Far og datter_2_1200x500.jpg

Bli medlem

Innmelding
Det er ønskelig at det er den personen som har glutenintoleranse som meldes inn. Ved innmelding av barn under 15 år, fyll inn foresattes mobilnummer og e-postadresse. Dersom du bor sammen med noen som allerede er medlem i NCF, huk av for husstandsmedlemskap. Dette gjelder fra og med medlem nr. 2. Medlemmer får tilsendt lodd som de kan selge for NCF. Dersom du ikke ønsker å selge loddene oppfordrer vi deg til å returnere dem innen betalingsfristen. Ved støttemedlemskap bidrar du med å støtte det viktige arbeidet Norsk cøliakiforening gjør, men mottar ikke medlemsblad, og kan ikke benytte deg av app eller andre medlemsfordeler. Første medlemskontigent betales ved brevfaktura, deretter kan du velge AvtaleGiro eller eFaktura i Vipps.
* Medlemskap
Ordinært medlemskap (550 kr/år)
Husstandsmedlemskap (100 kr/år)
Støttemedlemskap (200 kr/år)
* Fornavn
* Etternavn
* Fødselsdato (dd.mm.åååå)
* Adresse
* Postnr og -sted
* Mobilnummer (8 siffer)
Telefonnummer (8 siffer)
E-post
* Opprett passord til ncf.no/medlemssiden
Hva er 4 + 3? (kontrollspørsmål)
Ønsker ekstra informasjon om
Diabetes
Informasjon for og om barn
* Jeg har lest og akseptert vilkårene i NCFs personvernerklæring .