Veileder om allergener_1200x500.jpg

Veileder om allergener

Mattilsynet har laget en veileder om merking av allergener i ikke ferdigpakket mat. Veilederen er rettet mot bransjen.

Veilederen er laget i forbindelse med Matinformasjonsforskriften fra 13. desember 2014. Regelverket gjelder i hele EU/EØS-området, og krever blant annet at informasjon om allergener i ikke ferdigpakket mat skal være skriftlig tilgjengelig for forbrukerne, uten at kundene skal trenge å etterspørre dette spesielt. Opplysningene kan for eksempel gis på skilt, i menyen, på en plakat eller skjerm.

- Vi håper veilederen Informasjon om allergener for ikke ferdigpakket mat vil gi god informasjon samt tips og råd til alle som importerer, lager eller selger mat som serveres fersk og ikke ferdigpakket. Dette gjelder blant annet på spisesteder, i ferskvaredisker, i kantiner, og for de som driver med catering. Vår erfaring så langt er at mange følger det nye regelverket, men også at det fortsatt er mange virksomheter som trenger informasjon. Derfor tror vi denne veilederen dekker et behov, både hos de som fører tilsyn og ute i virksomhetene, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

I første omgang vil veilederen være tilgjengelig som en nedlastbar fil (se under). Dersom behovet er til stede, vil veilederen, ifølge Mattilsynet, også bli trykket opp og fordelt til både interne og eksterne målgrupper.

Publisert: 2015

Klikk på logoene for mer info