i mange år vært «trendy» å spise glutenfritt for de som ikke har et medisinsk behov for glutenfritt kosthold, noe som for mange har virket litt merkelig, med tanke på at man erstatter rene kornprodukter med blandingsprodukter for å oppnå lignende smak og konsistens. For å oppnå lignende opplevelse på sluttproduktet benyttes for eksempel råvarer av mais og ris, som maisstivelse og risstivelse, råvarer som ikke har like god næringsprofil som glutenholdig korn.

2. Hvordan skal dere jobbe fremover for å gjøre produktene sunnere?

Vi har i dag et produkt (Kjernebrød) som er ganske høyt på protein (9,4 g) og fiber (7,2 g), og med vanlig salt-verdi (1,0 g). For å oppnå dette er det benyttet en del frø og kjerner, som drar opp fett-andelen vesentlig sammenlignet med ordinære brød (14,1 g).

Å benytte glutenfri havre kan være en god måte å gjøre produktene sunnere på, og minke andelen blandingsråvarer i glutenfrie brød. Økt andel frø og kjerner kan også gi produkter som er nærmere glutenholdige varer i smak, konsistens og næringsverdi.

3. Hvorfor er glutenfrie produkter dyrere enn glutenholdige?

Å lage blandingsprodukter som gir et slutt-produkt som minner om glutenholdige kornvarer krever gjerne mange prosesserte ingredienser, tilsetningsstoffer og spesialråvarer. Prosess- og råvaretyper drar opp kostnadene på de ferdige produktene. Et glutenholdig mel erstattes gjerne av en blanding av 5-10 ingredienser for å oppnå lignende egenskaper i produktet. I tillegg er markedet og bruksområdene for glutenfrie produkter mye mindre enn glutenholdige produkter, som igjen også påvirker pris samt at det som følge av mindre marked, også medfører høyere svinn dersom en snakker om ferske produkter.

For å produsere glutenfrie råvarer og produkter benyttes produksjonslokaler og produksjonslinjer som er glutenfrie (økt kostnad), for å unngå innblanding av gluten. I tillegg må det foretas økt testing for å verifisere at produktene er glutenfrie, som igjen betyr økte produksjonskostnader.

4. Hva skal til for å få rimeligere produkter?

Kostnaden for å utvikle og produsere råvarene og produktene er såpass mer krevende enn ordinære glutenholdige råvarer og prisen er deretter. Vi har i dag ikke noen løsning for hvordan dette kan produseres rimeligere da glutenfri produksjon krever litt mer ift både renhold og lokaler enn ordinær produksjon samt at råvarene også er dyrere.

 

Det Glutenfrie Verksted 

Slik svarer Monica Hellmann fra Det Glutenfrie Verksted.

1. Hva tenker dere om undersøkelsen fra OsloMet?

Siden Det Glutenfrie Verksted var initiativtager til denne studien sammen med OsloMet og UiO, var heller ikke resultatene fra studien særlig overraskende. Det Glutenfrie Verksted ble lansert nettopp fordi utvalget og næringsinnholdet i de fleste glutenfrie alternativer var så dårlig – vi ville gjøre en forskjell med å lage produkter med mindre sukker og mer fiber. Denne studien bekreftet det vi allerede visste.

2. Hvordan skal dere jobbe fremover for å gjøre produktene sunnere?

Det Glutenfrie Verksted jobber kontinuerlig med produktutvikling hvor målet er flest mulig produkter som leverer på nøkkelhullkravene og innfrir på smak og opplevelse. I tillegg er vi del av Intensjonsavtalen med helsemyndighetene på målene om mindre sukker og mer grovt som igjen krever at vi leverer og holder det vil lover. Samarbeidet FoU er også viktig i denne prosessen.

3. + 4. Hvorfor er glutenfrie produkter dyrere enn glutenholdige og hva skal til for å få dem billigere?

Det at glutenfrie produkter er dyrere enn glutenholdige har flere årsaker. Glutenfrie råvarer har en høyere pris enn vanlige råvarer i hovedsak basert på mindre produksjon/ volum, og i tillegg må det meste importeres da vi per i dag har et jordbruk som i liten grad ivaretar produksjon av glutenfrie råvarer. Ved import pålegges det toll. Omløpshastigheten på glutenfri produkter i dagligvarehylla er vesentlig lavere pr hyllemeter enn for vanlige produkter. For å forsvare utvalget og plassen i butikken ser nok dagligvarehandelen seg nødt til å ta ut en høyere brutto fortjeneste enn for andre varer hvor omløpshastigheten er større. Det er kanskje 5-7% (de med cøliaki eller glutensensitivitet+) av de som går i butikken som besøker fri for avdelingen, mens det er 100% som besøker resten av butikken (for å gi det et bilde). Vi som leverandører opplever likevel et stort press på våre innsalgspriser. Så for å lykkes med å få rimeligere produkter så er det avhengig av et samspill mellom industri, dagligvarekjedene og forbruker.

 

Schär

Fra Schär har vi fått disse svarene tilsendt fra Synne Wigum, Product Manager i Arvid Nordquist:

1. Hva tenker dere om undersøkelsen fra OsloMet?

Vi synes det er viktig med denne typen forskning for å øke interessen rundt temaet sunn mat blant mennesker som lever med et livslangt glutenfritt kosthold. Studien viser en større variasjon i næringsinnhold mellom individuelle GF(Glutenfrie)-prøver versus GC (Glutenholdige)-prøver brukt i analysen. Lignende observasjoner angående den store variasjonen i næringsinnhold mellom forskjellige prøver av GF-matvarer er også rapportert i andre europeiske land. Studien viser at GF-matvarer konsekvent inneholder lavere mengder protein sammenlignet med glutenholdige matvarer. Den åpenbare forklaringen på denne observasjonen er fraværet av de naturlig forekommende lagringsproteiner (prolaminer og gluteliner) som kollektivt kalles gluten. De alternative kornene og melene som brukes til å danne grunnlaget for GF-matvarer har ofte lavere protein enn hvete. Studien viser at fettinnholdet og spesielt mettet fettinnhold er høyere i GF-produkter enn i GC-produkter, spesielt i brød og snacks-kategorien. Alternative korn og pseudokjerner som ofte brukes i GF-produkter (spesielt brød) har høyere fettinnhold, og bruken av dem kan være en årsak til det høyere totale fettinnholdet i GF-produkter. Studien viser at spesielt i brød- og pizza-kategori GF-produkter samme mengde fiber som glutenholdige produkter, men i kategorier som pasta og korn er fiberinnholdet høyere i de sammenlignede GC-produktene

2. Hvordan skal dere jobbe fremover for å gjøre produktene sunnere?

Vi jobber kontinuerlig med forbedre produktene når det gjelder smak, samt struktur og næringsverdi. Vi undersøker kontinuerlig kundenes smakskrav og preferanser og evaluerer fremgangen vår gjennom regelmessige forbrukerundersøkelser og smaksprøver. Vi er fortsatt klar over de spesifikke diettbehovene til kjerneforbrukerne våre. Det brede utvalget av næringsrike råvarer vi bruker, hvorav de fleste er plantebaserte, gir produktene våre en umiskjennelig smak og aroma. Ulike naturlig glutenfrie korn, som mais og ris, samt alternative korn som hirse, bokhvete, havre, sorghum og quinoa, spiller en viktig rolle for å gjøre produktene våre tiltalende og har høy næringsverdi. Vi streber etter å gi forbrukerne gode og unike produkter og vi stoler på en kombinasjon av matteknologi, ernæringskunnskap og god forståelse av hva våre forbrukere vil ha. Vi står for sporbare ingredienser, for gjennomsiktighet, så vel som for enkle oppskrifter og forståelige etiketter. Våre produkter inneholder ikke konserveringsmidler eller hvetestivelse, vi bruker bare naturlig glutenfrie ingredienser.

 • Støttet av sterk innovasjon, jobber vi etter å tilby mat med overlegen smak og å glede forbrukerne til alle tider av dagen og i alle faser av livet, samt å muliggjøre sunnere og mer bærekraftige valg.

 • Mange av produktene våre inneholder allerede store mengder fiber. Hirse, bokhvete, havre og andre fiberkilder (f.eks. Psyllium, eplefiber, ...) bidrar med betydelige mengder fiber og finnes i mange av våre matvarer hver dag. Vi fortsetter å ta hensyn til fiberinnholdet i produktene våre, da dette er en viktig del av et balansert kosthold for alle målgrupper.

 • Vi jobber med å løse det lavere proteininnholdet gjennom økt bruk av høyere protein GF-korn (som hirse og glutenfri havre) og pseudocereals (inkludert bokhvete og quinoa), i kombinasjon med redusert avhengighet av enkel stivelse. Denne tilnærmingen har den ekstra fordelen av å også forbedre mikronæringsinnholdet.

 • Vi overvåker og kontrollerer nøye mengden mettet fett som er tilstede i produktene våre, og fortsetter å minimere dette til fordel for umettet fett på tvers av alle produktlinjer.

 • Vi overvåker og kontrollerer nøye saltinnholdet i produktkategorier som bidrar mest til det daglige saltinntaket og justerer disse der det er angitt. Den største utfordringen med å utvikle og optimalisere produkter betyr å kompensere for manglende bindingskapasitet til gluten så perfekt som mulig ved å bruke andre ingredienser. Samtidig må smak, utseende og næringsverdi ikke påvirkes av erstatning.

3. Hvorfor er glutenfrie produkter dyrere enn glutenholdige?

Glutenfrie produkter er dyrere på grunn av følgende årsaker:

 • Dyrere råvarer fordi råvaretilgangen ikke kan sammenlignes med glutenholdige råvarer

 • Dyrere produksjon høyere krav til flere analyser, glutenanalyser for å sikre at produktene er glutenfrie og ikke forurensede

 • Mindre volum sammenlignet med glutenholdige produkter

Glutenfrie produkter er dyrere enn glutenholdige produkter, og dette gjelder over hele verden, ikke bare i Norge.

4. Hva skal til for å få rimeligere produkter?

Billigere og bedre råvarer, hovedsakelig ved å finne naturlig glutenfrie råvarer med høy smak i fokus

 

Funksjonell Mat

Her kommer svarene fra Monika Danielsen, marketing manager i Funksjonell Mat:

1. Hva tenker dere om undersøkelsen fra OsloMet?

Vi synes det er nyttig og bra med denne undersøkelsen, slik at en viktig problemstilling blir belyst. Det finnes en del mennesker som tror at "glutenfritt" automatisk betyr "sunt", og det er fint at det kommer frem at dette slett ikke er noen selvfølge. I tillegg er det svært viktig at produsenter av glutenfrie matvarer er bevisst på at de ikke bør erstatte hvetemel med billigst mulig glutenfrie alternativ, men at de har fokus på å lage velbalanserte, næringsrike og sunne alternativer for dem som ikke tåler gluten.

2. Hvordan skal dere jobbe fremover for å gjøre produktene sunnere?

Våre produkter skiller seg tydelig fra de produktene i undersøkelsen som er fulle av næringsfattige ingredienser. Alle produkter som kommer fra Funksjonell Mat har et høyt innhold av fiber og protein, da et balansert næringsinnhold har høy prioritet hos oss. Fremover vil vi fortsette å ha det fokuset vi alltid har hatt: Når vi bytter ut en ‘dårlig’ ingrediens, skal den alltid erstattes med en naturlig næringsrik ingrediens som gjør produktet velbalansert og helsefremmende.

3. Hvorfor er glutenfrie produkter dyrere enn glutenholdige?

Hvetemel er en billig ingrediens, mens de ingrediensene vi velger å bruke (f.eks. mel fra nøtter og fiber/proteinkonsentrater) koster mange ganger mer.

4. Hva skal til for å få rimeligere produkter?

For vår del dreier det seg hovedsakelig om råvarepris på ingredienser.

 

Holmen Crisp 

Daglig leder i Holmen Crisp, Camilla Rosted, svarer:

1. Hva tenker dere om undersøkelsen fra OsloMet? 

Det er positivt med mer informasjon omkring dette, men viktig at den blir nyansert. Vet ikke om all pressedekningen på dette var så nyansert?

2. Hvordan skal dere jobbe fremover for å gjøre produktene sunnere? 

Vi har alltid hatt svært høyt fokus på næringsinnhold og at produktene skal være gode og sunne alternativ i et glutenfritt kosthold. Alle våre ingredienser er nøye utvalgt og satt sammen. Bokhvete og Teff er hovedingredienser i våre melblandinger nettopp av denne grunn. Det er sunne og næringsrike ingredienser uansett allergi eller ikke. Vi vil fortsette å ha samme fokus på dette i nye produkter. Alle våre produkter er naturlig glutenfrie, inneholder ikke hvetestivelse, og dette er også et viktig kriteria ved valg av ingredienser.

3. Hvorfor er glutenfrie produkter dyrere enn glutenholdige? 

Råvareprisen er svært avgjørende for hvilken pris varen får. Mine produkter er enkle produkter med maling og blanding som eneste bearbeidingsprosess. Alle ingredienser er importerte da de pt ikke er tilgjengelig med norsk opprinnelse, og de fleste vil trolig ikke bli det heller pga klimatiske forhold. Dette gir høye råvarepriser sammenlignet med for eksempel hvete. Holmen Crisp har jobbet med å dyrke frem norsk bokhvete i håp om at dette på sikt vil kunne være med å fremskaffe naturlig glutenfrie norske råvarer til lavere pris enn importert. Dette arbeidet er kostnadskrevende og utfordrende å finansiere med et såpass lite volum som det glutenfrie markedet representerer i Norge. Vi eksporterer også til Danmark, Sverige og Finland. Selv med denne eksporten er det krevende for en liten produsent å dra et såpass krevende utviklingsløp. Volum er således også en viktig brikke med tanke på bærekraftige produkter.

4. Hva skal til for å få rimeligere produkter? 

Som nevnt er produktkalkylen fra meg hovedsakelig råvarer, i tillegg til lønn og emballasje. Handelsleddet bruker stort sett 2 – 3 gangen så det meste av produktets kostnad ligger der. Men tilgjengelighet er også viktig, men har også sin pris.


Klæbu Håndbakeri

Daglig leder Frode Gerhardsen i Klæbu Håndbakeri svarer:

1. Hva tenker dere om undersøkelsen fra OsloMet?

Undersøkelsen belyser etter vår mening mye av utfordringen med måten norsk dagligvare er organisert på. Det er for få dagligvarekjeder og alle satser på billige importerte volumprodukter. Det finnes flere gode lokale produsenter, men de slipper ikke til i markedet. Terskelen for å få til en landsdekkende god distribusjon er for høy.

2. Hvordan skal dere jobbe fremover for å gjøre produktene sunnere?

Klæbu Håndbakeri har siden oppstarten av selskapet hatt fokus på gode og sunne råvarer i vår produksjon. Reduksjon av fett, sukker og salt er viktig i utviklingen av produktene. Vi vil ta i bruk grovhetsskalaen og nøkkelhullsmerket der det er mulig. Utfordringen fram til nå har vært at disse merkeordningene ikke har vært tilpasset glutenfrie bakevarer.

3. Hvorfor er glutenfrie produkter dyrere enn glutenholdige?

 MEL: Mel som i hovedsak benyttes i vanlig bakst er Hvete, Bygg, Rug og Havre. Bortsett fra havre inneholder disse kornsortene gluten, og havren må dyrkes på egne jorder og behandles i egne anlegg for at den ikke skal bli «smittet» med gluten. Det «melet» som benyttes i glutenfri bakst er ofte mikser av potet, mais, ris, soya osv . Disse melblandingene blir vesentlig dyrere å produsere da råvarene og produksjonsprosessene krever mye mer enn å lage f.eks hvetemel.

ANDRE RÅVARER: Vi benytter setersmør, kesam, seterrømme, chiafrø, ferske egg osv som er mye av årsaken til god smak. Mange av bakeriene i dag benytter "billige" råvarer og er presset på pris fra kjedene. I tillegg til dette må man huske at når man tar bort gluten, så må det erstattes av noe. Vi benytter blant annet fiberhusk som koster nesten 400 kr pr. kg i butikk.

PRODUKSJON: Produksjon av glutenfri bakst er mye mer tidkrevende enn tradisjonell bakst med gluten. Deigene er ofte klissete og vanskelig å få igjennom tradisjonelt bakeriutstyr. Dette resulterer ofte i mye manuelt arbeid, ombygging av utstyr og tidkrevende produksjonsprosesser.

DISTRIBUSJON: Alt vi produserer fryses inn så raskt som mulig for å beholde kvaliteten og minske matsvinn. Dette er positivt i forhold til miljøet og pris, men distribusjon av frysevarer rundt om i Norge er dyrt. Vi selger varene til uavhengige grossister, som har avtaler med butikkjedene om ukentlige leveranser av våre produkter.

Når et brød «forlater» Klæbu Håndbakeri påløper frakt, fortjeneste til grossist, fortjeneste til butikkjede og fortjeneste til den enkelte kjøpmann/butikk.

Tilsammen utgjør alt dette årsaken til at et grovbrød fra oss koster mer enn et «billig» kneipbrød som er produsert hos dagligvarekjedenes egne bakerier. Forskjellen er ikke så stor dersom man kjøper et brød fra sin lokale baker som også har et helt annet kostnadsnivå enn de store industri-bakeriene.

4. Hva skal til for å få rimeligere produkter?

Usikker på dette, men når det gjelder bakevarer er utfordringen at råvarene og foredling av disse krever egne anlegg og spesiell håndtering for at sluttproduktet skal være trygt. Et annet poeng er at pris ofte henger sammen med kvalitet. Vår erfaring er at kundene er villig til å betale for gode produkter, men at utvalget ofte er lite og ikke gir forbrukerne et reelt valg.

Når det gjelder en del andre typer produkter som har store volum, vil det hjelpe om disse produktene produseres kun glutenfritt. Disse produktene vil antagelig bli «litt dyrere», men vesentlig billigere enn om de skulle produseres som et eget glutenfritt produkt i mindre serier. Som f.eks. gryteretter, supper, etc.


LANTMÄNNEN UNIBAKE NORWAY AS 

Ansvarlig for Hatting fryst, Christoffer Jacobsen, svarer:

1.  Hva tenker dere om undersøkelsen fra OsloMet?

Konklusjonen i undersøkelsen er slik forskerne selv sier, dessverre ikke overraskende for oss. Det er flere faktorer, inkludert råvarepriser, bakeprosesser og et begrenset salgsvolum, som gjør glutenfrie produkter dyrere enn andre bakervarer (se flere detaljer i spørsmål 3).

Når det gjelder sunnhetselementet, er det en utfordring å finne balansen mellom glutenfrie råvarer som lar seg håndtere og samtidig er sunne. Ingrediensene man benytter i glutenfrie produkter gjør blant annet deigen mindre medgjørlig enn vanlig deig slik at bakeprosessen også blir mer tidkrevende – slik dere sikkert kjenner til.

Samtidig er havremel stort sett det grove melet som kan benyttes, i tillegg til de betraktelig dyrere hirse og solum. For å gjøre produktene litt grovere tilsettes gjerne frø, men disse inneholder mye fett. Dette illustrerer hvordan en rekke ulike forhold spiller inn i arbeidet med å utvikle gode, sunne produkter som kundene ønsker deg. Vi i Hatting jobber hele tiden for å gjøre porteføljen vår sunnere, inkludert våre glutenfrie produkter. Vi ønsker gjerne, som tidligere kommunisert, å drøfte nye produkter og ideer med dere fremover.

2. Hvordan skal dere jobbe fremover for å gjøre produktene sunnere?

Vi bruker innsikt om trender og kunde- og forbrukerbehov som en bærebjelke i innovasjonsarbeidet vårt slik at sortimentet til enhver tid er i tråd med hva kundene vil ha. De siste årene har vi hatt en grundig gjennomgang av vår glutenholdige portefølje, og turen har nå kommet til våre glutenfrie produkter. Vi har startet en prosess og ønsker å lansere et bredere sortiment i 2022. I denne sammenheng ønsker vi gjerne dialog med dere i cøliakiforeningen, særlig når det gjelder cøliakeres opplevelse av hva som er sunt.

Når det er sagt, ble "Hatting Glutenfri Fiberrike rundstykker" lansert i 2017 nettopp fordi glutenfrie brødprodukter inneholder mindre fiber. Vi har også "Hatting Glutenfri Havrestykker" i sortimentet vårt. Dette er altså et skritt på veien, men jobben pågår kontinuerlig. To av våre tre rundstykker er myntet på sunnhet.

Lantmännen Unibake er for øvrig eid av svenske bønder gjennom landbrukskooperativet Lantmännen. Der forskes det sammen med blant annet svenske forskningsmiljøer på nye kornsorter tilpasset ulike behov.

3. Hvorfor er glutenfrie produkter dyrere enn glutenholdige?

Glutenfrie produkter er dyrere enn glutenholdige fordi alle innsatsfaktorer er dyrere. Skal man for eksempel bruke havremel, kan man – som dere sikkert vet – ikke bruke korn som dyrkes ved siden av en hveteåker eller dersom det for eksempel er dyrket hvete der året før. I tillegg til flere krav til glutenfri verdikjede gjennom sertifisering av glutenfrie produkter gjennom dere, fører dette naturligvis til økte råvarepriser. Og mens for eksempel hvetemel er lokalprodusert og rimelig, må ingredienser som ris- og maismel importeres fra mer fjerntliggende områder. Dette fordyrer også.

Videre så krever produksjon av glutenfrie produkter at man har egne anlegg slik at man blant annet unngår at mel sprer seg i lufta. Man kan altså ikke blande produksjon av glutenholdige og glutenfrie produkter ved samme anlegg. Bakeriet må være godkjent for glutenfri produksjon.

Og til slutt så er markedet for glutenfrie produkter begrenset slik at salgsvolumene er mindre.

4. Hva skal til for å få rimeligere produkter?

Vi arbeider alltid med effektivisering av verdikjeden, både med tanke på pris, men også bærekraft og sunnhet. De tre elementene må henge sammen.

Vi ønsker blant annet å utfordre ingrediensprodusentene til mer effektiv produksjon. Til syvende og sist er det mye som må på plass for å få ned prisene. Vi trenger billigere råvarer, nye råvarer, et større utvalg av råvarer og også mer effektive produksjonsmåter. Så det er en lang vei foran oss, men vi ønsker å bidra med det vi kan.

 

Naturlig Glutenfritt og Den Gode Baker

Daglig leder Gry Ringset og Krim Christoffersen, leder og baker ved håndverksbakeriet Den Gode Baker svarer:

1. Hva tenker dere om undersøkelsen fra OsloMet?

Endelig. Vi synes det er viktig med fokus på næringsrike glutenfrie bakeblandinger og bakevarer som best oppnås med de naturlig glutenfrie sortene som treff, havre, amaranth, sorghum og kikerter m.flere.

Vi synes det er bra at det kommer en norsk undersøkelse som oppleves som mer relevant. Det er et viktig innspill til næringen; å lage mer nærings- og fiberrike produkter.

2. Hvordan skal dere jobbe fremover for å gjøre produktene sunnere?

VI ønsker oss mer forskning og kunnskap om hva som er sunt for hvem. F.eksempel er en betent tarm mer følsom for mye fiber. Hvilket kosthold er best for en betent tarm contra en frisk tarm. Er den maten som er sunn for normalbefolkningen like sunt for de som lever på diett? Er det viktig med et persontilpasset kosthold med diett om hva som er sunt for hvem? Vi ser det som viktig å kartlegge og eventuelt dele den glutenfrie kosten inn i «glutenfri klasse» 1 og 2.

Vi tar utgangspunkt i de naturlig glutenfrie råvarene. Fordi vi lager økologiske bakeblandinger og bakevarer, unngår vi kunstige tilsetningsstoffer.

Vi er inspirert av utfordringen til å få våre produkter enda mer fiber- og næringsrike.Vi jobber videre med å ta utgangspunkt i Naturlig Glutenfritt sine bakeblandinger for et mer nærings- og fiberrikt glutenfritt tilbud.

Vi ønsker oss også en utvikling av en mer tilpasset terminologi som tar utgangspunkt i at vi ikke lager produkter med korn, og dermed ikke er «sammalt» fordi et frø eller en urt ikke har de samme fysiologiske kvaliteter. 

Vi ser også at det kan være mer hensiktsmessig å operere med 100% synlige ingredienser som også viser vannprosenten i et bakverk. F. eks gir et høyt vanninnhold i et bakverk, et mindre fiberinnhold pr. 100 g.

Vi jobber for å få til et billigere brød med færre ledd mellom produsent til konsument. 

Vårt mål er å lage et glutenfritt tilbud som alle har lyst til å spise, som inkluderer fra den mest sensitive til den som tåler det meste.

3. Hvorfor er glutenfrie produkter dyrere enn glutenholdige?

Alle råvarerene importeres fra utlandet både fordi mange av de naturlige glutenfrie råvarene ikke tåler klimaet i Norge og fordi det er langreist for å bruke råvarer som ikke vokser tett opp til glutenholdige korn.

Dette er nisjeprodukter og en håndverksproduksjon.

Mange ledd fra produsent, grossist og detaljist, gir dyrere varer. Pris er også avhengig av hvilken prosent fortjeneste som taes av detaljist. 

4. Hva skal til for å få rimeligere produkter?

Vi ser at færre ledd fra produsent til konsument er viktig. Konsepter som Bondens marked og Reko er eksempel på dette, (slike alternativ finnes ikke for glutenfrie produkter som ikke dyrkes i Norge).

I et politisk perspektiv trenger glutenintolerante og cøliakere tilskudd til fordyret kost (opprettholde grunnstønad for alle, slik ordningen var før de to siste kuttene), en lavere moms på glutenfrie produkter eller mat på blå resept. Sverige har billigere glutenfri mat enn Norge, og hvis årsaken er statlige subsidier, er dette også en vei å gå.

 

Norgesmøllene AS/Møllerens

Hege Fjereide, Kategori- og markedsansvarlig Dagligvare i Norgesmøllene AS, svarer:

1. Hva tenker dere om undersøkelsen fra OsloMet?

Økt fokus på og bevissthet rundt sunnere glutenfrie produkter er bra, da det er nettopp dette vi også jobber for.

2. Hvordan skal dere jobbe fremover for å gjøre produktene sunnere?

Sunnere glutenfrie produkter har vært strategien vår helt siden starten på utviklingen av et glutenfritt sortiment. I Norgesmøllene er vi opptatt av at allergier og intoleranser ikke skal være til hinder for et sunt og balansert kosthold. Derfor har vi utviklet et fullt sortiment for glutenfri baking og en glutenfri brødserie. Møllerens Grov melblanding er et bakemel med glutenfri havre, perfekt til grovbakst. De tre brødblandingene Møllerens Grovbrød, Fiberbrød og Grove rundstykker gir fullverdige glutenfrie alternativer til det gode norske grovbrødet. Møllerens Ferdigbakt er en serie halvstekte brødprodukter, som representerer et praktisk og sunt alternativ til å bake fra bunnen av i en hektisk hverdag. Her er fire av totalt fem produkter grove; grovbrød med frø, havrebrød, grove biks og frøbriks. 

Grunnen til at mange glutenfrie produkter ikke kommer så godt ut ernæringsmessig i dag, er at de fleste er basert på stivelse eller rismel som hovedingrediens. Disse råvarene har ingen eller lite nyttig næringsverdi. Felles for alle våre grove glutenfrie produkter er at hovedbestanddelen er havre, som gir flere fordeler. Havre inneholder fiber, få kalorier og flerumettet fett som gir en lang metthetsfølelse. I tillegg inneholder havre gunstige betaglukaner som bidrar til å opprettholde normale kolestrolnivåer i blodet. Inntak av betaglukaner fra havre som en del av et måltid bidrar til å begrense blodsukkerøkningen etter måltidet. Som følge av at vår glutenfrie brødserie er basert på havre kan vi benytte brødskalaen, og per i dag er vi den eneste leverandøren av glutenfrie produkter som kan benytte brødskalaen.  

Vi setter krav til at alle våre grove glutenfrie produkter skal oppfylle kravene til nøkkelhull, for å gjøre det enkelt å finne sunne produkter i butikk. Dette betyr at en rekke ernæringsmessige krav til næringsinnhold er overholdt, og i tillegg kravet til et høyt innhold av fiber og fullkorn fra havre. Når det gjelder salt er vår grove melblanding uten tilsatt salt. Bakemiksene for brød og den glutenfrie brødserien har lavt saltinnhold, som også er innenfor myndighetens krav på 0,8 g for melmikser og 1,0 g for langtidsholdbare brødprodukter. Dette er et resultat av et langsiktig arbeid i Norgesmøllene med gradvis reduksjon av salt i våre produkter, uten for store endringer i smaken.  

Vi er stolte av å være en leverandør av fullverdige glutenfrie produkter produsert i Norge. Det er derfor gledelig å se at produktene er så godt mottatt blant forbrukerne og opplever god vekst. I 2019 kåret Norsk Cøliakiforening Norgesmøllene til "Årets glutenfrie produsent". I juryens begrunnelse følger det blant annet; "Årets glutenfrie bedrift 2019 i kategori produsenter tildeles Norgesmøllene AS, for deres møysommelige utvikling av og satsing på gode glutenfrie produkter! Norgesmøllene har i løpet av få år opparbeidet et stort sortiment av ulike typer glutenfritt mel og melmikser. I arbeidet vektlegger de viktige kvaliteter som smak, konsistens, utseende og sunnhet." Denne tilbakemelding er for oss et tydelig bevis på at vi langt på vei har lykkes med å tilby allergikere og dem med intoleranse produkter som bidrar til et sunt og balansert kosthold. 

3. Hvorfor er glutenfrie produkter dyrere enn glutenholdige?

Norgesmøllene ønsker å gi forbrukerne gode matopplevelser – også til de som må bake med glutenfrie ingredienser. Da er det naturlig at vårt ønske er å tilby glutenfrie alternativer til en fornuftig pris. Det er dessverre mer komplekst og kostbart å produsere glutenfrie produkter, da råvaren må dyrkes på egne steder og det må holdes adskilt i produksjonen for å unngå «smitte» fra produkter med gluten. Etterspørselen etter glutenfrie produkter – både råvarer og ferdige produkt - er mye lavere enn konvensjonelle produkt. Da er det vanskelig å oppnå volumfordeler i prisene. Samtidig er vi en norsk leverandør med produksjon i Norge som gir kort reisevei og dermed noen besparelser.

4. Hva skal til for å få rimeligere produkter?

Etterspørsel etter glutenfrie produkter er begrenset. Følgelig vil økt etterspørsel være nødvendig for å få til rimeligere produkter, slik at vi kan få opp volumene og dermed oppnå volumfordeler. I arbeidet med sunnere glutenfrie produkter ønsker vi å ta i bruk gode råvarer, som havren, og ikke la fokuset på pris gå på bekostning av sunne kvalitetsprodukter.


Orkla Foods Norge AS

Runa Spilling, Sr. Ernæringsrådgiver/klinisk ernæringsfysiolog, i Orkla svarer:

1. Hva tenker dere om undersøkelsen fra OsloMet?

Veldig spennende undersøkelse som bekrefter noen av utfordringene med et glutenfritt kosthold. Glutenholdige råvarer er naturlig lavere på både protein og kostfiber som gjør at bakevarer laget med disse ofte kan ha noe lavere innhold av disse kostkomponentene. Hovedkilden til protein i nordmenns kosthold er gjerne kjøtt, fisk, fugl, egg eller meieriprodukter. Disse naturlig glutenfrie råvarene kan fint kombineres med f.eks. brødmat. Å få til gode bakevarer uten gluten kan være utfordrende og TORO sitt mål, som pioner på markedet på 80-tallet, har vært å tilby cøliakere gode bakemikser som gjør det enkelt å få til et smakfullt alternativ til vanlig glutenholdige produkter. Basene våre kan fint suppleres med f.eks. meieriprodukter/egg for å øke proteininnholdet eller spises sammen med frukt, grønt eller belgfrukter for å øke måltidets innhold av kostfiber. Vi synes det er fint at OsloMet setter fokus på at glutenfrie produkter er ment for personer som av medisinske årsaker må unngå gluten. 

2. Hvordan skal dere jobbe fremover for å gjøre produktene sunnere?

I Orkla Foods Norge jobber vi kontinuerlig med å forbedre produktporteføljen våre både via produktforbedringer, inspirasjon og oppskriftstips for å tilberede produktene på ulike måter. Vi tar med oss denne rapporten inn i vårt videre arbeid. 

3. Hvorfor er glutenfrie produkter dyrere enn glutenholdige?

Det er nok en kombinasjon av pris og tilgang på glutenfrie råvarer og selve produksjonsprosessen. Produksjonen krever spesielle hensyn for å sikre at matvarene ikke kontamineres i noen av stegene.

4. Hva skal til for å få rimeligere produkter?

Et godt spørsmål. Glutenfrie produkter er ment for personer som av medisinske årsaker skal unngå gluten og volumet er noe begrenset. Råvarene er dyrere og produksjon krever ekstra hensyn for å sikre kvalitet og mattrygghet. Heldigvis finnes det mange rimelige og naturlig glutenfrie råvarer som cøliakere med fordel kan spise mtp både pris, næringsinnhold og for å supplementere glutenfrie produkter; frukt, grønnsaker, belgfrukter, nøtter og frø. 

 

Pure Food Norway AS 

Øystein Langerud, daglig leder i Pure Food, svarer:

1. Hva tenker dere om undersøkelsen fra OsloMet? 

Oslo Met har undersøkt en del produkter,- langt fra alle er med. Det er absolutt glutenfri produkter som er gode og like sunne som andre varer med gluten. Likevel er vi enige med Oslo Met at det er mye usunne produkter på markedet.

Produsenter og butikk-kjeder er ikke opptatt av ingredienser og sunne produkter. Det er andre hensyn som styrer hvilke produkter som havner i butikk-hyllene. Kunden har ofte ikke forutsetning for å vurdere ingrediensene, og de blir tapere i dette markedet. Det er synd at markedsleder på f.eks glutenfri-brød skal bruke tilsettingsstoffer som bryter ned tarmbakterier. Spises disse produktene daglig vil du trolig bli mer syk….

2. Hvordan skal dere jobbe fremover for å gjøre produktene sunnere?  

Vi er opptatt av smak og næringsinnhold. Det er en krevende jobb å lykkes med dette. Vi har klart å få frem flere gode produkter som konkurrerer både på pris og smak samtidig som vi mener at produktene ofte er mer sunne enn vanlige brød. Dette vil vi fortsette med, og vi kommer til å lansere flere næringsrike og gode produkter uten hvetemel og laktose i tiden som kommer. Vi vil fortsatt ha fokus på valg av ingredienser, unngå omdiskuterte tilsettingsstoffer og hvetestivelse. Vi har våre egne sunne alternativer til gluten (utviklet vårt eget mel) som gjør at våre produkter hever godt i forhold til de fleste andre produsentene. Vi bruker lite sukker (1 gram per 100 gram deig), vi kan om ønskelig bake uten gjær, og vi bruker korte karbo fra frø og fullkorn som vi mener ikke er usunt i våre produkter.

3. Hvorfor er glutenfrie produkter dyrere enn glutenholdige? 

Hvetemel og gluten er en av de billigste ingrediensene en kan bruke for bake-produkter. Dess mer gluten, - dess enklere og raskere bakeprosess. Produksjonskostnaden blir lav. Glutenfri baking er noe helt annet, og kan beskrives som et grøt-bakeri som er mer arbeidskrevende enn gluten produkter. Det er store krav fra mattilsynet til hygiene, forurensing, renslighet og valg av utstyr. For mange produsenter krever dette store investeringer for å kunne produsere et begrenset volum. Ingrediensene er utfordrende og skal du lage sunne og næringsrike produkter må du ha kunnskap om hva som kan brukes for å få til et bra produkt. For mange er det derfor enkelt å bruke en melblanding fra utlandet hvor ofte usunne og dårlige ingredienser blir brukt.

Butikken har en større brutto på glutenfri produkter. Det er i Norge noen få store leverandører som har gode rammeavtaler med kjedene da deres totale varesortiment er viktig omsetning for kjedene.  Da blir det enklere å styre pris, hylleplass og tilbud.

4. Hva skal til for å få rimeligere produkter? 

Pure Food har i dag liten markedsandel. Et større salg vil bety mer konkurransekraft og muligheter for kunne tilby produkter til en lavere pris. Vi konkurrerer med utenlandske brød, og disse har ofte tilgang på store markeder og kan gjennom norsk importør komme i en god forhandlingsposisjon med kjedene da de glutenfri produktene blir en del av en større pakke.

Mer markedsføring og fokus på kvalitet og sunnhet blir viktig, -- men krever kapital.

Større volum og mer salg vil gi mer effektiv produksjon og reduserte priser. Mer volum gir bedre innkjøpspriser.

Vi vil gjerne samarbeide tettere med NCF både på utvikling av nye produkter, og hvordan vi best kan få frem budskapet om at glutenfri produkter kan være like sunt/sunnere enn andre vanlige produkter.


Semper AS 

Produktspesialist i Semper, Mette.Bogen, svarer:

1. Hva tenker dere om undersøkelsen fra OsloMet?

Semper synes forskning er svært viktig, og det er bra at de glutenfrie matvarer får mer oppmerksomhet. Markedet er i en enorm vekst, og trender og forskning tyder på at det er flere forbruker som vil velge glutenfrie produkter/produkter uten hvete i fremtiden, grunnet helsen og velvære.  Den glutenfrie forbrukerne nyter godt av at flere handler i den glutenfrie hylla, siden det fører til et større utbud av produkter.  Med de produksjonsmetoden og råvarene vi har tilgjengelig i dag, er det ikke mulig å produserer glutenfrie matvarer som er identiske med glutenholdige produkter. Når det er sagt legger Semper ned mye ressurser for at de glutenfrie produktene skal ha god smak og være et bra helsemessig valg for cøliakeren. Informasjonsarbeidet ligger i å opplyse om at det er viktig å spise variert, selv om man spiser glutenfritt, og sørge for å velge fra alle deler i kostsirkelen.

Det er interessant er at det ikke var noe forskjell i fiberinnholdet i glutenfrie og glutenholdig brød, og at like mange hadde høyt kostfiberinnhold (>6 g/100 g) i de to gruppene. Fryst brød, knekkebrød og langtidsholdbart brød er det som selges mest på det norske markedet,  og derfor er det bra at det er så positive resultater.  Vi som leverandør må jobbe videre med å sikre fiberinnholdet og øke fullkorn i matvarene. Det er og skal være en viktig del av produktutviklingen.

Kornvarer er ikke den matvaregruppen som er den viktigste kilden til protein i det norske kostholdet. Derimot er melk- og melkeprodukter, kjøtt, fisk, belgvekster og egg gode proteinkilder. Derfor er ikke vi som produsert så bekymret for at en del av de glutenfrie produktene har mindre protein, sammenlignet med glutenholdige produkter. Til tross for det har vi fokus på proteinnivå i baseprodukter som brød og knekkebrød, når nye produkter skal utvikles.

I studien har man vurdert innhold av næringsstoffer i produkter, og det er kanskje behov for nye studier hvor man ser på det faktisk inntaket av de ulike produktene, og vurdering av det totale kostholdet hos cøliakerne.  

Det ble også publisert en studie «Er glutenfrie produkter et sunnere alternativ? En pilotstudie om næringsstoffer og tungmetaller i tidsrommet 2017 and 2020»,  tidlig i april i regi av Mattilsynet hvor konklusjonen var »Like mye fiber og mineraler i glutenfrie produkter». Resultater viser at de glutenfrie og de glutenholdige produktene inneholder like mye fiber og viktige mineraler som jern, kalsium og magnesium. Det her er mineraler som man finner i fullkorn. Semper beriker melblandinger med jern og B-vitaminer.

2. Hvordan skal dere jobbe fremover for å gjøre produktene sunnere?

Først og fremt vet vi ikke hvilke av våre produkter som er med i studien, men vi håper at vi har bidratt til at innholdet av fiber, er minst på linje med de glutenholdige produktene.  Målsetningen er at Semper sine glutenfrie produktene skal bidra med næringsstoffer som er viktig for helsen. For nye produkter tar vi en sunnhetssjekk. Det går kort og godt ut på at råvarene holder Semper standard, at produktet har ingredienser og nok av disse som er forbundet med god helse, og at produktet skal smake godt. Semper har fokus på proteinnivå i baseprodukter som brød og knekkebrød, når nye produkter skal utvikles.

Vi forholder oss til regelverket, og har per i dag flere produkter som er merket med Nøkkelhullet. Et eksempel på det er fryst brød,  som nå har det grønne Nøkkelhullsmerket. Vi har også lansert at langtidsholdbart Havrebrød nå nylig, som har 55% havre og Nøkkelhullsmerket. Havreknekkebrød er Nøkkelhullsmerket. Velger du nøkkelhullmerkede produkter spiser du mindre, salt, sukker og fett og mer fiber og fullkorn. Det er bra for helsen. I tillegg forbedrer vi også produkter som har vært lenge på markedet. Vi kan fortsatt fornye og forbedre oss, og vil gjøre positive justeringer der det mulig. 

3. Hvorfor er glutenfrie produkter dyrere enn glutenholdige?

Semper er en leverandør som kun leverer glutenfrie produkter og har ikke standard produkter på markedet. De fleste glutenfrie leverandører er små produsenter i Norsk dagligvarehandel målestokk. Vi vet ikke hva sammenligningsgrunnlaget er i studien, men hvis man sammenligner eksempelvis en Semper glutenfri makaroni med First Price makaroni kan prisforskjellen blir dramatisk. 

4. Hva skal til for å få rimeligere produkter?

Det er et godt spørsmål, som vi ikke har noe godt svar på. Det er toll på en del glutenfrie varer, men nå som sjokoladeavgiften er opphevet, er i alle fall det en positiv ting, for de varene som var berørt av denne.Tangent

Turid Henriksen, avdelingsleder i Tangent, svarer:

1. Hva tenker dere om undersøkelsen fra OsloMet?

Det er veldig bra undersøkelsen ble gjennomført, det setter fokus på sunnhet og næringsinnhold på glutenfrie matvarer, som igjen setter krav til produsenter og leverandører.

2. Hvordan skal dere jobbe fremover for å gjøre produktene sunnere?

Som et håndverksbakeri jobber vi kontinuerlig for å utvikle god og næringsrik mat samtidig som vi vil møte kundens ønsker og preferanser.  Det er i dag en utfordring å finne gode produkter og gode måter å øke fiberinnholdet på, uten at det går for mye utover smak/konsistens og pris, men dette ønsker vi å bli bedre på.    

3. Hvorfor er glutenfrie produkter dyrere enn glutenholdige?

Utfordringen for norske glutenfrie produsenter er prisen på råvarer samt en produksjon som er mer krevende enn ved glutenholdige produkter. Samtidig snakker vi ofte om relativt små produksjoner hvor distribusjonen også blir kostbar fordi det er færre enheter å dele kostnadene på.  Disse utfordringene gjelder ofte produkter som er produsert i Norge og med norske råvarer, der det er mulig.

4. Hva skal til for å få rimeligere produkter?

Vi ønsker oss et større fokus på sunne og gode glutenfrie råvarer som kan brukes i en produksjon, pr i dag er det mye som importeres og som små produsenter er vi ikke i en god forhandler posisjon hva gjelder pris. Vi er sårbare for endringer i markedet i forhold til tilgjengelighet, volum og pris.   På dette området kunne vi ønske oss en form for samarbeid slik at kompetanse om råvarer, muligheter og pris  ble lettere tilgjengelig.       

 

  

Brisk Bakeri avsto fra å svare

Finax avsto fra å svare

Fria avsto fra å svare

Godt Brød avsto fra å svare

Helios/Midsona avsto fra å svare

REMA KOIN AS avsto fra å svare