NCF_portrett_6371.jpg

Kutt på feil grunnlag

Staten mener at cøliakere skal klare seg på 20 brødskiver i uka.


– Det er med stor skuffelse vi ser at regjeringens forslag til statsbudsjett reduserer grunnstønaden for fordyrende kosthold fra kr 1999 til kr 686,- per måned. Dette baseres på en SIFO-rapport som dessverre inneholder flere feil og mangler, sier generalsekretær Knut H. Peterson i Norsk cøliakiforening (NCF)'

I SIFO-rapporten presiseres det at det hefter stor usikkerhet om alle beregningene. NCF har funnet flere feil og uriktige sammenligninger. Norsk cøliakiforening har lagt fram vår rapport for Arbeids- og sosialdepartementet, så dette er politikere og byråkrater gjort kjent med. 

Eksempelvis er mengden glutenfritt brød justert ned i forhold til glutenholdig brød i referansebudsjettet. Dette gir seg spesielt store utslag for menn der brødmengden er redusert fra 6200 g glutenholdig brød til 5100 g glutenfritt brød (se pkt: 3.3.1.2. side 22).

All ungdom, men spesielt de som er moderat eller veldig aktive, trenger mye mer mat enn det som er oppgitt i referansebudsjettet, spesielt med tanke på brødmat. 20 brødskiver i uka er veldig lite når mange barn og unge spiser så mye som 8-12 brødskiver per dag. Siden brød er den største utgiftsposten, vil dette ha en stor innvirkning på totalutgiftene.

Det er krevende å få i seg nok vitaminer og næringsstoffer på et glutenfritt kosthold, og NCF frykter at kuttene kan gå ut over vekst og utvikling, spesielt hos barn og unge. En 19-åring som driver med idrett trenger f.eks. 37 % mer energi enn beregningsgrunnlaget i rapporten tilsier viser tall fra NHI. NCF påpeker videre:

  • Referansebudsjettet har flere steder ikke reelle sammenligninger
  • Det glutenfrie kostholdet har for små mengder mat
  • Barn og unge med cøliaki må få mulighet til å delta i sosiale aktiviteter
  • Merkostnaden er basert på en snittberegning som vil slå svært uheldig ut

– Når politikerne vet, men ikke bryr seg om de faktiske forhold, fremstår dette som overraskende useriøst, sier generalsekretær Knut H. Peterson.

 

Les NCFs rapport til Arbeids-og sosialdepartementet her: Ekstrautgifter ved et glutenfritt kosthold
Les SIFOs rapport her: SIFOs kartlegging av ekstrautgifter

Klikk på logoene for mer info