question-1828268_1920 (1).jpg

Nei, NCF vil ikke halvere grunnstønaden!

Det er mange spørsmål om grunnstønaden og NCF i sosiale medier. Her forsøker vi å svare på noen av de mest stilte:

Hvorfor anbefaler NCF en halvering av grunnstønaden?

Det er regjeringen, og IKKE NCF som ønsker å redusere grunnstønaden. Regjeringen baserer seg på en SIFO-rapport som tar utgangspunkt i et referansebudsjett. NCF har funnet flere feil og mangler i rapporten. Da NCF regnet over SIFOs beregninger så vi at selve regnestykket var riktig, men at beregningsgrunnlaget var mangelfullt. Ut fra arbeidet med grunnstønaden og samtaler med politikere, anså vi det som helt urealistisk at stønaden ville bli beholdt slik den var, og NCF valgte derfor å arbeide for å redusere beløpet minst mulig. Derfor mener NCF at stønaden bør være på minimum kr 1 400,- i måneden for aldersgruppen 5-30 år og minimum på kr 1 050,- for øvrige aldersgrupper.
 

Hva har NCF gjort for at vi ikke skal miste grunnstønaden?

• NCF hadde våren 2017 møte med PROBA samfunnsanalyse som hadde fått oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet om å vurdere hvilke grupper som var berettiget grunnstønad. Probas rapport skrev vi om her.

• NCF har hatt møter med Forbruksforskningsinstituttet SIFO som på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet gjorde en prissammenligning for å vise hvor mye merkostnaden for et glutenfritt kosthold er. Dette ble omtalt her og her.

• NCFs egne fagfolk gjennomgikk rapporten fra SIFO og fant flere feil og mangler, og påpekte blant annet at mengde mat var for liten. NCF laget en egen rapport om dette, som ble presentert for Arbeids- og sosialdepartementet i et møte med statssekretær.


Hva gjør NCF for personer med ikke-cøliakisk glutensensitivitet?

Det var varslet at grunnstønad for denne gruppen burde vurderes. I forslaget til statsbudsjettet går regjeringen så langt at de foreslår å fjerne grunnstønaden for denne gruppen.
NCF har tett kontakt med fagmiljøet ved Rikshospitalet, som er uenig i at denne pasientgruppen skal fjernes fordi det er vanskelig å finne diagnosekriterier. NCF vil jobbe for at de som er diagnostisert får beholde grunnstønaden, men at nye diagnostiseringer stilles i bero inntil forskningen avklarer hva denne gruppen konkret reagerer på (fruktaner, gluten etc.).


Hva har NCF tenkt å gjøre videre?

Statsbudsjettet er ikke vedtatt enda, så NCF kommer til å fortsette å jobbe opp mot både politikere og media i denne saken. Nå ønsker vi å samle medlemmene våre til en felles front mot at grunnstønaden blir satt ned til sats 1 for alle medlemmer. 

 

Hva kan jeg som medlem gjøre?

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke engasjementet sitt til å si i fra der de kan. Bruk informasjonen fra NCF til å skrive innlegg til lokalavisen eller andre medier, skriv direkte til politikere og/eller undertegn oppropet til NCF. Det er mange som har vært kjempeflinke og nådd ut i sine lokalaviser med budskapet vårt! Husk at du som medlem har mye makt i en organisasjon som NCF, og ved å jobbe mot politikere så kan medlemmene utgjøre en massiv påvirkning.


Hvorfor sier ikke oppropet noe om at NCF kjemper for at grunnstønaden minimum bør være 1400,- per mnd for dem mellom 5-30 år, og minimum kr 1050,- pr mnd for dem over 30 år ?

Vi beklager at vi ikke har informert godt nok om vårt minimumskrav i selve oppropet. NCF har tidligere sendt ut denne informasjonen i nyhetsbrev til våre medlemmer, og informasjonen ligger også tilgjengelig på vår nettside ncf.no.

 

Hvor kan man skrive under på oppropet?

Det kan du gjøre her.
 

Hvorfor skiller NCF i sin rapport mellom dem som er over og under 30 år?

NCF har begrunnet økningen bl.a. med å vise til forskningsrapporter om ungdom som viser at de trenger mer næring. NCF har flyttet øvre grense fra ungdom til 30 år fordi SIFO har benyttet denne i sin rapport. NCF mener at det er ekstra viktig at barn og unge får nok og næringsrik mat for å sikre vekst og trivsel, samt at de ikke skal falle utenfor det sosiale rundt skole og utdanning.

 

Hva gjør NCF for medlemmene sine?

NCF skal lære alle medlemmer å leve et godt glutenfritt liv. Vi jobber for trygg og glutenfri mat til alle som trenger det. Vi holder blant annet bakekurs og fylkeslagene arrangerer foredrag, turer og kurs for medlemmene sine. Vi kurser ansatte i skoler og barnehager, servitører og kokker, leger og helsesøstre. Vi jobber med lisensiering av crossed grain, som sikrer at produktet er glutenfritt og blir testet hvert år. NCF jobber opp mot glutenfrie produsenter for å sette fokus på sunne glutenfrie produkter. NCF samler også inn penger til forskning, og bidrar til at norsk forskning på cøliaki og glutenintoleranse er i verdenstoppen. I tillegg sender vi ut medlemsmagasinet glutenFRI 4 ganger i året.

Hvorfor kjemper ikke NCF for at den glutenfrie maten skal bli billigere? Som i Sverige, der den glutenfrie maten subsidieres?

Dette er en feilinformasjon som har festet seg hos mange. Den glutenfrie maten subsidieres ikke og har heller aldri vært det.

Klikk på logoene for mer info