Fruktbar.jpg

Ubehandlet cøliaki kan påvirke fertiliteten

– En kvinne som blir henvist til fertilitetsbehandling på grunn av to spontanaborter, kan være verd å undersøke for cøliaki, sier doktorgradsstudent Louise Grode.

Tekst: Lena Fels
Foto: iStock


Sammenhengen mellom udiagnostisert, og dermed ubehandlet cøliaki, og ufrivillig barnløshet har lenge vært kjent fra forskning i utlandet.

– Dersom uoppdaget cøliaki kan være en årsak til ufrivillig barnløshet, er det en nærliggende tanke å screene kvinner og menn i fertilitetsbehandling for cøliaki. Et formål med den nye danske studien om sammenheng mellom fertilitet og cøliaki har nettopp vært å undersøke om det vil være fornuftig å innføre en slik generell screening i Danmark, sier Louise Grode. Hun er doktorgradsstudent og cand.scient.san.publ. ved Regionshospitalet Horsens, og er hovedansvarlig for gjennomføringen av denne studien.

Louise Grode forklarer at det er forskjell på forekomsten av cøliaki blant infertile fra land til land.

– Internasjonalt er det stemmer for å screene alle infertile, men det kunne vi ikke sette i gang med uten danske studier. Vi visste ikke hvor mange infertile som har uoppdaget cøliaki i Danmark, sier Louise Grode.

 

Påvirker fertiliteten

Louises Grodes forskningsprosjekt består av to forskjellige studier. Det ene studiet er en såkalt registerstudie som bygger på de danske «Sundhetsregistre». Studien sammenligner to grupper med kvinner i alderen 15-50 år i perioden 1977-2016. Den første gruppen består av 6319 kvinner som ble diagnostisert med cøliaki i denne perioden. Gruppen med cøliaki ble sammenlignet med en kontrollgruppe på 63 166 kvinner uten cøliakidiagnose. Studien viser at etter diagnosen er stilt, så er det ikke forskjell på kvinner med cøliaki og kvinner generelt, med hensyn til spontanaborter, dødfødsler og andre negative utfall av graviditeten.

– Til gjengjeld bekrefter hypotesen en sammenheng mellom ubehandlet cøliaki og fertilitet. I tiden før du får stilt diagnosen cøliaki ser vi også en liten økning i risikoen for spontanabort og dødfødsel sammenlignet med kvinner som ikke har diagnosen, forteller Louise Grode.

– Risikoen er riktignok liten, men den er der, og den er statistisk signifikant. (Det vil si at det er svært liten sannsynlighet for at resultatet er tilfeldig. Red.)

Positiv overraskelse

I den andre og kliniske delen av studien ble 839 kvinner og menn i fertilitetsbehandling testet for cøliaki, og her var resultatet litt mer overraskende.

– Kun fire tilfeller av cøliaki ble oppdaget, altså omkring en halv prosent. Dette ligger på linje med andre screeningsundersøkelser i den danske befolkningen generelt. De danske resultatene skiller seg her fra andre utenlandske studier, og gir ikke grunnlag for å anbefale en generell screening av ufrivillige barnløse som er i fertilitetsbehandling. Det er kanskje på mange måter en positiv overraskelse. Spekulasjonene om man rutinemessig bør screene personer som går til fertilitetsbehandling, ble ikke bekreftet, sier Louise Grode.

Spontanabort er et symptom

Men resultatene fra den store registerstudien får henne til å konkludere med at det kan være grunn til å screene menn og kvinner i fertilitetsbehandling i de tilfeller hvor kvinnen har opplevd spontanabort eller dødfødsel.

– En kvinne som blir henvist til fertilitetsbehandling på grunn av to spontanaborter, kan være verd å undersøke for cøliaki. Men en generell screening med blodprøver for cøliaki er det ingen grunn til å gjøre. Vi fant knapt en halv prosent med cøliaki. I studier i utlandet har de funnet opp til 8 prosent, men gjennomsnittet ligger på omkring 2,5 prosent.

En kvinne som blir henvist til fertilitetsbehandling på grunn av to spontanaborter, kan være verd å undersøke for cøliaki.

Louise Grode, ph.d.-student og cand.scient.san.publ.

Hva skjer med fertiliteten?

Studiet avdekker ikke årsakene til at ubehandlet cøliaki påvirker fertiliteten negativt, men Louise Grode har likevel en forklaring.

– Egentlig er det to mekanismer som kan påvirke evnen til å bli gravid. Det ene er hele ernæringsaspektet. Med ubehandlet cøliaki har du dårligere opptak av forskjellige næringsstoffer. Det vet vi påvirker både evnen til å bli gravid og muligheten til gjennomføre en graviditet. Det andre man kan tenke seg har betydning, er de antistoffene man har i kroppen når man har ubehandlet cøliaki.

– Disse antistoffene kan ha en betydning for det befruktede eggets evne til å feste seg i livmoren. Antistoffene kan også påvirke morkakens evne til å utvikle seg, forteller Louise Grode.

 

Færre med prøverør

Litt overraskende viser studien også at færre kvinner med uoppdaget cøliaki oppsøker fertilitetsbehandling enn kvinner generelt.

– Det kan vi ikke riktig forklare. Når vi snakker om de som er behandlet, så ser vi ingen forskjell. Før de har får diagnosen ser vi at færre har søkt IVF-behandling (prøverør) enn de som ikke har cøliaki. Det er statistisk signifikant. Det kan være andre symptomer som gjør at man ikke orker en IVF-behandling, for eksempel tretthet og utmattelse. Da orker man heller ikke gå inn i et prøverørsprogram, sier Louise Grode.

 

Påvirker også menn

En annen overraskelse i denne studien er at udiagnostisert cøliaki også kan spille en rolle for mannens fertilitet.
– Screeningen av kvinner og menn som søkte fertilitetsbehandling avslørte fire personer med ubehandlet cøliaki. Tre av de fire vi fant var menn. Rent statistisk kan vi ikke legge mye i det, men vi tenker at det fortsatt vil være interessant å fokusere på menn. Et fremtidig forskningsprosjekt kan derfor bli å undersøke menns sædkvalitet før og etter en diagnose, sammenholdt med opplysninger om fertilitetsbehandling, sier Louise Grode.

 

Viktig å oppdage tidlig

Resultatene gir altså ikke grunnlag for en generell screening av ufrivillig barnløse, men derimot at det blir en oppmerksomhet rundt å screene kvinner som har fertilitetsproblemer og har opplevd flere ufrivillige aborter eller dødfødsler. Her understreker Louise Grode viktigheten av å oppdage cøliaki så tidlig som mulig.

 

I tiden før du får diagnosen cøliaki, ser vi en litt forhøyet risiko for spontanabort og dødfødsel sammenlignet med kvinner som ikke har diagnosen.

Louise Grode, ph.d.-student og cand.scient.san.publ.

Denne artikkelen ble først publisert i CøliakiNyt for Dansk Cøliaki Forening.