Hvor sannsynlig er det at biopsien slår ut positivt?

Hei! Jeg er 22 år og har de siste 2 årene vært plaget veldig med magesmerter og luft, jernmangel, folatmangel og B12 mangel, samt tretthet og slapphet. Fikk for noen mnd siden tatt blodprøver for cøliaki som viser: anti-transglutaminase2 IgA - 59,3 ([14,9), anti-deaminert gliadin IgG -103 ([14,9), S-IgA (PED) - [0,06 (1,0-4,10) og DQ2/DQ8 positiv. Selvom cøliaki ikke er en diagnose som er ønskelig, vil dette forklare mye for meg og jeg håper derfor at det er det som er grunnen til mine plager. Jeg skal ta gastroskopi/biopsi i desember, men lurer på om det er sannsynlig at den slår ut positivt på cøliaki? Eventuelt om den ikke gjør det, hva som er veien videre da?

Trond svarer

Dette blir litt sånn pseudodiagnostisering over nettet, og jeg kan ikke diagnostisere deg over nettet. Men jeg skal svare deg på et generelt grunnlag. Det første jeg vil påpeke er at du mest sannsynlig har prøvd om mageplagene dine blir bedre av glutenfrimat, siden det ble reist mistanke om cøliaki for flere måneder siden. Det er forstårlig at man tester det ut, men samtidig er det problematisk når det er flere måneder til du skal ta tynntarmsbiopsi, for dersom du begynner på glutenfattig/fri mat og spiser det frem til man skal ta biopsi så risikerer man at tarmen tilheles såpass mye at man ikke med sikkerhet kan si at du har cøliaki, og det er dumt siden du mest sannsynlig har cøliaki. Man bør derfor spise som normalt og heller spise mer gluten frem mot biopsien enn mindre, alt for å fremprovosere så mye cøliakiforandringer i tarmen som mulig, slik at diagnosen kan bli sikker. (Ventetiden frem til biopsi er dessverre altfor lang).

Blodprøvene dine er litt rare. Jeg antar du har satt testenes normalgrense i parentes. De ulike testene har ulike referanseområder. Men det virker som om du kun hadde total serum IgA på 0,06 (g/L), men normalt angir du at det skal være > 1,0 (g/L serum; Fürst lab. angir mellom 0,7 - 3,7 g/L for kvinner < 50 år), så du har < enn 10% av det man skal ha av IgA. Da har du en IgA mangel (ikke så uvanlig, og det gir ca 10x høyerer risiko for å få/ha cøliaki). Men da er det vanskelig å forstå at din IgA anti- transglutaminase-2 ( tTG/TG2) er på hele 59,3 (antar at du har satt referanseverdien i parentes og det skal være < 14,9 i dette testsystemet). Ved IgA defekter har cøliakere økt IgG mot tTG/TG2, siden man ikke lager så mye IgA . Har du angitt riktig verdi for total serum IgA (0,06)?. Du har også den nødvendige vevstypen (HLA-DQ2/8 positiv) for å kunne ha cøliaki så dette er helt forenlig med aktiv cøliaki.

Det endelige diagnostiske beviset for sykdommen kommer etter tynntarmsbiopsien, men skal man kunne stille cøliakidiagnosen på tynntarmsbiopsi så forutsetter det at du faktrisk spiser gluten i tiden frem til biopsien er tatt. Du må selv vurdere mengden glutenholdig mat opp mot hvor syk du blir av det, men blir det for lite gluten og tarmen tilheler, så kan du risikere at tarmforandringene er for små til at man kan konkludere med cøliaki og da får du ingen diagnostisk avklaring og heller ingen grunnstønad fra NAV.  

Klikk på logoene for mer info