GirlBeingReassuredByNurseInHospitalRoomnett.jpg

Kurs for helsesøstre

Helsesøstre ser barna på skolen eller helsestasjonen, og har en unik mulighet til å fange opp barn som går med udiagnostisert cøliaki.

Symptomer på cøliaki handler ikke bare om magesmerter, diaré og avvik på vekstkurver. Trøtthet og vantrivsel kan også være tegn på cøliaki, og mange barn er dårlige, slappe og syke uten å vite hvorfor. Vi vet at mange som får cøliakidiagnosen i voksen alder burde vært oppdaget tidligere.

At flere barn og unge har cøliaki uten å vite om det er svært uheldig og farlig for barn i vekst.
 Vi ønsker å finne de udiagnostiserte barna slik at de får riktig behandling og kan leve et godt liv uten gluten. Barn med cøliaki må spise glutenfritt hele livet for å holde seg friske, vokse og utvikle seg normalt. Helsesøstre ser barna på skoler og helsestasjoner og vil være en viktig bidragsyter. Helsesøstre kan fange opp barn med cøliaki som er udiagnostisert.

På kurset får du presentert grunnleggende kunnskap om cøliaki og diagnostikk. Du vil få kjennskap til symptomer på cøliaki og kunnskap om hva helsesøstre og fastleger bør gjøre ved mistanke om cøliaki. Informasjon om glutenfri kost, dietthysteri og utfordringer med cøliakipasienter vil også bli presentert.

Ta kontakt:

  • Ved interesse for kurs, ta kontakt med Iselin Bogstrand Sagen i NCF

    iselin.sagen@ncf.no
    Tlf: 954 18 998

 

Klikk på logoene for mer info