Handlevogn3.jpg

Staten ser på grunnstønaden

– Vi har all grunn til å tro til at personer med cøliaki fortsatt vil få grunnstønad, sier generalsekretær Knut H. Peterson.

I dag har alle over 4 år med diagnosen cøliaki automatisk krav på grunnstønad i sats 4, noe som i dag tilsvarer nesten kr 2000 kroner i måneden. Dette skal gå til å dekke ekstrautgifter ved en glutenfri diett.

Mat er medisin

Med jevne mellomrom settes grunnstønadens størrelse under lupen. I fjor vår satte Arbeids- og sosialdepartementet i gang en evaluering for å se på om grunnstønaden er på riktig nivå, og om den treffer den målgruppen den skal.

– I den forbindelse har Norsk cøliakiforening (NCF) tatt en aktiv rolle. Vi har vært i kontakt med NAV og Arbeids- og sosialdepartementet, samt hatt møte med konsulentene som utredet grunnstønaden.  I tillegg har NCF vært høringsinstans for rapporten. Vi har også hatt møte med forsker fra SIFO, og kommet med konkrete forslag til hvilke produkter som bør være med i referansebudsjettet «Matkurven», som viser alminnelige forbruksutgifter på mat, sier generalsekretær Knut H. Peterson.

– Det er viktig å beholde grunnstønaden fordi det fordyrende kostholdet er medisin for en med cøliaki, sier professor Trond Halstensen, leder av Fagrådet i NCF.

Vil beholde stønad

Rapporten fra SIFO er forventet ferdig i nær fremtid, og Arbeids- og sosialdepartementet tar sikte på at eventuelle forslag til endringer i grunnstønaden kommer til høsten. NCF kommer til å følge nøye med i utviklingen fremover.

– NCF er opptatt av at grunnstønaden skal videreføres for de med glutenintoleranse, sier generalsekretær Knut H. Peterson.

– Hva resultatet av undersøkelsen blir vet vi ikke ennå, men vår oppgave er å påse på at alle fakta blir tatt med, slik at beslutningsgrunnlaget blir så riktig som mulig, avslutter Peterson.

Vi har all grunn til å tro til at personer med cøliaki fortsatt vil få grunnstønad.

                                                                                                    Generalsekretær Knut H. Peterson

 

 

Klikk på logoene for mer info