Arkiv

Resultat: (1000) viser 641 - 660

Glemte å si at det er påvist folatmangel

Hei, sendte nettopp inn spørsmål om refraktær cøliaki mm. Glemte å si at det er påvist folatmangel, målt til 6. HB normal rundt 12. ...

Hei, sendte nettopp inn spørsmål om refraktær cøliaki mm. Glemte å si at det er påvist folatmangel, målt til 6. HB normal rundt 12.

Anonym, 23. august 2017 18:13

Styrker meg i troen på at du må gjennom spesialist utredning for å kartlegge hva som er feil.

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 22.56

Kan jeg ha refraktær cøliaki?

Hei, jeg fikk diagnosen cøliaki i 2004, 34 år gammel. Jeg har nok hatt den siden jeg var liten. En datter har også diagnosen. Husker at jeg alltid har hatt perioder der jeg har tatt jerntilskudd. Det var klare utslag på blodprøve i 2004, og diagnosen ble bekreftet med...

Hei, jeg fikk diagnosen cøliaki i 2004, 34 år gammel. Jeg har nok hatt den siden jeg var liten. En datter har også diagnosen. Husker at jeg alltid har hatt perioder der jeg har tatt jerntilskudd. Det var klare utslag på blodprøve i 2004, og diagnosen ble bekreftet med biopsi fra tynntarmen. Umiddelbart etter oppstart med glutenfri diett ble jeg bedre i forhold til munnsår. Jeg hadde ikke symptomer fra mage, bortsett fra at jeg merket meg etter at jeg begynte på glutenfri diett, at jeg rapte mye mindre. Før dette, tenkte jeg ikke over at det var mye luft. Jeg hadde ikke smerter i magen. Problemene var dårlig jernopptak, og betennelse i muskulatur, såkalt musearm, samt en ekstrem trøtthet. Jeg har vært fin siden et halvt år etter at jeg startet på glutenfri diett, men var noe sliten i 2007, og var inne på tanken at jeg kanskje måtte spise naturlig glutenfri mat. Fikk tatt ny biopsi, som var fin. Problemene med utmattelse var trolig relatert til bihulebetennelse. Det ble bedre etter operasjon. I fjor fikk jeg akutt blindtarmbetennelse. Jeg trodde magesmertene skyldes at jeg hadde spist noe som var merket med "kan inneholde spor av gluten", og gikk med smerter i en uke før jeg kom til lege. Det viste seg at jeg hadde sprukken blindtarm (jeg vet når den sprakk!!, skjønte det i ettertid), i tillegg en abscess, og jeg ble satt på kraftig antibiotikakur. Etter tre uker ble blindtarmen fjernet, og den var da fortsatt betent. Etter dette har jeg hatt mye diaré, og generelt mye avføring. Jeg har aldri kommet meg helt, og hangler mye i jobben, og sover ekstremt mye. Jeg våkner ikke tidlig om morgenen, og føler meg ikke deprimert. I november i fjor, åtte måneder etter blindtarmbetennelsen, fikk jeg noen perioder med smerter (meget ekstreme smerter), og utvidet bukomfang. Dette har jeg fortsatt. Jeg oppsøkte lege i mai i år. Funn som er gjort: CT: "ikke helt patent" bauhini valve, mye luft i tynntarm, svakt positivt utslag på alle tre prøver på hemofec, grenseverdi på Calprotectin (50), patologisk lymfocyttær epitheilotophi cd45 (trolig feilstavet, men det er det som står i journalen ) på biopsi (kun to biopsier undersøkt, selv om jeg vet det ble tatt flere. Beskrevet at det ikke var malignitet eller dysplasi, men morfologi forenlig med forenlig med diagnose (antar det da henvises til cøliakien). Har HNPCC-relatert kreft i familien. Har vært undersøkt på kolonskopi jevnlig siden 2010. Hadde påvist proktitt i 2010, men ikke seinere. Hadde ikke symptomer dengang, og tok derfor ikke medisin. Ingen funn på kolonskopi, ultralyd eller kapselendoskopi. CT abdomen og gastroskopi med de funn jeg skrev. Har hatt to episoder med svart, vannaktig avføring. Mulig angiodysplasi, var teorien. Ingen som har bedt meg ta røntgen like etter episodene med svart avføring, så jeg skjønner ikke hvor blødning i mage/tarm kommer fra. Har som sagt episoder meg mye smerter. Har våknet om natten av dette, og har også hatt episoder med oppkast om natta. Mine spørsmål: Hva er patologisk lymfocyttær epitheliotophi cd 45, og er det normalt ved cøliaki etter årevis på glutenfri diett og nyoppståtte symptomer? Kan jeg ha refraktær cøliaki? Hva bør eventuelt utredes videre? Jeg er fortvilet, og har pakket en bag med tanke på akuttinnleggelse. Det er helt unormalt for meg å tenke sånn. Er mye trøtt, men forsøker å være fysisk aktiv. I perioder klarer jeg det sånn noenlunde, om ikke som før.

Anonym, 23. august 2017 16:51

Dette er et for komplekst diagnostisk problem til at jeg kan ta dette over nettpraten. Men du illustrerer hvor viktig det er å tenke på andre ting enn den behandlete cøliakien ved magevondt. Selv cøliakerer kan få andre sykdommer. Det høres ut som du har fått en antibiotika utløst IBS/bakteriell overvekst i tynntarm, som krever sin egen behandling med lav FODMAP mat, og eventuell spesiell antibiotikabehandling.  I tillegg har de påvist økt antall lymfocytter (CD45-positive celler) i slimhinnen din, forenlig med aktiv cøliaki, men usikkert hva det består i. Dersom du har fått påvist de spesifikke mutasjonene som gir HNPCC (finnes i minst 2 varianter med ulik kreftrisiko) så er områder med økt intraepitelial lymfocytose utsatt for kreftutvikling.  De områdene man derfor har påpekt har økt mengde lymfocytter (CD45-positive celler) bør derfor unedrsøkes nærmere. Dette krever en mer spesialisert poliklinikk som kjenner til Lynch syndrom (som det nå mer heter). Høres ut som du bør komme til poliklinisk utredning ved et sykehus for utredning. Vanskelig å vite hva de CD45+ cellene består av før man har en ny biopsi fra tarmen som man kan analyser med immunhistokjemi (frysesnitt).,   De hadde vistnok ikke sett tegn på epitelial kreftutvikling i tynntarmen og det er jo bra. Men kom deg til lege som kan sende deg til spesialist (og få bekreftet om du, eventuelt hvilken HNPCC-mutasjon du har).  

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 22.35

Må jeg avvente resultatet av immunhistokjemien for å få en endelig avklaring?

Hei! Jeg var til utredning for mulig cøliaki på Ullevål sykehus høsten 2016. Positiv gentest, forhøyende antistoffer (IGA-antiTgT 4,1 og IgG-deaminert gliadin 15) og biopsi med relativt stort lymfoid infiltrat, noe økt cellularitet i lamina proria, og fokalt &...

Hei! Jeg var til utredning for mulig cøliaki på Ullevål sykehus høsten 2016. Positiv gentest, forhøyende antistoffer (IGA-antiTgT 4,1 og IgG-deaminert gliadin 15) og biopsi med relativt stort lymfoid infiltrat, noe økt cellularitet i lamina proria, og fokalt økt antall lymfocytter i overflateepitelet. Legen konkluderte med MARSH 1, men trodde ikke denne lavgradige betennelsen var årsak til min malabsorpsjon av jern og magnesium tross store doser med tilskudd). Anbefalte ikke start på glutenfri diett. Etter å ha lagt fram problemstillingen her, anbefalte du meg om å få en second opinion hos dere på Lovisenberg. Var der i april i år, tok ny serolog som viste økning i antistoffer (IGA-antiTgT 6,5 og IgG-deaminert gliadin 48). Basert på funnene på Ullevål og den nye serologien, mente legen at jeg sannsynlig hadde en latent cøliaki som nå hadde gått over i en aktiv fase. Det ble gjennomført gastroskopi i mai, men jeg har kun fått svar på to av biopsiene. De viser: 1.Tynntarmslimhinne (descendens) forenlig med "borderline" intraepiteliallymfocytose, MARSH 0. Makroskopisk: tynntarmslimhinne med slanke totter med økt forekomst av intraepiteliale lymfocytter(23IEL). 2.Tynntarmslimhinne (bulbus) forenlig med "borderline" intraepiteliallymfocytose, MARSH 0 og kronisk aktiv betennelse. Makroskopisk: tynntarmslimhinne med totteepitel med infiltrasjon av nøytrofile granulocytter og lymfocyttinfiltrasjon (>20IEL), ommbygget arkitektur, totteatrofi og økt cellularitet i lamina propria. Uspesifikt funn som kan sees ved glutensensitivitet, infeksjoner IBD, autoimmune sykdommer, medikamenter, matintoleranse mm. Det ble også tatt 2 biopsier som skal analyseres med immunhistokjemi, men dem har jeg ikke fått svar på enda. Det har nå gått 3 mnd og jeg har enda ikke fått noen avklaring på om jeg har aktiv cølliaki. Er det vanlig å måtte vente så lenge på svar? I løpet av det siste året har min osteoporose forverret seg til tross for 2 behandlinger med Aclasta og jeg måtte ha påfyll av mer Aclasta forrige uke. På grunn av denne dårlige nyheten med skjelettet, og at jeg ikke har lykkes med å få tak i legen, tok jeg en egen avgjørelse og begynte med glutenfri kost 1.juli. Vet ikke om det var riktig. Nå lurer på hva du tenker om disse foreløpige resultatene? Er det sannsynlig at det er lavgradig cølliaki eller kan det være andre mulige forklaringer på betennelsen i tynntarmen? Må jeg avvente resultatet av immunhistokjemien for å få en endelig avklaring? Vennlig hilsen Mary-Ann

Mary-Ann, 23. august 2017 16:27

Takk for fyldig spørsmål. Det er veldig uheldig at det skal ta så lang tid å få svar på prøvesvar, men immunhistokjemisk analyse av tarmbiopsien ligger i grenseland mellom forskning og diagnostikk. Vi fikk litt penger til teknisk hjelp for å analysere de første 150 biopsiene, men nå har jeg ikke lenger teknisk hjelp. Slik burde det ikke være, men slik er det nå engang. Selv om de immunhistokjemiske forandringene er vitenskapelig vist å være cøliakispesifikke, så koster det for mye (personell, tid og dermed penger, dette er håndtverk) til at vanlige patologiske avdelinger har implementert dette i sin cøliakidiagnostikk. Når det er sagt, så var det forsåvidt helt greit at du startet på glutenfri kost. De relevante prøvene er tatt, og så får vi se hva de viser når biopsien blir analysert. De vil bli analysert i løpet av høsten. Forhåpenligvis så kan vi finne en løsning på finansieringen slik at dette tilbudet kan komme i mere permanente og ordnete former. NCF ser på mulighten til å delfinansiere dette tilbudet.

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 21.53

Når er det indikasjon for at en med cøliaki bør følge et "naturlig glutenfritt kosthold", altså uten hvetestivelse?

Hei, når er det indikasjon for at en med cøliaki bør følge et "naturlig glutenfritt kosthold", altså uten hvetestivelse? Er det kun dersom "cøliaki-blodprøvene" ikke normaliserer seg, eller kan f.eks. uttalt tretthet (men med fine bl...

Hei, når er det indikasjon for at en med cøliaki bør følge et "naturlig glutenfritt kosthold", altså uten hvetestivelse? Er det kun dersom "cøliaki-blodprøvene" ikke normaliserer seg, eller kan f.eks. uttalt tretthet (men med fine blodprøver) være en indikasjon?

Mina, 23. august 2017 13:39

Tidligere hadde hvetestivelse en viss mengde gluten, i seg og man satte grensen til maksimalt 200 ppm = 200mg gluten i 1 kg hvetestivelse skulle det brukes i cøliakimat. Nå lager man glutenfri hvetestivelse (<20ppm), så problemstillingen er ikke lenger aktuell. Men hvetestivelse kan gi problemer pga innholdet av FODMAP karbohydratene kalt "Fruktaner" som mange med IBS reagerer på. Det er en utfordring at mange med cøliaki også har en FODMAP indusert IBS, og ikke blir bra på glutenfri kost alene, men må ha et fodmap redusert kosthold i tillegg, og da utelukker det bl. annet  hvetestivelse.

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 21.47

Hvordan er det med cøliaki og kyssing?

Hei! Jeg har nettopp funnet ut at jeg har cøliaki, og er veldig glad for det. Jeg har begynt å studere, og det er en veldig søt gutt her. Lurer litt på hvordan det er med cøliaki og kyssing hvis han har spist brød eller drukket øl..osv. Vet ikke enda hv...

Hei! Jeg har nettopp funnet ut at jeg har cøliaki, og er veldig glad for det. Jeg har begynt å studere, og det er en veldig søt gutt her. Lurer litt på hvordan det er med cøliaki og kyssing hvis han har spist brød eller drukket øl..osv. Vet ikke enda hvordan jeg reagerer om jeg får i meg gluten for sånn som jeg har vært er jo vanlig, vet ikke egentlig hvordan jeg er når jeg er helt frisk ;-) Mvh Lea

Lea, 22. august 2017 08:49

Jeg tror ikke du skal bekymre deg om det. Stort sett så er vel munnhulen relativt renset før kyssing, ikke tenk på det. Det er ikke der utfordringen i et glutenfritt kosthold ligger.

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 21.35

Kan vi søke om grunnstønaden for 3-åringen nå, eller må vi vente til vi har vært på sykehuset?

Har en treåring som har tatt to blodprøver som begge viser at hun har cøliaki. Legen sa at siden hun er så liten tar de ikke gastroskopi, så vi kunne bare begynne med glutenfritt etter disse to prøvene. Vi har ikke fått time hos barnelege før i okt...

Har en treåring som har tatt to blodprøver som begge viser at hun har cøliaki. Legen sa at siden hun er så liten tar de ikke gastroskopi, så vi kunne bare begynne med glutenfritt etter disse to prøvene. Vi har ikke fått time hos barnelege før i oktober. Kan vi søke om grunnstønaden nå, eller må vi vente til vi har vært på sykehuset? Hun har nå gått på glutenfritt i to uker, og har allerede blitt mye bedre i magen!

Bente, 21. august 2017 14:33

Sukk, dette roter det bare til. NAV godkjenner bare cøliakidiagnoser satt av spesialister (les barneavdelingen på sykehuset). Skal man få cøliakidiagnosen bare på blodprøver så må nivået av IgA anti-tTG være > 10 ganger øvre normalgrense (Fürst laboriatorier har 7 som nedre grense så da skal det være >70) ved to uavhengige tidspunkt. Så skal det sendes en blodprøve til Ullevål sykehus som bruker en tilleggs bekreftelsesmetode for å bekrefte at autoantistoffnivået er så høyt. I tillegg skal man ta HLA-vevstype som skal ha den klassiske HLA-assosierte vevstypen HLA_DQ2 eller DQ8, Først da kan spesialisten lage sin legeerklæring til NAV som så innvilger livslang grunnstønad for fordyrende kosthold. Så det er viktig dette gjøres riktig. Synd det er så lang ventetid. Mas på sykehuset, litt avhengig av autoantistoffnivået, men er det lavere enn 10x så må barnet ta tynntarmsbiopsi. Så gå tilbake på glutenholdig mat til alle prøver er tatt, og spesialisten sier det er greit å starte med glutenfri kost. Men ring barneavdelingens poliklinikk og mas for å få fremskyndet timen.

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 21.28

Hvor finner jeg glutenfrie oppskrifter?

Jeg bor ikke i Norge, men har bodd der. Jjeg har altid laget min egen norske mat siden det er ikke mulig å få kjøpe her (eks: jeg lage kransekake, lofotlefse, potetlefse osv.). Men jeg har nå lært at jeg har cøliaki. Hvor kan jeg finne oppskrifter for forandring...

Jeg bor ikke i Norge, men har bodd der. Jjeg har altid laget min egen norske mat siden det er ikke mulig å få kjøpe her (eks: jeg lage kransekake, lofotlefse, potetlefse osv.). Men jeg har nå lært at jeg har cøliaki. Hvor kan jeg finne oppskrifter for forandringen? Jeg så at noen oppskrifter at jeg søker etter må jeg bli medlem med dere, men siden jeg er utenlandsk verker det ikke så godt...

Nancy, 19. august 2017 21:53

Det er ingen hindring i å være medlem av NCF om man bor i utlandet, men jeg ser poenget ditt. Foruten det du finner på nettet så finnes det mange gode oppskriftsbøker for glutenfri mat. Se her: http://www.glutenfri.org/books/books.php

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 21.24

Er en sammenheng mellom cøliaki og magekatarr/gastritt?

Hei! Jeg lurer på om det er en sammenheng mellom cøliaki og magekatarr/gastritt; om de med cøliaki lettere får betennelser i mageslimhinnen? På forhånd takk! ...

Hei! Jeg lurer på om det er en sammenheng mellom cøliaki og magekatarr/gastritt; om de med cøliaki lettere får betennelser i mageslimhinnen? På forhånd takk!

Silje, 19. august 2017 11:08

Ikke direkte. Magekatarr/gastritt skyldes ofte en bakterie i magesekken (Helicobacter pylori), men kan noen ganger være autoimmun, og da har både cøliaki og autoimmunn gastritt felles risiko: redusert evne til å forhindre autoimmune reaksjoner.

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 21.21

Kan maltekstrakt i melk til baby øke faren for å utvikle cøliaki?

Hei! Har en datter på snart 4 år som har cøliaki. Fikk diagnosen da hun var 2 år. Har nå fått en nyfødt i hus, som får morsmelkerstatning, hun sliter litt med treg mage så ble tipset om maltekstrakt i melken. Så spørsmålet mi...

Hei! Har en datter på snart 4 år som har cøliaki. Fikk diagnosen da hun var 2 år. Har nå fått en nyfødt i hus, som får morsmelkerstatning, hun sliter litt med treg mage så ble tipset om maltekstrakt i melken. Så spørsmålet mitt er, øker det sjansen for at hun eventuelt kan få cøliaki? Har hørt noe om at glutenmengden blir så liten at det ikke skal ha noe betydning, stemmer dette? Barnet er 4 uker. Det skal sies at datteren vår på 4 år fikk melk med litt malt i fra hun var 8 uker.

Wenche, 18. august 2017 20:25

Malt er varmebehandlet bygg-stivelse som kan inneholde ulike mengder av byggets "Gluten" (heter hordein), det er mindre hordein i bygg enn det er gluten i hvete, og den er mindre farlig for cøliakere. Om de små mengdene hordein som det er i en spiseskje maltekstrakt kan ha noe å si for å øke risikoen for cøliaki er det ingen som har data på, og jeg personlig tviler på at det betyr så mye i forhold til de mengdene man skal konsumere senere. Jeg tror ikke det var utslagsgivende for din datters cøliaki. Dersom du tenker mye på det så finnes det vel andre måter å avhjelpe en spebarnsobstipasjon med så du slipper å engste deg.

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 21.03

Smerter og diare etter måltid

Fikk diagnose i slutten av mars. Orket ikke å starte diett før begynnelsen av mai. Hadde en god periode. Nå har jeg vært helt konsekvent i over 3 måneder. De siste ukene har vært tøffe. Innen en halv time etter måltid vrenger magen seg i smerte, og d...

Fikk diagnose i slutten av mars. Orket ikke å starte diett før begynnelsen av mai. Hadde en god periode. Nå har jeg vært helt konsekvent i over 3 måneder. De siste ukene har vært tøffe. Innen en halv time etter måltid vrenger magen seg i smerte, og det kommer bare vann. Særlig om formiddagen. Unngår problematisk hvetestivelse

Inger, 17. august 2017 22:25

Høres ut som du skal en tur til legen å få undersøkt hva som foregår. Mulig du sliter med dietten, og får i deg gluten du ikke er klar over, eller du har fått IBS plager av den glutenfri erstatningsmaten, men uansett: dette er ikke en vanlig reaksjon etter 3 mnd på glutenfri mat.

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 20.59

Vår datter på 9 har bare blitt mer og mer sensitiv for gluten. Er det mulig å reagere på svevestøv eller smuler?

Vår datter på 9 har bare blitt mer og mer sensitiv for gluten. Hun fikk diagnose for 6 år siden. Nå vil hun kaste opp og må legge seg ned i flere timer om hun f. eks. spiser potetskruer merket med "kan inneholde spor av gluten". Det samme gjelder sjokolade med...

Vår datter på 9 har bare blitt mer og mer sensitiv for gluten. Hun fikk diagnose for 6 år siden. Nå vil hun kaste opp og må legge seg ned i flere timer om hun f. eks. spiser potetskruer merket med "kan inneholde spor av gluten". Det samme gjelder sjokolade med samme merking. Før tålte hun disse. Hun reagerer så sterkt på så små mengder, og hun har fått mye fravær på skolen. Sist semester var hun borte i snitt en dag pr. uke. Hun tar nå med egen mat til SFO. Vi ser etter litt eksperimentering her hjemme, at hun kan bli syk av å ta i kniver og skjeer som vi har tatt i med hender som har berørt hvetebrød, om hun så berører dette etter oss, og så tar i egen mat og spiser. Som ved taco-spising, så får hun nå egne skjeer til å ta grønnsaker med. Og da går det fint. Men vi lurer på om hun også blir syk av å spise sammen med andre barn hun sitter tett på I klasserommet. Er det mulig? Svevestøv? Smuler? At man kan bli såå sensitiv? Vi la om til glutenfritt alle i familien for litt siden. Og da kom det seg, og hun ble ikke syk så ofte. Men når hun er på aktiviteter hvor det er felles lunsj, kan hun bli slapp, kvalm og få hodepine noen timer etter. Vi er ganske så frustrerte nå, for det ødelegger så mye for henne I hverdagen. Og det er vondt å se henne så uvel på sofaen, noen ganger varer det i to dager. (Vi har lagt om til lav fodmap , men ser at det er gluten som er den store synderen )

Ann, 17. august 2017 09:53

Sterkt tvilende til at dette er gluten og cøliakien som gir disse plagene. Så følsom med så sterke etterdønninger er det vanskelig å forstå. Hva det er, om det har utviklet seg en klassisk matallergi i tillegg, kan man få undersøkt eventuelt gjennomført en blindet provokasjon på sykehuset. Det kan virke som om dere trenger å få det avklart om det er en gluten-utløst tilstand og om den er cøliaki-assosiert, eller om det er andre komponenter i hvetemelet som hun er blitt allergisk mot, og som gir slike akutte plager.

 

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 20.54

Når bør jeg introdusere datteren min for gluten?

Hei. Jeg har cøliaki og har en datter på 4 mnd. Jeg fullammer, men lurer på når jeg bør begynne å introdusere datteren min for gluten? Fikk først beskjed om 6 mnd. men så var det snakk om 4 mnd.? Om det er 4 mnd, hvor mye bør jeg gi? 1 ts glu...

Hei. Jeg har cøliaki og har en datter på 4 mnd. Jeg fullammer, men lurer på når jeg bør begynne å introdusere datteren min for gluten? Fikk først beskjed om 6 mnd. men så var det snakk om 4 mnd.? Om det er 4 mnd, hvor mye bør jeg gi? 1 ts glutenholdig grøt pr dag eller er det for mye/for lite? Jeg har tidligere tålt "spor av gluten" og f.eks. å bake til andre med hvetemel. Men er det slik at man etter et svangerskap kan oppleve at man blir mer sensitiv?

Hanne, 15. august 2017 21:23

Våre nye anbefalinger er å starte med gluten i kosten fra 4 mnds alder. Vi sier at man skal starte forsiktig, og jeg tror vi tenker oss at man starter med å blande hvetemelsgrøt inn i maisgrøten 2-4 ganger i uken (f. eks. 1/4) for så gradvis øke mengden. Ingen vet eksakt hva som er best, så ingen kan si du gjør noe galt så lenge du tar det langsomt og ikke overdoserer for tidlig. Ja, svangerskap kan endre immunologien, men om du er av de heldige som ikke reagerer akutt på gluten uhell, så får vi håpe du forblir slik, selv om det kan være mer utfordrende å holde den glutenfrie dietten når man ikke reagerer akutt.

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 20.47

Kan det å spise pommes frites på restaurant sammenlignes med varer der det står "kan inneholde spor av gluten"?

Hei! Kan det å spise pommes frites på restaurant sammenlignes med varer der det står "kan inneholde spor av gluten"? ...

Hei! Kan det å spise pommes frites på restaurant sammenlignes med varer der det står "kan inneholde spor av gluten"?

Rune, 15. august 2017 13:49

Umulig å vite uten at man har gjort analyser. Jeg kan tippe, nesten like godt som deg, at dette varierer med hva annet man bruker stekeoljen til. Men slik jeg leser verden, så skal innholdet av cøliaki-farlig gluten i oljen som har stekt mel-panert mat, og som kan forurense potetene, være svært lavt så jeg ville nok tendere til å ta det i samme klasse som:"kan inneholde spor av.."

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 20.44

Har du tips mot forstoppelse?

Hei Trond! Jeg har ganske atypiske symptomer på Cøliaki, tok mange år for å få diagnosen. Jeg har blant annet mye forstoppelse, aldri løs mage. Jeg har fått Movicol på resept, har tatt flytende parafin, laktulose, Laxoberal dråper, Duphalac, Fr...

Hei Trond! Jeg har ganske atypiske symptomer på Cøliaki, tok mange år for å få diagnosen. Jeg har blant annet mye forstoppelse, aldri løs mage. Jeg har fått Movicol på resept, har tatt flytende parafin, laktulose, Laxoberal dråper, Duphalac, Frukt og fibertabletter, svisker, rosiner ++. Jeg har fortsatt problemer med å gå på do. Væskeinntaket vil jeg si er veldig bra, har øket betraktelig når jeg har tatt Laktulose og fibertabletter, men uten hjelp. Jeg har kun tatt gastroskopi, er det noen andre undersøkelser jeg bør ta? Jeg er jo redd for at jeg har blokkering av noe slag.. Andre tips tas gjerne i mot!

Julie, 15.Aug 2017 10:25

Fortstoppelse er vanlig og kan være vanskelig å behandle. Vi vet at en del av cøliakerene har en IBS (tykktarmskatarr) i tillegg. Selv om diare er det vanligeste ved IBS, er det en egen undergruppe som har forstoppelse som hovedproblem. Denne IBS-varianten er vanskeligere å behandle med reduksjon av ikke-absorberbare karbohydrater (FODMAP redusert diet), men det er verdt et forsøk. Det er mye informasjon om FODMAP redusert kost på nettet. Om dette ikke hjelper så har vi noen medikamenter som øker "tarmens bevegelseskraft" og som kan avhjelpe alvorlig obstipasjon. 

Obstruksjon som årsak til langvarig obstipasjon er sjeldent og avhengig av alder (tarmkreft, neppe før 60 års alder) og andre sjeldne årsaker har helt spesielle årsakssammenhenger som en sjelden parasittsykdom (parasitten Trypanosoma cruzi) som kan gi manglende nerveceller i tarmen, men den forekommer hovedsaklig i latinamerika (Chagas sykdom, finnes ikke i Norge). 

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 20.30

Hvor lang tid tar det normalt med utredning av barn?

Hei, stilte spørsmål angående min gutt som har testet positivt på utslag av glutenintoleranse. Har nå vært innom legekontoret og fått beskjed om at han skal spise normalt til diagnose er satt. Da han vistnok kan reparere seg med glutenfri kost. Nå lur...

Hei, stilte spørsmål angående min gutt som har testet positivt på utslag av glutenintoleranse. Har nå vært innom legekontoret og fått beskjed om at han skal spise normalt til diagnose er satt. Da han vistnok kan reparere seg med glutenfri kost. Nå lurer jeg på hvor lang tid det normalt tar med utredning?

Tanja, 13. august 2017 09:13

Hei igjen, Ja som du så av mitt tidligere svar så er vi enige om at du må gi ham vanlig glutenholdig kost (og gjerne mer enn vanlig, kaker, boller og pizza er godt), til han har vært hos barnelegen og eventuelt fått tatt en tynntarmsbiopsi. Hvor lang tid dette tar er selvsagt avhengig av hvor du bor og derigjennom kapasiteten ved det sykehuset du tilhører. Dessverre tar det ofte altfor lang tid, så mas på sykehuset.

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 20.25

Har levd glutenfritt lenge, hvordan kan jeg sjekke om jeg har cøliaki?

Hei ! Har holdt meg til en glutenfri diett i flere år etter et tips fra en lege. Livet ble absolutt bedre med vesentlig mindre luft i tarmene, og ikke minst det å slippe obligatoriske dobesøk etter hvert måltid. Men det ville vært fint å sjekke ut om jeg har et &...

Hei ! Har holdt meg til en glutenfri diett i flere år etter et tips fra en lege. Livet ble absolutt bedre med vesentlig mindre luft i tarmene, og ikke minst det å slippe obligatoriske dobesøk etter hvert måltid. Men det ville vært fint å sjekke ut om jeg har et "problem" eller om det bare er små utfordringer og plager. Hvordan kan jeg sjekke dette?

Rolf, 12. august 2017 09:33

Litt vanskelig å forstå hva du egentlig mener. Du beskriver noen tarmplager som ble borte på glutenfri kost, og om du faktisk hadde en cøliaki eller om du hadde en tykktarmskatar (IBS), er umulig å vite. Har du spist glutenfritt en stund, så har du behandlet deg for en eventuell cøliaki, så alle tegn på dette vil ha blitt borte. Skal du undersøke om det er cøliaki du egentlig hadde, så må du spise gluten igjen (minimum 2 brødskiver pr dag) til du blir syk igjen (minimum 6 uker oftest 6 mnd) og så gå til lege for å få undersøkt om du muligens kunne ha en cøliaki.   

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 20.21

Hvorfor er jeg så utrolig sliten?

Jeg fikk påvist cøliaki i mars i år og har spist glutenfritt siden. Føler stor bedring i mage og tarm, men sliter fremdeles veldig med lite energi og lite overskudd. Bør jeg be legen om nye blodprøver for å sjekke at jeg får i meg nok vitaminer osv...

Jeg fikk påvist cøliaki i mars i år og har spist glutenfritt siden. Føler stor bedring i mage og tarm, men sliter fremdeles veldig med lite energi og lite overskudd. Bør jeg be legen om nye blodprøver for å sjekke at jeg får i meg nok vitaminer osv? Er trygg på at jeg spiser næringsmessig riktig, så jeg kan ikke forstå hvorfor jeg er så utrolig sliten. Mvh, Hege

Hege, 9. august 2017 21:25

Selvom det tar tid å bli frisk fra cøliakien, så håper jeg du fikk ekstra tilskudd av de vanligeste vitaminer og mineraler man ofte har lave nivåer av ved cøliaki. Særlig jern er en utfordring for kvinner i fertil alder. Ja, jeg synes du skal gå til legen å få sjekket ernæringstilstanden din, inkl, jern/B12/blodprosent/ etc. I tillegg så bør vi alle ta vitamintilskudd med vitamin D, du også.

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 20.17

Min 9-åring blir utsatt for gluten av besteforeldre, hvor skadelig er det?

Hei. Lurer på hvor skadelig det er for min datter på 9 år å bli utsatt for gluten? Hun har cøliaki og fikk diagnosen for ca. 3 år siden.  Jeg har skjønt at det øker faren for kreft og at det fører til benskjørhet, med mer? Hjemme ...

Hei. Lurer på hvor skadelig det er for min datter på 9 år å bli utsatt for gluten? Hun har cøliaki og fikk diagnosen for ca. 3 år siden.  Jeg har skjønt at det øker faren for kreft og at det fører til benskjørhet, med mer? Hjemme passer vi godt på at hun ikke får i seg gluten. Er vi ute og spiser forklarer vi alltid og spør om maten osv. Jeg passer på alle plasser jeg kan. Men når vi er på besøk hos svigers, har jeg en svigerfar som synes cøliaki er bare noe nymotens tull vi finner på. Så han tar ikke hensyn til min datter i det hele tatt. Derfor blir hun alltid utsatt for å få i seg gluten i besøket der. Det blir ikke akseptert/respektert at vi ikke spiser der heller. Jeg unngår det så ofte det er mulig, men pga det er hans familie så slipper vi ikke unna. Det er ikke snakk om å spise glutenholdige kaker/boller osv. Men at middag, evt ting som skal være uten gluten ikke blir tilberedt riktig, og dermed er det gluten i likevel. Dette ble mye siden jeg er så fortvilt. Men spørsmålet er da hvor mye skade blir det i tarmen av å bli utsatt for gluten? Hører jo at en smule eller støv er nok til å skade tarmen lenge?

Anonym, 7. august 2017 17:25

Dersom din datter har fått en doktor-bekreftet diagnose og har grunnstønad fra NAV, så må svigerfar ta seg sammen og faktisk sette seg inn i hva cøliaki er. Finnes endel lesestoff med "gode" bileder av syke, tynne barn. Ubehandlet er cøliaki en potensiel dødlig sykdom, sist jeg vet om, var en 3- åring som døde i år 2000 pga ukontrollert diare.

Når det er sagt, så er det veldig vanskelig å komme med konkrete råd for den enkelte da mengden gluten enkeltindividet tåler før cøliakien reaktiveres er så individuelt. En italiensk undersøkelse av cøliakiske undommer som bare spise mat med 100mg gluten /kg mat (100 ppm grensen, kalt lav-gluten, 100 mg gluten = 0,1 gr pr kg, så det er ikke mye) i en begrenset periode, fant at slik kost induserte begynnende cøliakiforandringer hos ca 30% av ungdommene. Hvor mye gluten er det i svigermors/fars mat? hvor mye får hun i seg og hvor ofte er det snakk om? Et enkelt minimalistisk uhell 2 ganger i året gjør neppe stor skade om det kun er snakk om forurensningsnivåer, men bra er det ikke. Det medisinske problemet er vel egentlig underordnet det familiære, at svigerfar ikke respekterer dine instrukser om barnets sykdom. Dette bør nok din man ta med sin familie, og gjøre det klart at hun skal ha glutenfri mat når hun kommer på besøk. 

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 20.03

Kan det finnes andre forklaringer på blodprøvestigning enn gluteninntak?

Hei. jeg er en 35 år gammel kvinne som har hatt cøliakidiagnosen i 7 år. Initialt March grad 3b, og det tok 3 år før antistoffene normaliserte seg. Normal tarmslimhinne ved kontrollgastroskopi. Har likevel i flere perioder hatt antistoffstigning (og symptomer), uten a...

Hei. jeg er en 35 år gammel kvinne som har hatt cøliakidiagnosen i 7 år. Initialt March grad 3b, og det tok 3 år før antistoffene normaliserte seg. Normal tarmslimhinne ved kontrollgastroskopi. Har likevel i flere perioder hatt antistoffstigning (og symptomer), uten at jeg (man) kan finne noen årsak. Har også blitt utredet for Mb. Crohn med negative funn. Nå igjen siste måneder stigning av transglutaminase IgA, har holdt seg stabilt rundt 50-70 siste halvår. Kun lette symptomer. Følger svært streng glutenfri diett, unngår også hvetestivelse, glutenfri havre og spor av, og er svært nøye mtp krysskontaminering. Spiser så godt som aldri mat borte eller på restaurant. Blir veldig fortvilet over dette, og forstår ikke hvorfor prøvene ikke vil holde seg normale (har kun vært helt normale i kortere perioder). Jeg tar aldri noen sjanser, sjekker absolutt alt jeg putter i munnen. Det eneste jeg kan tenke meg er at jeg deler jo kjøkken med noen som spiser gluten, og lager av og til glutenholdig niste til ungene, men er da svært nøye med vask av benker, redskaper og hender osv, og har maten min i eget skap, selvfølgelig egne smørepålegg osv. Har du noen råd til meg? Kan det finnes andre forklaringer på blodprøvestigning enn gluteninntak?

Line, 07.Aug 2017 12:39

Det høres ut som du har god kontroll på det du spiser, og jeg tar det for gitt at du ikke spiser spesielle produkter fra helsekost butikker med påstander om å kunne spises av cøliakere uten at du dobbeltsjekker dette. (Vi hadde endel uhell da man "trodde" speltmel var glutenfritt (og det er det ikke)).

Det vanligste er at du har en glutenkilde du ikke er klar over, og det er det som er problemet: at du ikke er klar over at det du kjøper/spiser (oftest ferdiglaget/blandingsprodukter) faktisk inneholder gluten. Den andre muligheten er at det er en laboriatoriemessig utfordring. Jeg har sett høye IgA-anti tTG verdier som ikke kunne bekreftes med andre målinger og derved var "falskt høy". Men det kan man ikke ta for gitt hos deg siden du også får plager forenlig med gluteneksponering. Du reagerer også langsomt, så når du oppdager plagene/autoantistoffene har gluteneksponeringen nok pågått en stund og det tar sin tid å bli kvitt slike autoantistoffer.

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 19.54

Vi har fått for mye jern gjennom kostholdet

Hei, vi er to cøliakere i familien vår som har levd lenge på glutenfri diett. Nå har vi begge fått problem med at vi har for mye jern. Ingen av oss tar jerntilskudd eller spiser leverpostei, men det viser seg at den glutenfrie melblandingen vi bruker, er tilsatt sv&ael...

Hei, vi er to cøliakere i familien vår som har levd lenge på glutenfri diett. Nå har vi begge fått problem med at vi har for mye jern. Ingen av oss tar jerntilskudd eller spiser leverpostei, men det viser seg at den glutenfrie melblandingen vi bruker, er tilsatt svært mye jern. Vi bruker Semper glutenfri grov mix (uten hvetestivelse), og denne har vi brukt lenge i brødbakemaskin med godt resultat. Vi forstår godt at nydiagnostiserte cøliakere kan ha behov for mye jern, men denne store mengden jern blir et problem for oss som har levd lenge på dietten. Lurer derfor på om dere som helsepersonell kan gi råd og anbefalinger til produsentene av glutenfritt mel mht. dette å tilsette jern i melet.

Marianne, 6. august 2017 18:42

Veldig godt poeng. Vi er i gang med å se på spesialmaten til cøliakere og det er absolutt ingen grunn til at denne maten (inkludert melblandinger) skal ha mer av næringsstoffene enn den maten de skal erstatte. Som oftest er det mindre av det meste i disse melblandingene, men problemet dere tar opp med ekstra tilsatt jern (muligens fordi udiagnostiserte syke cøliakere ofte har jernmangel) er viktig, og vi skal bringe dette videre.

Når det er sagt så er det viktig å påpeke at det kun er personer med den genetiske sykdommen hemokromatose (feil i reguleringen av jernopptaket) som får problemer med jern i kosten. 

Trond S. Halstensen, 23. august 2017 19.45

Klikk på logoene for mer info