Oppfølging av cøliaki

Hørte en lege uttale at personer med cøliaki bør ha oppfølging av lege. Jeg har hatt diagnosen i 22 år, og har ingen annen oppfølging enn den jeg tar initiativ til selv. Hva bør jeg forvente av fastlegen? Bør denne f.eks ta initiativ til å gi meg pneumokokkvaksine og til å foreta spesifikke helsesjekker jevnlig?

Trond svarer

Medisinsk oppfatter vi en glutenfri cøliaker som "frisk" fra sin cøliakisykdom. Rett etter diagnosen skal alle cøliakere følges opp av lege, men ettsom man tilfriskner (og det kan ta noen år hos en voksen diagnostisert cøliaker), så minker det cøliaki-spesifikke behovet for legekontakt og man kan trygt overlates til NCF og lokallagenes omsorg. Man har, som cøliaker, litt høyere risiko for annen autoimmun sykdom, men ikke noe som krever rutinemessig oppfølgning. I den daglige rutine er det ikke noe behov for særlig medisinsk oppfølgning av friske, glutenfrie cølikere. Alle over 65 år anbefales å ta pneumokokkvaksinen. Det som var spesielt med voksendiagnostiserte cøliakere var at disse skulle vurderes om de trengte slik vaksine, uavhengig av alder, da de har en liten, men klart økt risiko for alvorlig lungebetennelse forårsaket av lungebetennelsesbakterien pneumokokker. En slik vurdering gjøres gjerne i løpet av de første 2 årene etter at man har fått diagnosen, og inngår derfor nå i legeoppfølgningen av de nydiagnostiserte voksne cøliakerene.

Klikk på logoene for mer info