Reka, 25.Jan 2019 14:28

Jeg er en utlending som bor og jobber i Norge. Jeg er dekket av det norske trygdesystemet. Jeg har cøliaki og har blitt diagnostisert i Ungarn og min medisinske utredning er på ungarsk. For å søke støtte fra NAV, trenger man i utgangspunktet bare fylle inn navnet på diagnostiserende lege og altså ikke å sende inn en medisinsk utredning. Betyr dette at jeg trenger en lege i Norge som bekrefter sykdommen min, eller holder rapporten fra Ungarn? Og trenger jeg i så fall å få oversatt min medisinske rapport? Ettersom cøliaki bare kan diagnostiseres hvis noen spiser gluten, vil jeg om mulig unngå en ny test. Dersom jeg trenger en norsk undersøkelse/rapport, må jeg da gå til min fastlege først for å få henvendelse til spesialist? Jeg håper du kan svare på dette. jeg tror svaret vil være nyttig for mange i min situasjon.

Trond svarer

Beklager forsinke svar. Du må få en oversettelse av epikrisen/legeattesten fra din ungarske lege som inkluderer hvordan diagnosen ble satt. Diagnosen skal være satt av en spesialist/overlege på sykehus. Litt avhengig av hvordan din diagnose ble satt, så kan du enten sende inn originalpapirene sammen med en godkjent oversettelse (stemplet) og/eller gå via din lege som kan bekrefte at diagnosen er satt etter vanlige medisinske diagnostiske kriterier, og at diagnosen er satt av en relevant spesialist i indremedisin/gastroenterologi (eller barnelege om du fikk diagnosen før fylte 18 år). Nav vil også kunne hjelpe deg dersom du henvender deg til dem med det samme spørsmålet.

Klikk på logoene for mer info