Grunnstønad_1200x500.jpg

Politisk påvirkningsarbeid

2018 var for Norsk cøliakiforening et år som var sterkt preget av politisk arbeid i forbindelse med kuttet i grunnstønaden til fordyret kost.

Hvordan startet det?

Det hele startet med at NAV utarbeidet en rapport om grunnstønaden. Dette fordi at det i de siste årene var blitt færre mottakere av grunnstønad, men samlede utbetalinger var gått vesentlig opp. Årsaken var at det var stor økning av personer med grunnstønad for økte utgifter til glutenfritt kosthold.

Deretter ga Arbeids- og sosialdepartementet PROBA samfunnsanalyse et oppdrag for å se på grunnstønaden, og om den traff de rette gruppene. Det ble rapport nr. 2, som ga cøliakere rett til grunnstønad, men ikke personer med ikke-cøliakisk glutensensitivitet. PROBA konkluderte også med at beløpet for fordyrende kosthold mest sannsynlig kunne settes ned til sats 1.

Videre fikk Forbrukerforskningsinstituttet SIFO oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet, om å kartlegge ekstrautgiftene ved et glutenfritt kosthold, og de kom fram til at de reelle månedlige merkostnadene er på henholdsvis kr 565 for kvinner og kr 745 for menn.

Strategi

Politikk er forhandlingens kunst. Vi visste at vi måtte inn på politikernes banehalvdel, ha dokumenterte innspill og opptre seriøst for å få deres oppmerksomhet. Det var lagt en viktig rammer som vi måtte forholde oss til, nemlig at prisforskjellen skulle måles etter et referansebudsjett.  Det viser et begrenset og nøkternt kosthold og dekker ikke de reelle merkostnadene ved et glutenfritt kosthold Vår strategi ble å finne feil og mangler ved SIFO sin rapport, som var basert på referansebudsjettet, og presentere dette for politikere og byråkrater.  

SIFO-rapporten og NCF-rapporten

Vår gjennomgang av SIFO-rapporten viste at:

  • Referansebudsjettet har flere steder ikke reelle sammenlikninger, altså sammenlikninger av forskjellige produkter.
  • Det er til dels svært lave og små mengder mat som er lagt til grunn.
  • Merkostnaden forutsetter at man lager all mat fra bunnen av, lever svært nøkternt og er normalt aktiv.
  • Merkostnaden krever også at man har over gjennomsnittlig kunnskap, trening og evne til å lage mat.
  • Merkostnaden er basert på snittberegning, som vil slå svært uheldig ut for enkelte grupper, som barnefamilier og aktive unge.
     

NCF laget en egen rapport som påpekte feil og mangler i SIFO rapporten, og vi beregnet hva den virkelige kostnadsøkningen var ved bruk av referansebudsjettet. Vi kom da frem til at merkostnadene per måned var minimum kr. 1 050,- og ikke kr. 650,- som SIFO kom frem til. Denne summen har politikere fremlagt slik at NCF går inn for en halvering av grunnstønaden. Det stemmer ikke, vi har kun beregnet hva riktig merkostnad er ved bruk av referansebudsjettet.

Hva med de som har «ikke-cøliakisk glutensensitivitet»?

Det finnes en gruppe mennesker som ikke har klare cøliakisymptomer, men som etter en helhetsvurdering av spesialist settes i gruppen som må spise glutenfri kost for å bli kvitt sine plager. Det forskes mye på denne gruppen, og det letes etter andre stoffer i hvete som kan være årsaken til problemene. Men, denne gruppen pasienter blir bra ved å spise glutenfritt (hvetefritt). Det er en

Regjeringen foreslår å fjerne grunnstønaden for denne gruppen helt, selv om spesialister har stilt diagnosen ut fra en helhetsvurdering og plagene er fjernet etter at de gikk over på glutenfri kost. For disse personene er glutenfri kost medisin, på lik linje for personer med cøliaki.

Regjeringen baserer seg på rapporten som PROBA utarbeidet, og forskningsmiljøet på Rikshospitalet med Knut Lundin i spissen har karakterisert at denne rapporten står til stryk. NCF Fagråd er også skeptiske til å radere ut denne pasientgruppen. Norsk cøliakiforening ytret at de som har diagnosen må beholde grunnstønaden, og at det igangsettes et arbeid med å konkretisere klare kriterier for å diagnostisere denne gruppen.

NCFs anbefaling

Politikk handler om kompromisser, og Norsk cøliakiforening mente at det i en eventuell justering av grunnstøtten uansett må bli tatt hensyn til de momentene som ikke fremkommer i SIFOs rapport. Vi anbefalte derfor følgende innretning:

  • For aldersgruppen 5-30 år må stønaden være på minimum 1400 kr. pr. måned.

(Beregnet og begrunnet ut fra økt behov for næring og «pålagte» sosiale aktiviteter for barn)

  • For øvrige aldersgrupper må stønaden være på minimum 1050 kr. pr. måned.

(Beregnet ut fra feil vi har funnet i SIFO rapporten)

  • Alle med ikke-cøliakisk glutensensitivitet må få beholde grunnstønaden på linje med cøliakere.

Medietrykk

Etter at regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019, ble det stor mediefokus på reduksjonen i grunnstønaden. Norsk cøliakiforening kom i fokus. Vi deltok i direktesendt duell mellom generalsekretæren og statsråd Anniken Hauglie, både på TV 2 og i NRK. Vi ga intervjuer til VG, Dagbladet, aftenposten og et utall av regions- og lokalaviser. Vi har skrevet kronikker som er tatt inn i VG og Dagbladet, og Lundin & co hadde en kronikk i Aftenposten om ikke-cøliakisk glutensensitive. Vi har sendt ut pressemeldinger som er tatt inn mange steder rundt om i Norge. Det har vært viktig for oss å holde medietrykket oppe over tid

Medlemsengasjement

Våre medlemmer har vist et stort engasjement rundt denne saken. Mange har vært fortvilet over regjeringens forslag og svært mange har sendt innlegg til aviser. Mange har også sendt e-poster til sentrale politikere. NCF har vist seg som en stor hær og sørget for at politikerne blir kjent med cøliaki og utfordringene som medføres av et glutenfritt kosthold. Alt dette har fungert og gjort at det er et handlingsrom for å få til endring i riktig retning.

Veien videre

Norsk cøliaikiforening føler seg mer rustet enn noen gang til å skulle gå inn i eventuelle nye påvirkningsprosesser opp mot politikere. Det er mulig at grunnstønaden blir satt under lupen på et senere tidspunkt, og når den tid kommer vil vi ha mye erfaring å bygge vårt arbeid på. Mange ønsker seg også lavere priser på glutenfri mat nå som grunnstønaden har blitt senket, og dette er noe vi i NCF har fokus på i tiden som kommer.

 

Se også FAQ om NAV og grunnstønaden

Klikk på logoene for mer info