Businessman-stomachache-866463418_6016x4016.jpg

Utredning og oppfølging av cøliakere under koronakrisen

Er avtalen din for gastroskopi utsatt eller oppfølging hos fastlegen avlyst?
Da er du ikke alene.

Tekst: Kristin Stenerud og Tone Amundsen Nyvold


Etter at Norge ble stengt ned 12. mars har helsevesenet måtte omprioritere sine ressurser for å klargjøre for korona-pasienter. Norsk cøliakiforening (NCF) har fått signaler om at oppfølgingstimer er utsatt og utredning lar vente på seg.

Men cøliakere er ikke den eneste pasientgruppen som må vente på utredning og behandling i helseveseneet. VG skriver at minst 252.338 avtaler på norske sykehus er blitt utsatt siden Norge møtte korona-krisen.

NCF har kontaktet noen av sykehusene for å høre hvordan oppfølging av cøliakere og diagnostisering har blitt påvirket i denne perioden.

Forberedte seg på krise

Overlege Ketil Størdal jobber ved barneavdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes og ved Oslo Universitetssykehus, og bekrefter utsettelser ved sykehusene. 

- Spesielt de første to - tre ukene etter stengingen av Norge, gikk mye av tida på sykehusene med til å planlegge for verstefallsscenario for korona-epidemien. Heldigvis har vi vært langt unna å komme dit, og nå ser det ut til at sykehusene ganske raskt trapper opp igjen til nær normal drift, sier han.

- Skopi eller biopsier har vi fortsatt med på Kalnes omtrent som før, men det kan skje avlysninger på kort varsel siden det er de samme teamene som gir narkose, som også behandler de sykeste med Covid-19, forklarer Størdal.

Sykehusene tar fortsatt imot polikliniske pasienter, men pasientene som ikke trenger å komme fysisk på sykehuset, snakker legene med på telefon. - Mye kan avklares slik, spesielt for de vi kjenner fra før, dvs. pasienter som kommer for kontroller og oppfølging etter diagnose, sier overlege Ketil Størdal.

Utsetter kontroller

- Vi avlyste eller utsatte en del pasienter i starten, men jeg var raskt ute med å sikre at vi på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet skulle ta i mot til diagnostikk av ubehandlete som før. Men kontroller og re-henvisninger utsetter vi stort sett nå, sier overlege Knut E. A. Lundin ved Rikshospitalet.

Også ved Sykehuset Innlandet Lillehammer ble store deler av den planlagte aktiviteten betydelig redusert etter 12. mars, opplyser overlege Hans Kristian Holm ved barne- og ungdomspoliklinikken.

- Vi har kjørt pasientkonsultasjoner som telefonkonsultasjoner, videokonsultasjoner og noen få vanlige oppmøtekonsultasjoner. Det er kun pasienter hvor det er blitt vurdert at pasienten må ses pga. sykdommens art, hastegrad osv. som har fått møte opp fysisk på sykehuset, sier Holm. 

- Jeg kan jo kun snakke for min egen del, men det er helt klart at cøliakikontroller ikke havner i gruppa som haster. I og med at blodprøver og vekstmålinger hører med til en cøliakikontroll, blir disse gjerne utsatt med håp om at det lar seg gjøre å ha en fullverdig kontrolltime før sommeren, sier Holm.

Færre syke generelt

Han kan fortelle at det generelt har vært langt færre henviste og innlagte barn ved barneposten den siste måneden enn det som er normalt.

- Av erfaring fra bl.a. vinteren med svinenfluensa, vet vi at økt fokus på håndhygiene virker direkte inn på antall infeksjoner, så det forklarer nok at det har vært færre syke, forteller Holm.

- Når sykehuset nå skal starte opp med mer av den normale sykehusaktiviteten igjen, vil vi forsøke å få inn langt flere nyhenvisninger til vanlige konsultasjoner, og etter hvert gjennomføre flere av kontrollene. Vi håper å få på plass klarere retningslinjer med tanke på hvem som skal prioriteres for oppmøte på poliklinikk osv., nå de nærmeste dagene, sier overlege ved Barne- og ungdomspoliklinikken på Sykehuset Innlandet Lillehammer, Hans Kristian Holm.

Klikk på logoene for mer info