Hva slags prøver bør en med cøliaki ta jevnlig?

Hvilke blodprøver er viktig å følge med på og hvilke bør taes og hvor ofte?  

Trond svarer

Jeg oppfatter spørsmålet som: "Hvilke blodprøver skal taes i oppfølgningen av en cøliaker på GFD". Her betyr alder, alvorlighetesgrad og assosierte sykdommer endel for svaret. Barn har andre utfordringer en f.eks. eldre med nyoppdagete cøliaki. Omleggingen av GFD er utfordrende for mange så i begynnelsen ønsker man å se at nivået av IgA mot autoantigenet Transglutaminase-2 (TG2) faller slik det skal på GFD (selvom det varierer veldig med hvor raskt det faller), at eventuelle vitamin- (f. eks. D-vitamin og B12) og mineral-mangler (f.eks jern, sink) blir normalisert på GFD, evnt som følge av ekstra tilskudd. Man må vurdere utgangspunktet til pasientene, så hyppigheten av kontroller varierer fra hver 3dje månede i begynnelsen til årlige kontroller hos barna-ungdommer som mestrer sin GFD. Mange som takler sin GFD og som tilheler vil etter 2-3 år på GFD betraktes som friske fra sin cøliaki og ikke lenger kontrolleres ekplisitt da pasientene kontrollerer sin egen cøliaki med glutenfri kost. Dersom de voksne med behandlet, innaktiv cøliki får fornyet problemer eller andre helseutfordringer så skal de tilbake til legen å få dette utredet, men i Norge ser man ikke behover for årlige kontroller av en velbehandlet cøliaki pr se. Ofte vil legen også undersøke om man har andre assosierte autoimmune sykdommer som stoffskifteproblemer i oppfølgningen av cøliakien, men når alt er normalisert og plagene er forsvunnet så ansees man som frisk fra sin cøliaki. Man kan lese mer om både diagnostiseringen og oppfølgningen av voksne cøliakere på NCF sin hjemmeside (https://www.ncf.no/hva-er-coliaki/for-helsepersonell/diagnose_-behandling-og-oppfolging-av-voksne-med-coliaki) og av barn https://www.ncf.no/aktuelt/nye-norske-retningslinjer-diagnostikk-og-oppfolging-hos-barn

Klikk på logoene for mer info