Forskningsartikler

Fremtiden innen cøliakiforskning har aldri vært lysere enn nå!

Fruktbar.jpg
Kun for medlemmer

Ubehandlet cøliaki kan føre til barnløshet

Ny dansk forskning viser at ubehandlet cøliaki kan påvirke evnen til å bli gravid, samt føre til spontanaborter.

Baby_1200x500.jpg

Tarmvirus kan medvirke til cøliaki

En ny norsk studie (2019)  på 220 norske barn viser at vanlige tarmvirus kan være medvirkende årsak til cøliaki. Arv og inntak av gluten i kosten er ikke nok til å forklare hvorfor noen utvikler sykdommen og andre ikke.

Forskning_1200x500.jpg

Stor satsing på cøliakiforskning

Eivind Ness-Jensen er tildelt åtte millioner kroner fra Forskningsrådets program for unge forskertalenter, og pengene går til unikt forskningsprosjekt for å se på forekomsten av og årsaker til cøliaki.

Fatigue_1200x500.jpg

Fatigue ved cøliaki – en ofte oversett plage

Ved Stavanger universitetssykehus forskes det nå på sammenhengen mellom cøliaki og fatigue.

Magevondt_1200x500.jpg

Fortsatt mageplager på glutenfri kost?

Det er mange cøliakere som plages med mage og tarm til tross for at de er nøye med å unngå gluten. En ny forskningsstudie skal nå se om et bestemt kosthold kan hjelpe.

 

Vondt i magen_1200x500.jpg

Mener gluten ikke er synderen

Ny forskning viser at det er stor sannsynlighet for at glutensensitive ikke er sensitive mot gluten – men at det er fruktaner som er den store synderen.

Mikroskop_1200x500.jpg

På søken etter pillen

Det er mange som lurer på om det vil komme en cøliaki-pille, og når den eventuelt kommer. En pille som gjør at vi kan spise kaker, boller og brød som før.

Far og sønn2_1200x500.jpg

Søker etter årsaken til cøliaki

Ketil Størdal og stipendiat Christian Kahrs forsøker å finne årsaken til at noen barn får cøliaki, og har i 2017 fått 100.000 kr fra NCFs forskningsfond til sitt forskningsarbeid.

2017_1200x500.jpg

Fremtiden innen cøliakiforskning har aldri vært lysere enn nå!

Professorene Knut E. A. Lundin og Ludvig M. Sollid spår at 2017 blir et spennende år for både forskere og cøliakere i Norge.

Folkemengd (4).jpg

Ønsker å undersøke forekomsten av cøliaki i Norge

NCFs forskningsfond ga i 2016 støtte til et forskningsprosjekt hvor forekomsten av cøliaki skal undersøkes gjennom den fjerde Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4). Aldri tidligere har man studert forekomsten av cøliaki i en slik populasjonsstudie i Norge, og studien vil muliggjøre ytterligere forskning på årsaker til og diagnostikk av cøliaki.

Forskning (4).jpg

Cøliaki og benskjørhet

Studier viser at personer med cøliaki har større risiko for beinskjørhet og beinbrudd enn sine friske jevnaldrende. Men betyr det også at de med brudd har økt risiko for cøliaki?

Forskning_1200x500.jpg

Satser høyt på forskning

NCFs søsterorganisasjon i England, Coeliac UK, er desidert den cøliakiforeningen som satser mest på forskning i Europa. Forskning har høy prioritet, også blant medlemmene.

Klikk på logoene for mer info