Annonsering

Velkommen som annonsør i glutenFRI!

altglutenFRI utgis av Norsk cøliakiforening og har som grunnsyn å drive saklig, faglig underbygget og uavhengig journalistikk forankret i foreningens overordnede mål. glutenFRI har som hovedoppgave å informere personer med glutenintoleranse (cøliaki, Dermatitis Herpetiformis, ikke-cøliakisk glutensensitivitet og hveteallergi) om de ulike sidene ved diagnosene, om det å leve med glutenintoleranse samt informere om foreningens arbeid.

Målgrupper:

  • Foreningens medlemmer over hele landet
  • Fagpersoner som jobber innenfor området forskning, behandling og ernæring
  • Sykehus og institusjoner
  • Barnehager og skolefritidsordninger
  • Grunnskoler, videregående skoler og høgskoler/universitet
  • Importører og produsenter av glutenfrie produkter
  • Helsekostforretninger, apoteker og dagligvareforhandlere
  • Andre som ønsker informasjon om glutenfritt kosthold

Annonser om glutenfrie produkter er viktig og aktuell informasjon.  glutenFRI er landets viktigste blad for personer med glutenintoleranse, og det leses av atskillig flere enn abonnenten selv. Det utgis 4 utgaver årlig. Opplag pr. november 2021: 12 700 eksemplarer.

Annonsekontakt:    
Sissel Bjerkeset
Salgs- og markedsrådgiver
Edda Presse AS
Mobil: 922 10 891
E-post: sissel@eddapresse.no

Annonseformater:
1/1 side: 173 mm x 260 mm (utfallende: 210 x 297 + 3 mm)
½ side liggende: 173mm x 128 mm
½ side stående: 83 mm x 260 mm        
¼ side (kun stående): 83 mm x 128 mm

Annonsepriser (4-farger):    
1/1 side: kr 14 800,- 
1/1 side/baksiden: kr 15 800,-   
½ side: kr 7600,- 
¼ side kr: 4000,-  

Ved samlet bestilling av flere innrykk kan det gis rabatter. Inngåtte avtaler er bindende.
NCF forbeholder seg retten til å bestemme sideplasseringen av annonsene.

Løst bilag:
1-sidig: kr 15 000,-
2-sidig: kr 18 000,-
4-sidig: kr 24 000,-

Tilleggskostnad:
Plastpakking kr 6100,- 
+ eventuelt portotillegg iht. vekt.

Tekniske data:
Vi mottar filer som: pdf, tif, eps, jpg, ai. Bilder/logoer/annonser som blir sendt må være høyoppløselige for trykk (240-300 dpi).

Satsflate: 185 mm x 272 mm
Papir: 115 g silk, omslag: 170 g silk

Utgivelsesplan:
Utgave 1, 2022: Utsendelse uke 11 - materiellfrist: 21. februar
Utgave 2, 2022: Utsendelse uke 22 - materiellfrist: 9. mai
Utgave 3, 2022: Utsendelse uke 37 - materiellfrist: 22. august
Utgave 4, 2022: Utsendelse uke 47 - materiellfrist: 31. oktober