Ordsky_1200x500.jpg

Sentrale møter og arrangement

Oversikt over sentrale møter og arrangement i NCF i 2019.

 

Måned

Møte / samling

11.-13. januar

Sentralstyremøte

08.-10. mars

Sentralstyremøte

05.-07. april

Landsstyremøte

9.-10. mai

Nordisk – Baltisk møte

24.-26. mai

Sentralstyremøte

26.-30. juni

Familiecamp på Elverum

06.-08. september

Sentralstyremøte

27.-29. september

Generalforsamling i The Association of European Coeliac Societies

25.-27. oktober

Landsmøte

November

 

      Kurs for nye bakeledere

15.-17. november

Sentralstyremøte

Klikk på logoene for mer info