Hva kan jeg spise.jpg

Persontilpasset ernæring

Det finnes mange ernæringsråd, men de fleste av dem er veldig generelle. Hvordan skal vi forholde oss til disse rådene? I dette spennende foredraget gir Vibeke Telle-Hansen, førsteamanuensis i ernæring på OsloMet, gode tips om hvordan du kan tilpasse disse rådene slik at de passer for nettopp deg.

Foredragsholder: Vibeke Telle-Hansen , Førsteamanuensis i ernæring
Varighet: 16 minutter
Temaer i foredraget er: Innholdet i persontilpasset ernæring