Handlevogn3 nett.jpg

Nav vil revurdere grunnstønaden – NCF er på saken

- Norsk cøliakiforening jobber kontinuerlig for å ivareta interessene til alle med glutenintoleranse, sier generalsekretær Knut H. Peterson i Norsk cøliakiforening.

altVG slår stort opp at NAV nå setter grunnstønaden under lupen. NAV har gjort en analyse som viser at 74 prosent av nye mottakere av grunnstønaden i 2016 er registrert med cøliaki eller andre glutenintoleranser.

Grunnstønaden skal dekke ekstrautgifter ved et fordyret kosthold på grunn av et glutenfritt kosthold. Norsk cøliakiforening er glad for at stadig flere får riktig diagnose, og med det utsikter til et friskere og bedre liv.

Norsk cøliakiforening forstår det slik at NAV ønsker å vurdere to ting spesielt:

1. Om grunnstønad for de med ikke-cøliakisk glutensensitivitet blir praktisert for liberalt, da det er vanskelig å diagnostisere dette.

2. Om satsene for grunnstønaden til personer med glutenintoleranse fortsatt er på riktig nivå.      

Les NAVs rapport
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- Norsk cøliakiforening ved sekretariatet og NCFs fagråd vil følge opp saken, og ha dialog med NAV. Norsk cøliakiforening jobber kontinuerlig for å ivareta interessene til alle med glutenintoleranse, sier generalsekretær Knut H. Peterson i Norsk cøliakiforening.   

 Norsk cøliakiforening jobber kontinuerlig for å ivareta interessene til alle med glutenintoleranse.

Klikk på logoene for mer info