NAV2_1200x500.jpg

Grunnstønad fra NAV

Alle med diagnostisert cøliaki har rett til grunnstønad fra NAV.

Satser

Utbetalte satser gjeldende fra 1. april 2020:

  • Sats 1: kr 686 per måned
  • Sats 2: kr 1 047 per måned

De som er mellom 5 og 30 år får sats 2, alle andre får sats 1. Les om kuttet i grunnstønaden.

Søknadsprosess

Ved søknad om grunnstønad må du, i tillegg til søknadsskjema, legge ved dokumentasjon på diagnosen fra din lege. Merk at du trenger ikke å oppgi nærmere dokumentasjon av ekstrautgiftene (f.eks. kvitteringer) i søknaden. Les mer om grunnstønad på Nav sine sider. Her finner du også søknadsskjema.

Ved ikke-cøliakisk glutensensitivitet krever NAV en revurdering av grunnstønaden hvert 3. år. Ved denne revurderingen skal det foreligge uttalelse fra relevant spesialist. Det skal ikke rutinemessig kreves provokasjon, men spesialisten skal gi en begrunnelse for at både tilstanden fortsatt er tilstede og for hvorfor provokasjon ikke utføres.

Student i utlandet? 

Du som skal studere kortere enn 12 måneder i utlandet eller har støtte fra Lånekassen, er pliktig medlem i folketrygden. Når du er student i utlandet i mer enn 12 måneder og ikke har støtte fra Lånekassen til studier i utlandet, går du ut av folketrygden.

Når du ikke er medlem i folketrygden har du ingen rettigheter etter folketrygdloven.

De viktigste konsekvensene er at

  • folketrygden ikke dekker de medisinske utgiftene du måtte ha i utlandet
  • du ikke automatisk har rett til dekning av utgifter til behandling i Norge for sykdom du fikk under utenlandsoppholdet. Dette gjelder ikke når du er medlem i trygdeordningen i et EØS-land eller Sveits.
  • du ikke opptjener pensjonsrettigheter/pensjonspoeng etter folketrygdloven
  • det kan få konsekvenser for din rett til uføreytelser og ytelser til gjenlevende ektefelle og barn

 

 

S 38-39 istockphoto-526181515-2048x2048.jpg

Politisk arbeid om grunnstønaden

NCF har jobbet intenst og utrettelig med å forklare politikerne hvorfor kuttene i grunnstønaden er uforsvarlige og urimelige. Regjerings-partiene har dessverre ikke tatt våre innspill til følge. Nye kutt er vedtatt fra 1. april 2020, men det betyr ikke at kampen er over. Nå må vi alle jobbe målrettet og samlet videre.

Klikk på logoene for mer info