Utgivelsesplan

glutenFRI kommer ut fire ganger i året, og har et opplag på ca. 12 500 per blad. 

2022

Utgave 1, 2022: Utsendelse uke 11 - materiellfrist: 21. februar
Utgave 2, 2022: Utsendelse uke 22 - materiellfrist: 9. mai
Utgave 3, 2022: Utsendelse uke 37 - materiellfrist: 22. august
Utgave 4, 2022: Utsendelse uke 47 - materiellfrist: 31. oktober