Forskning nytter_1200x700.jpg

Forskningsfondet for cøliaki

NCFs forskningsfond bidrar til å fremme forskning innen medisinsk, ernæringsmessig eller sosial sektor.

Forskningsfondet for cøliaki ble vedtatt opprettet på årsmøtet til Norsk cøliakiforening 14. mai 1979, og er reist ved innsamlede midler, gaver og bidrag. Fondets formål er å fremme forskning om cøliaki innen det medisinske, ernæringsmessige eller sosiale sektor. Fondet utlyser hvert år midler til forskning med søknadsfrist 1. mai. Fondet ledes av et styre på 5 medlemmer og styret tar den endelige beslutningen ved tildeling av forskningsbidrag som skjer fra avkastning av grunnkapital og fra gaver. Leder av fondet er Prof. Anne Spurkland, Institutt for medisinske basalfag, UiO.

Søk om stipend
I 2020 ble det utdelt stipend til forskningsprosjekter for inntil kr. 250.000. Søknadsfristen er 1. mai 2021. Søknadsinformasjon finner du her.

NCFs kontor er sekretariat for Forskningsfondets styre, og kontaktperson er Mona Elisabeth Lindholm, økonomi- og administrasjonskonsulent, 450 22 189 / mona.lindholm@ncf.no.

Adresse:
Forskningsfondet for cøliaki
Norsk cøliakiforening
Pb 351 Sentrum
0101 Oslo

Telefon: 22 40 39 00
Epost: post@ncf.no

Klikk på logoene for mer info