Arkiv

Resultat: (1000) viser 901 - 920

Kan stress utløse cøliaki?

Kan stress utløse cøliaki? Kan jeg finne dokumentasjon på det? ...

Kan stress utløse cøliaki? Kan jeg finne dokumentasjon på det?

Kjetil, 4. mai 2017 11:05

Nei, men stress kan ikke utløse cøliaki, men sikkert påvirke hvor ille man opplever det å ha cøliaki, slik at det fører til mer symptomer og derved at man får diagnosen. Husk at ca 2/3 eller mer har ikke fått sin cøliaki diagnostisert, så det er flere som har udiagnostiserte cøliakere enn de som er diagnostisert og blitt friske fra sin cøliaki sykdom (fordi de spiser glutenfri mat).

Trond S. Halstensen, 10. mai 2017 18.05

Bør tvillingbror testes jevnlig?

Hei, vi har en datter på 6 år som fikk cøliaki-diagnosen for to måneder siden, og jeg lurer på om du kan svare på to ulike spørsmål. 1. For et par uker siden fikk datteren vår plutselig feber, vondt i hodet og magen. Feberen varte fra ca. kl. 1...

Hei, vi har en datter på 6 år som fikk cøliaki-diagnosen for to måneder siden, og jeg lurer på om du kan svare på to ulike spørsmål. 1. For et par uker siden fikk datteren vår plutselig feber, vondt i hodet og magen. Feberen varte fra ca. kl. 15 på dagen og gjennom natta. Først formiddagen dagen etter fikk hun voldsomme magesmerter med oppkast og diaré (som var over på ca. 15 minutter). Kan dette være en mulig reaksjon på at hun har fått i seg gluten? Er det sannsynlig at hun kan reagere såpass sterkt, selv om hun ikke har gjort det tidligere (hun har aldri kastet opp før diagnosen)? Vi kan ikke finne kilden, bortsett fra et restaurantbesøk et par dager før der maten muligens har vært "forurenset". 2. Vi har også en sønn (tvillingbror). Vi ble anbefalt å teste ham for cøliaki også, selv om han ikke har noen symptomer. Han har ikke cøliaki (testet negativt på antistoffer), men han har både HLA DQ8 +DQ2, slik som søsteren. Er det større sjanse for å få cøliaki dersom man har begge vevstypene? Jeg har hørt at andre har fått beskjed om å teste søsken jevnlig dersom man har en av disse vevstypene, er dette riktig?

Elin, 3. mai 2017 18:03

Skal forsøke å besvare dine spørsmål:

1. Nei den akutte feberperioden med oppkast var nok ikke pga glutenforurensing, da heller vanlig mageinfluensa eller hva man sier i disse dager (matforgiftning med bakterietoksiner høres også rimlig ut),

2. Har man HLA-DQ2 i dobbel dose så har man høyere sansynlighet for å få cøliaki, men DQ2/DQ8 er ikke det samme. Uansett så har >90% av de med disse vevstypene IKKE cøliaki så.....

3. Friske søsken med riktig vevstype, hvor ofte skal de testes? Først må man være klar over at de som er under 2 år altfor ofte (ca 50%) er negativ på blodprøven selvom de har cøliaki, så øker sansynligheten for å være blod-positiv oppover i barneårene, så testing av de minste barna er problematisk og gir kun informasjon ved positivt funn. Hvor ofte man så skal teste de eldre søskene, ja der strides de lærde. Siden over 90 % av dem aldri får cøliaki så må behovet for å avdekke en cøliaki veies opp mot angsten/sykliggjøringen man gjør av den friske ved stadig å måtte gå til doktor for å bli testet. Skal man ikke teste alle søsken, men avvente til de friske eventuelt får symptomer? Nei, det fungerer dårlig fordi mange cøliakere har ikke plager så man må undersøke alle søsken en gang uavhengig av plager, men hvor ofte? Hvert annet år, hvert 5 år? Ingen kan gi noen eksakt svar på hva som er optimalt. Det blir en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Jeg tror de fleste ville vært enig i at en testhyppighet på 2-5 år fra 4-5 års alder (først da kan en negativ blodprøve stoles på) holder, men det forutsetter at barnet spiser nok gluten til at cøliakitesting gir mening. Mange friske søsken i cøliakifamilier spiser i praksis en lav-gluten diet og da blir testresultatet vanskeligere å tolke.

Trond S. Halstensen, 03. mai 2017 19.59

Kan jeg som cøliaker analysere korn på laboratorium?

Hei! Jeg er ei dame på 48 år som har hatt cøliakidiagnose i noen år. Jeg jobber på laboratorium og utfører pr. i dag vann- og næringsmiddelanalyser. Nå er det slik at jeg mest sannsynlig blir tvunget til å bytte jobb på grunn av oppkj&osl...

Hei! Jeg er ei dame på 48 år som har hatt cøliakidiagnose i noen år. Jeg jobber på laboratorium og utfører pr. i dag vann- og næringsmiddelanalyser. Nå er det slik at jeg mest sannsynlig blir tvunget til å bytte jobb på grunn av oppkjøp av nåværende bedrift. I den nye bedriften er det forespeilet at jeg blant annet skal analysere på forskjellige typer korn, dette blir evt. over en periode på høsten etter høsting av kornet. Jeg kjenner ikke til noen detaljer rundt dette, hvordan det håndteres eller om det er mye støv/partikler i lufta. Jeg lurer på hvordan det er for meg å bli utsatt for dette? På forhånd takk!

Stina, 3. mai 2017 17:19

Neppe noe problem. Er det mye støv i en arbeidssituasjon så skal du uansett bruke beskyttelsesutstyr, er det kornstøv så skal du også (uavhengig av cøliaki) bruke personlig beskyttelse grunnet soppgifter i kornstøvet som har mye høyere biologiske tilgjenglighet dersom det innåndes enn ved matinntak. Så bruk støvmaske + + , slik som alle andre skal gjøre. Cøliakien din betyr ingenting i denne sammenhengen.

Trond S. Halstensen, 03. mai 2017 19.55

Kan cøliaki utløses av stress?

Hei, kan cøliaki utløses av stress? Finnes det dokumentasjon om dette? ...

Hei, kan cøliaki utløses av stress? Finnes det dokumentasjon om dette?

Anonym, 3. mai 2017 15:57

Nei, det er ingen dokumentasjon på at cøliaki utløses av "stress" Men når det er sagt, så vet vi at immunsystemets funksjon påvirkes av stress, slik at intensiteten i immunsystemets reaksjoner kan påvirkes av stress. Og da kan også plagene ved den udiagnostiserte cøliakien påvirkes av stress slik at det frenmstår som om selve sykdommen ble fremprovosert av stress, men egentlig hadde man vært syk lenge uten å vite om det.

Trond S. Halstensen, 03. mai 2017 19.51

Kan hveteallergi gi rett til grunnstønad?

Min sønn på 14 har fått påvist hveteallergi. Kan jeg søke om grunnstønad for ham? Jeg har selv cøliaki og får grunnstønad pga. diagnosen. ...

Min sønn på 14 har fått påvist hveteallergi. Kan jeg søke om grunnstønad for ham? Jeg har selv cøliaki og får grunnstønad pga. diagnosen.

Tone, 3. mai 2017 15:13

Hveteallergi (IgE mot hvetekomponenter) høre inn under matallergier og da er det andre regler som gjelder. Jeg antar man har bekreftet at dette gir ham en matvareallergi. Mange av de med hveteallergi tåler rug, og/eller bygg slik at kosten blir mindre ensidig og de økonomiske konsekvensene anderledes enn de som må spise glutenfritt. Dette sier rettskilden om retningslinjene til NAV:

"Hveteallergi

[Endret 11/04, 8/14]

Personer med hveteallergi reagerer også på de andre ”nordiske” kornsortene som rug, bygg og havre (hvis den er forurenset av hvete), slik at hveteallergi kan være en misvisende diagnose. Hveteallergi diagnostiseres ved hjelp av blodprøver eller prikktest og provokasjonsforsøk. Pasienter med livstruende anafylaktisk reaksjoner skal ikke provoseres, men dette må i så fall begrunnes særskilt.  Lidelsen behandles med samme diett som ved cøliaki og tilsvarende sats som ved cøliaki tilstås uten nærmere dokumentasjon av ekstrautgiftene. Hveteallergi er ikke nødvendigvis en livsvarig lidelse. Over halvparten av barna har vokst av seg allergien ved 8 års alder. Disse sakene må derfor revideres av relevant spesialist med regelmessighet hvert 3 årfrem til voksen alder (18 år)..Dersom provokasjon ikke utføres ved revurdering, skal spesialisten redegjørde for hvorfor dette ikke er utført. Voksne skal revurderes hvert 3. år. Det kreves ikke provokasjonstest da dette hos voksne ofte er forundet med fare for alvorlig allergisk reaksjon. Det kreves da en erklæring fra fastlegen om at pasienten  fortsatt lever på glutenfri diett."

Legg merke til kravet om at diagnosen skal være fastsatt av spesialist. Det er bare å søke.

 

 

Trond S. Halstensen, 03. mai 2017 19.44

Kan jeg bli syk av å bake med spelt?

Ca 2 år siden jeg fikk cøliaki-diagnose. Hjemme baker jeg med spelt til familien, og forrige uke bakte jeg og ble svimmel og energiløs etterpå. Varte resten av kvelden. Lurer på om dårlig form kan relateres til baking med gluten. Puste inn mel, tenker jeg p&arin...

Ca 2 år siden jeg fikk cøliaki-diagnose. Hjemme baker jeg med spelt til familien, og forrige uke bakte jeg og ble svimmel og energiløs etterpå. Varte resten av kvelden. Lurer på om dårlig form kan relateres til baking med gluten. Puste inn mel, tenker jeg på som en mulighet.Husker ikke om jeg var dårlig i magen. Jeg har andre mat-intoleranser også. Spurte legen min som ikke kunne svare meg på dette.

Gunn, 3. mai 2017 14:28

Neppe derfor, Du har bakt med spelt mange ganger før uten å føle noe som helst, så plutselig fikk du "noe" samtidig som du stod og bakte. Muligens vet du nå at egentlig var du i ferd med å bli syk, men sykdommen brøt ut først litt senere, eller det var noe helt annet som ga deg kraftløsheten. Det skal være mye melstøv i luften før en cøliaker kan forventes å ragere spesifikt pga sin cøliaki. Så i utgangspunktet kan du bare fortsette med speltbakingen til familien.

Trond S. Halstensen, 03. mai 2017 19.40

Er det noen sammenheng mellom cøliaki og angst og depresjon?

Hei jeg lurer på om det er mange med cøliaki som sliter med angst og depresjon? Er det noen sammenheng? På forhånd takk ...

Hei jeg lurer på om det er mange med cøliaki som sliter med angst og depresjon? Er det noen sammenheng? På forhånd takk

Esther, 3. mai 2017 11:54

Nei, i utgangspunktet så er det ingen sammenheng. Man kan godt ha 2 ulike plager/sykdommer. Din cøliaki er du jo uansett frisk fra siden du spiser glutenfritt. Angst/nedstemthet/depresjon er nokså vanlig så noen vil ha dette samtidig med at de har andre sykdommer f. eks. slik som hos deg, cøliaki.

Trond S. Halstensen, 03. mai 2017 19.35

Blir oppblåst og sliten av gluten

Jeg har over lang tid slitt med mageproblemer. Tidligere var det tidvis, så ble det oftere og lengre perioder. Sliter konstant med veldig mye luft/luftsmerter, mye romling. Hele kroppen eser ut og klær blir trange. Kjenner det ofte påvirker humøret mitt å gå med ...

Jeg har over lang tid slitt med mageproblemer. Tidligere var det tidvis, så ble det oftere og lengre perioder. Sliter konstant med veldig mye luft/luftsmerter, mye romling. Hele kroppen eser ut og klær blir trange. Kjenner det ofte påvirker humøret mitt å gå med en slik kropp. Luften som kommer ut lukter fryktelig vondt. Kjenner at når jeg spiser pasta, semule, brød, boller, m.m. så reager magen omtrent med en gang. Begynner å rumle og boble. Merker også at jeg nå reagerer om jeg tar meg en øl eller to. Har hatt forstoppelse flere ganger, alt fra noen dager til opp mot 14 dager. Til vanlig så går jeg på toalettet som regel alt fra et par til flere ganger om dagen, da med en mer bløt og flytende. Det lukter vondt. Den klistrer seg ofte til toalettet, og i det siste så har den også vært flytende noen ganger. Har prøvd meg på glutenfri kost og merket bedring på hele kroppen. Magen ble rolig, ikke luft, mer normale toalettbesøk, klær ble passelig igjen. Legen min sier jeg ikke har cøliaki ut fra blodprøve. Og har en gentest som primært utelukker laktoseintoleranse. Lurer nå på om det kan være kryssreaksjon for hvete pga pollenallergi. Har fått vaksinasjon tidligere for gress og bjørk, og kryssreagerer på flere frukter og grønnsaker pga dette, samt noen nøtter. Er konstant trett, har kommet meg noe men føler fortsatt jeg mangler energi til å være der hvor jeg føler jeg bør være. Spiser variert og sunn kost, med fisk flere ganger per uke. Hva tenker du om dette?

Merete, 2. mai 2017 19:57

Jeg kan nok ikke diagnostisere deg over nettet, så dette må du nesten ta opp med legen din. Plagene dine er nokså typisk for tykktarmskatar, eller IBS som det heter nå. Og da må du søke informasjon om hvordan du skal redusere mengden FODMAP i kosten. Søk på nettet, så ser du at mange har slike problemer.

Trond S. Halstensen, 03. mai 2017 19.32

Er Sørlandschips glutenfrie?

Er Sørlandschips glutenfrie? ...

Er Sørlandschips glutenfrie?

Inge, 30. april 2017 21:34

Vel, Sørlandchips skriver som svar på det spørsmålet: " Vi har pd.d kun glutenfrie kryddervarianter på chipsanlegget vårt, og håndterer heller ikke mel på anlegget" Så de er glutenfrie, garantert.

Trond S. Halstensen, 03. mai 2017 19.29

Kaster opp

Hei! Jeg har hatt cøliaki i rundt 3 år nå. Jeg holder meg 100 % glutenfri. Men de siste to ukene har jeg kastet opp to ganger, og jeg begynner å bli redd for hva som skjer. Jeg har også laktoseinntolerase og er sensitiv til egg, så jeg holder meg unna det ogs&ari...

Hei! Jeg har hatt cøliaki i rundt 3 år nå. Jeg holder meg 100 % glutenfri. Men de siste to ukene har jeg kastet opp to ganger, og jeg begynner å bli redd for hva som skjer. Jeg har også laktoseinntolerase og er sensitiv til egg, så jeg holder meg unna det også. Har du noen forklaring på hvorfor jeg plutselig bare kaster opp?

Mira Maria, 30. april 2017 14:43

Nei, det vet jeg ikke og hvorfor tror du dette har noe med din behandlete cøliaki da. Du er vel frisk fra den siden du spiser glutenfritt, så oppkast kan vel skyldes så mye annet, inkludert annen allergi (og sikker på at du ikke fikk egg i deg via annen mat?

Trond S. Halstensen, 03. mai 2017 19.25

Kan jeg drikke rusbrus?

Hei! Jeg er snart 18 år og synst det er litt vanskelig dette med cøliaki og alkohol. Jeg har lest mange plasser at det ikke er lurt med rusbrus når du er glutenintollerant, derfor lurer jeg på om Breezer sine rusbrus er glutenfrie? ...

Hei! Jeg er snart 18 år og synst det er litt vanskelig dette med cøliaki og alkohol. Jeg har lest mange plasser at det ikke er lurt med rusbrus når du er glutenintollerant, derfor lurer jeg på om Breezer sine rusbrus er glutenfrie?

Sara, 29. april 2017 22:07

Det kan være vanskelig dette med alkohol og gluten, men står det ikke på innholdfortegnelsen at det inneholder hvete, så er det glutenfritt: Og ser man på Breezer sin hjemmeside så sier de klart og tydelig at Breezer er glutenfri:( http://www.breezer.ca/en/faq.html)

Trond S. Halstensen, 03. mai 2017 19.22

Kan man forebygge mot cøliaki?

Hei. Jeg har nylig tatt prøver for å avdekke om jeg har cøliaki. Fikk negativt svar (TCC), men har vevstypen som tilsier at det ikke kan utelukkes at jeg kan utvikle det. Har en bestefar, mor og to tanter med diagnosen. Hvordan er det ift forebygging? ...

Hei. Jeg har nylig tatt prøver for å avdekke om jeg har cøliaki. Fikk negativt svar (TCC), men har vevstypen som tilsier at det ikke kan utelukkes at jeg kan utvikle det. Har en bestefar, mor og to tanter med diagnosen. Hvordan er det ift forebygging?

Inger, 29. april 2017 12:10

Selv om alle med cøliaki har vevstypen HLA-DQ2 og/eller HLA-DQ8, så har 30% av befolkningen det også. Regner man raskt på dette og vi antar at ca 1 % av befolkningen har cøliaki så vil kun litt over 4 % av de med riktig vevstype ha cøliaki. med andre ord >95% av de med riktig cøliaki HLA vi aldri få cøliaki. Så det betyr lite for din personlige risiko å ha disse genene, og derigjennom betyr det lite å forsøke å forebygge. Men som ved annen allergi, uten allergener ingen allergi, eller uten gluten-spising  ingen cøliaki. Desto mer gluten man spiser, desto flere blir klinisk cøliakisyke. Man kan derfor spekulere om redusert glutenspising reduserer antallet som blir cøliakisyke, og derigjennom om lavt gluteninntak reduserer risikoen for at man selv blir syk.  Danskene spiser mindre gluten enn svenskene og forekomsten av cøliaki er lavere i Danmark enn i Sverige så.....

Trond S. Halstensen, 03. mai 2017 19.08

Deltatt i forskningsprosjekt. Bør jeg utredes videre?

Hei Meldte meg som testperson i fbm med forskning på «den nye» cøliakitesten på RH, fordi jeg har cøliaki i familien (2 søstre, med diagnose), fordi jeg ikke selv har cøliaki, men har rett vevstype (som var et krav for å delta i den gruppen)....

Hei Meldte meg som testperson i fbm med forskning på «den nye» cøliakitesten på RH, fordi jeg har cøliaki i familien (2 søstre, med diagnose), fordi jeg ikke selv har cøliaki, men har rett vevstype (som var et krav for å delta i den gruppen). Jeg ønsket altså å bidra i forskningen med å delta, uten mistanke om egen sykdom. 3/4 år etter prøven ble tatt på RH fikk jeg tlf om at jeg hadde 3 positive prøver (den nye det ble forsket på og to andre), og skulle derfor inn til gastroskopi (jeg hadde svart ja på info hvis positiv), og de ønsket også mer forskningmateriell. Nye blodprøver og gastroskopi ble tatt sist sommer. Gastroskopien viste seg å være negativ også ved grundige undersøkelser. På bakgrunn av disse positive prøvene ønsket de enda flere blodprøver og jeg var en 3.gang innover til RH og det ble tatt enormt med blodprøver. I tillegg skulle fastlegen ta nye cøliakitester for oppfølging etter 1 og 3 år (om ikke utvikling av klarere symptomer før det). Har tatt nye prøver allerede nå, samtidig som jeg hadde legetime, spesielt fordi magen har vært noe mer urolig, dvs gass, noe magknip i perioder og mer ustabil avføringstype (fra løs til fast, men lite diare). Resultat nå viser så vidt utslag på den ene: S-Anti-Deam glia IgG = 5, skal være [7 S- Anti-t TG IgA= 11, skal være [7 Er det noen grunn til at jeg skal utredes ytterligere nå, f.eks i form av ny gastroskopi. Fastlegen har sag at hun kan henvise meg om jeg ønsker det. Men jeg veit ikke om det er noen grunn til at jeg skal ønske det. Jeg er ikke på GFD. Blodverdier ellers er normale. Har ADHD-diagnose, ingen effekt av Ritalin. Ingen faste medisiner. Jeg er 56 år

Velaug, 29. april 2017 10:51

Interessant, og takk for sykehistorien. Du illustrerer problemet med testing av personer som er i grenselandet mellom syk og frisk. Blodprøven på RH påviser antallet T-celler i blodet som reagerer på et spesielt glutenområde. De med cøliaki har mange flere slike T celler enn de som ikke har cøliaki. Du hadde økt antall slike gluten-spesifikke T celler, har 2 nære slektninger med cøliaki og riktig vevstype. Du sier noe om at biopsien  ble grundig undersøkt, vet du hvordan grundig undersøkt, med immunhistokjemi? Vi kjenner tilsvarende problemstilling fra vanlig allergi utredning. Selv om man påviser IgE mot ett allergen (f. eks. Torsk), så betyr det ikke nødvendigvis at man reagerer på Torsk man spiser, men desto høyerer nivå at slike antistoffer man har i blodet, desto større er sansynlighten for at man reagerer allergisk. Man må anta at det samme gjelder for den nye testen på RH: desto flere slike gluten-spesifikke T-celler man har i blodet, desto størrre er sansynligheten for at man har cøliaki. De siste blodprøvene dine ligger rett over grensegang mot cøliaki. Her er konklusjonen avhengig av hvor mye gluten du spiser. Dersom du ønsker å fremprovosere sykdommen tydligere så går du over til brød/pizza/spagetti/kake basert kost for å spise mest mulig gluten i minimum 6 uker, ta så ny blodprøve og se om verdiene stiger (og registrer om du blir dårligere i magen). Dersom du får plager og blodverdiene blir mere cøliaki-aktige så kan du få ny henvisning til gastroskopi med tynntarmsbiopsi, MEN vær da nøye med å få gastroskopien ett sted som kan utføre immunhistokjemisk analyse av tynntarmsbiopsien for man bedrer diagnosen ved å kvantifisere de cøliaki-assosierte gamma-delta T cellene i tynntarmens overflateepitel (de bør være tydelige økt dersom du er i ferd med å utvikle cøliaki). RH/OUS burde kunne tilby dette på oppfordring (Knut Lundin kan eventuelt sende biopsien til meg), vi på Lovisenberg Diakonale sykehus kan gjøre det (henvisning til  overlege Arne Rødseth, spesialbiopsi "gul-kork"). Det ville vært interessant å se om tynntarmsbiopsien din var typisk for latent/aktiv cøliaki eller helt normal. Takk for at du stiller opp for forskningen, det er slik vi kommer fremover.

Trond S. Halstensen, 03. mai 2017 18.42

Kan datteren min fortsatt spise gluten?

Hei! Min datter er under utredning for cøliaki. Hun hadde en periode på 2 uker med løs mage, og siden søskenbarnet ble diagnostisert med cøliali på samme alder ble hun testet for cøliaki. Hun fikk utslag på igg som var på 29, men iga var neg...

Hei! Min datter er under utredning for cøliaki. Hun hadde en periode på 2 uker med løs mage, og siden søskenbarnet ble diagnostisert med cøliali på samme alder ble hun testet for cøliaki. Hun fikk utslag på igg som var på 29, men iga var negativ. Symptomene varte bare i 2 uker og hun har vært symptomfri nå i over 1 mnd. Hun har ikke iga mangel og alle prøver som jern og folat er i normalområdet. Har tatt gentest, men ikke fått svar enda. I dag var vi med lege og han sjekket henne og fant ingen symptomer. Vi skal tilbake om 6 mnd for ny kontroll og fortsette å spise gluten. Det skal hun fortsette med så lenge hun er symptomfri. Høres dette greit ut eller synes du hun burde spise glutenfritt?

Marthe , 28. april 2017 21:00

Det høres greit ut. Fortsett med gluten, men hvor gammel er hun? Barn med cøliaki som er < 2 år har ofte (ca 50%) ikke påvisbare IgA mot tTG/TG2 selvom de har cøliaki (de er for små til at nok  autoantistoffene, som lages i tarmen, kommer over i blodet). IgG mot deamidert gliaidn er noe mer uspesifikk. Så lenge hun følges opp er det fornuftig å fortsette med normal kost, til man eventuelt kan avkrefte/bekrefte en cøliakidiagnose. Begynner hun å spise glutenfri så vanskliggjør man diagnostiseringen. Det kan bli vanskelig å rettferdiggjøre ovenfor henne hvorfor hun må spise glutenfritt, så gjør som legen anbefaler: spis vanlig og avvent situasjonen.

Trond S. Halstensen, 03. mai 2017 18.32

Må sønnen vår gjennom gastroskopi før han kan søke om grunnstønad?

Min sønn reagerer på gluten, har spist glutenfritt ca 2 måneder og har ikke ubehag. Han har blodprøve resultater som viser at har gen som kan utvikle cøliaki. Må han gjennom en gastroskopi undersøkelse for å søke støtte? Han må ...

Min sønn reagerer på gluten, har spist glutenfritt ca 2 måneder og har ikke ubehag. Han har blodprøve resultater som viser at har gen som kan utvikle cøliaki. Må han gjennom en gastroskopi undersøkelse for å søke støtte? Han må jo spise glutenholdig mat en god stund før undersøkelsen og det gir mye vondt og ubehag. Trond

Trond, 28. april 2017 15:08

Ble det ikke tatt blodprøve for å påvise de spessielle autoantistoffene mot transglutaminase-2 (cøliakitesten) før han begynte å spise glutenfritt? Dersom det ble tatt blodprøve som var negativ så har dere et problem. Genet som alle med cøliaki har, det har 30% av oss andre også så det i seg selv betyr ikke noe annet enn at man kan få cøliaki. For å stille diagnosen cøliaki må man være cøliakisyk, og det betyr å spise gluten til tarmen blir så skadet at det blir synlig på en tynntarmsbiopsi og kroppens immunforsvar lager de karakteristiske autoantostoffene mot vevs-transglutaminasen, også kalt transglutaminase-2 (tTG/TG2). Alle med cøliaki har slike autoantistoffer, men ikke alle har det i blodet da de dannes i tynntarmen. Du må nok regne med å måtte fremprovosere cøliakisykdommen på nytt ved å gi ham minimum 2 brødskiver (eller tilsvarende kake/bolle/pizza etc) pr dag i minimum 6 uker, men ofte må man spise gluten lengre enn det for å reaktivere den autoimmune reaksjonen cøliaki er.

Trond S. Halstensen, 03. mai 2017 18.22

Hvor mange glutenholdige brødskiver må 13-åringen spise om dagen før gastroskopi?

Vår datter på 13 har fått time til gastroskopi og beskjed om å spise glutenholdig kost i 3 mnd. før undersøkelsen. Er det mulig å si ca hvor mange brødskiver hun må spise pr dag? Hun har spist glutenfritt i ca 6 uker og glutenholdig mat gir jo...

Vår datter på 13 har fått time til gastroskopi og beskjed om å spise glutenholdig kost i 3 mnd. før undersøkelsen. Er det mulig å si ca hvor mange brødskiver hun må spise pr dag? Hun har spist glutenfritt i ca 6 uker og glutenholdig mat gir jo vondt og ubehag, vi ønsker ikke å utsette henne for mere ubehag enn nødvendig. Vi frykter iverstefall at hun vil bli tynn og uopplagt i disse 3 månedene. Takknemlig for råd:-) Mvh Marianne

Marianne, 28. april 2017 15:03

Minimum 2 skiver pr dag, men her gjelder det å spise så mye som mulig, gjerne skjult i kaker/pizza/spagetti/boller etc. Ikke tenk sundt i denne tiden, tenk mest på at man skal spise så mye glutenholdige produkter at det blir mulig å stille en sikker diagnose (eller at man er sikker på at en negativ diagnose "ingen tegn på cøliki", faktisk er negativ og ikke fordi man bare ikke spiste nok gluten).

Blir hun tynn og uopplagt denne tiden så får det heller være. Registrer vekten hennes ukentlig. Da har dere tilleggsdata som legen kan bruke når han skal vurdere diagnosen.

Trond S. Halstensen, 03. mai 2017 18.15

Er noe nytt om blodprøven som kan diagnostisere cøliaki uavhengig av kostholdet

Lurer på om der er noe nytt om blodprøven der kan diagnostisere cøliaki uavhengig av kostholdet?!? Vil det blive en mulighet i fremtiden og evt overskuelig framtid? Sliter med å få diagnose på sønn 9 år, vil helst ikke utsette han for ny provokasjon...

Lurer på om der er noe nytt om blodprøven der kan diagnostisere cøliaki uavhengig av kostholdet?!? Vil det blive en mulighet i fremtiden og evt overskuelig framtid? Sliter med å få diagnose på sønn 9 år, vil helst ikke utsette han for ny provokasjon!

Winnie, 28. april 2017 05:59

Dette er en forskningbasert test som Rikshospitalet har testet ut på voksne etter korvarig (3 dg) glutenprovosering. Den er ikke tilgjenglig for andre enn forskningsmiljøet på Rikshospitalet og NAV har ennå ikke godkjent dette som (eneste) diagnostiske testen for å stille diagnosen cøliaki. Så i henhold til NAV og det medisinske miljøet må man ha cøliaki-typiske tarmforandringer mens man spiser gluten, for å stille diagnosen cøliaki.

Trond S. Halstensen, 03. mai 2017 18.09

Har levd glutenfritt i 10 år, men hvordan går jeg fram for å få en diagnose?

Hei. Hvis man har levd på glutenfri kosthold i 10 år pga mistanke om cøliaki, men aldri undersøkt eller fått diagnose. Hvordan går helsevesenet frem da? For om jeg har skjønt det rett så burde man teste seg for cøliaki før man begynner...

Hei. Hvis man har levd på glutenfri kosthold i 10 år pga mistanke om cøliaki, men aldri undersøkt eller fått diagnose. Hvordan går helsevesenet frem da? For om jeg har skjønt det rett så burde man teste seg for cøliaki før man begynner på glutenfri diett. Er det en mulighet å sjekke om personen har vevstypene som er disponible for cøliaki og dermed få diagnose? Eller må man rett og slett spise gluten og begynne på nytt?

Silje, 25. april 2017 15:55

Dersom du med diagnose mener en NAV-godkjent diagnose så er svaret: uten objekltive påviste endringer i blodprøver/og eller tynntarmsbiopsi (alder avhengig), og riktig HLA, og syk, og bedring på glutenfri kost og redusert mengde anti-TG2 autoantistoffer (cøliakitesten). først da får du diagnosen. Når du har spist glutenfritt i 10 år, så er du kvitt din aktive cøliaki. Du har muligens en potensiell cøliaki, men for å bevise dette må du fremprovosere endringen, og altså spise gluten til du blir syk og man kan diagnostisere cøliakien. Slik er det dessverre bare. Det å påvise "cøliaki" genet hjelper ingenting, da 30% av oss har dette (men man kan ikke ha cøliaki om man ikke har ett av disse cøliaki-genene (HLA).

Trond S. Halstensen, 26. april 2017 19.44

Kan inntak av enzymer og probiotika medvirke til at cøliaki ikke blir oppdaget på biopsiprøve?

Hei! Datteren vår har over flere år fått tilskudd av enzymer og probiotika, og dette har hatt en klar positiv effekt. Hun skal på sykehuset og ta tynntarmsbiopsi, og derfor har vi fått beskjed om å sørge for at hun spiser nok gluten. Hun vil helst ikke spis...

Hei! Datteren vår har over flere år fått tilskudd av enzymer og probiotika, og dette har hatt en klar positiv effekt. Hun skal på sykehuset og ta tynntarmsbiopsi, og derfor har vi fått beskjed om å sørge for at hun spiser nok gluten. Hun vil helst ikke spise brødskiver, så det er litt krevende å få i henne mye gluten. Etter at hun har spist på denne måten en stund nå, har jeg begynt å lure på om det er dumt at hun får enzymer og probiotika? Kan dette medvirke til at en eventuell cøliaki ikke blir oppdaget på biopsiprøvene, og for den saks skyld blodprøvene som tidligere har vært negative?

Hanne, 26. april 2017 17:38

Tja, det er endel diskusjon om at lactobasillus (probiotika) kan spalte gluten i det toksiske området. Så teoretisk kunne tilskuddet redusere mengden toksisk gluten immunsystemet får og dermed forkludre glutenprovoseringen. Brødskiver en en glutenkilde, pasta/pizza/dognouts/boller/kaker er en annen og muligens en mer populær glutenkilde. Bare få så mye i henne som mulig og ikke vær så nøye på hvor sunn kilden er (kaker etc). Det viktigeste er at hun får i seg så mye som mulig slik at tynntarmen blir påvirket av immunresponsen, først da kan patologen som ser på biopsien gjenkjenne de karakteristiske cøliakiforandringene.

Trond S. Halstensen, 26. april 2017 19.20

Har datteren vår cøliaki eller IBS?

Hei - og takk for fint tilbud :) Vi har en datter på snart 3, som har en klassisk historie hva gjelder små barn og cøliaki. 15 november i fjor, kuttet vi ut gluten - og fikk en ny jente. Spesialisten på Ullevål skrev en legeerklæring hvor han sier det er sterke m...

Hei - og takk for fint tilbud :) Vi har en datter på snart 3, som har en klassisk historie hva gjelder små barn og cøliaki. 15 november i fjor, kuttet vi ut gluten - og fikk en ny jente. Spesialisten på Ullevål skrev en legeerklæring hvor han sier det er sterke mistanker om cøliaki - men at han ikke kan sette endelig diagnose da det ikke er gjennomført biopsi, fordi hun var for liten for å få utslag på blodprøvene - og det nå ikke er forsvarlig å provosere henne med gluten, da hun blir enormt dårlig av ingenting. Vi opplever nå en stagnering i bedringen. Vi merker det særlig om nettene (smerter og oppvåkninger i forbindelse med imobilitet). Hun har måttet øke dosen Movico Jr igjen. Og har liten matlyst osv. Én ting vi har lagt merke til, er at hun ikke tåler sorbitol. Dette står på FODMAP. Og vi har forstått det sånn at mennesker med cøliaki ofte også lider av IBS - og burde følge FODMAP. Så her er våre to spørmsål: 1) Kan vi få en henvisning av vår fastlege for å ta biopsi hos deg i Drammen? Uten provokasjon? Og er resultatet der like sikkert som andre tester? Altså - dersom den er negativ hos deg, har hun ikke cøliaki. Og dersom den er positiv, så har hun det? Vi som foreldre kjenner på et større og større behov for å få stilt en endelig diagnose. Så vi vet hva vi har å forholde oss til. Særlig når bedringen stagnerer/hun har perioder hun blir dårligere. Da er det greit å vite om det er pga forurensing/uhell osv. At hun reagrer kraftig på gluten, er det jo ingen tvil om. Men likevel... 2) Vi gikk på FODMAP både før og i tre måneder etter glutenfri diett. Etterhvert syntes vi ikke det gjorde noen særlig forskjell fra eller til. Og begynte å slippe litt opp på FODMAPregimet. Men nå merker vi altså at hun IKKE tåler sorbitol (medisiner, godteri, eple). Det gir mening når vi tenker tilbake fra hun var bitteliten også. Er det sånn at man kan tåle det meste med høy FODMAP? Og kun reagere på enkelte ting? Eller må du holde deg unna alt? Når er det lurt å tenke å kutte ut hvetestivelse og andre ting? På forhånd takk for svar! :)

Silje, 26. april 2017 13:11

Dette var endel spørsmål som jeg skal forsøke å ta: Problemstillingen er litt klassisk, og det er mer i brød enn gluten man kan reagere på, inkludert FODMAP (fruktaner). Det kan virke som om mat med lavt innhold av FODMAP er en god ide til henne. Spørsmålet er om hun har cøliaki eller ikke. Det er fritt sykehusvalg, og enn så lenge inkluderer jeg biopsier fra Drammen i min immunhistokjemiske analyse, og ja der mener vi at vi kan skille de med en cøliakisk gluten reaksjon fra de som ikke har cøliaki. Du må da få en henvisning fra fatslegen din som forklarer problemstillingen, og så må nesten barnelegene i Drammen ta den endelige avgjørelsen.  Dersom bedringen kun var midlertidig og dere gjorde 2 ting på engang, kuttet FODMAP og gluten, og har nå sakte vendt tilbake til normal kost med mer FODMAP samtidig som plagen er kommet tilbake, så er vel både min (og din) sterkeste misstanke en FODMAP relatert mageplage (IBS).  Men dette tror jeg trenger en grundigere undersøkelse/gjennomgang/diagnostisk utredning enn bare å anta det. Muligens har hun ikke cøliaki i det hele tatt.

Trond S. Halstensen, 26. april 2017 18.54

Klikk på logoene for mer info