Foto 2.jpg

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, overleverte frivillighetens krav om full momskompensasjon til Jan Tore Sanner fra Høyre, Kari Kjønaas Kjos fra FrP, Ola Elvestuen fra Venstre og Knut Arild Hareide fra KrF i går. Med seg hadde han en fotballgutt som nyter godt av frivillige fotballtrenere. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)

NCF sier nei til moms på frivillig arbeid

I dag betaler frivillige organisasjoner nærmere 500 millioner kroner i moms til staten i året. Frivillighet Norge trommet derfor sammen frivillige organisasjoner til en massemønstring foran Stortinget i går for å kreve at politikerne holder valgløftet om full momskompensasjon for frivillig arbeid. NCF stiller seg selvfølgelig bak dette kravet, og sier nei til moms på frivillig arbeid.

altFrivillighet Norge trommet sammen frivillige organisasjoner til en massemønstring foran Stortinget i går. Bakgrunnen for mønstringen er at selvstendig næringsdrivende får full momskompensasjon, mens frivillige organisasjoner kun får delvis momskompensasjon.

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge ønsket å vise politikerne at frivilligheten står sterkt og samlet bak kravet om full momskompensasjon.

– Jeg tror vi alle kan være enige om at det er urimelig å skattlegge frivillig innsats. I dag betaler frivilligheten nærmere 500 millioner kroner til staten i året. Dette er utrolig mye penger, som kunne ha blitt brukt på å få flere løyper i fjellet, flere fotballtrenere og flere leksehjelpere, sa han.

Vi i Norsk cøliakiforening er blant de frivillige organisasjonene som bruker mye tid på å sende inn søknader om momsrefusjon. Slik systemet fungerer i dag, så har Stortinget satt av en felles pott som skal fordeles på alle frivillige lag, men den er aldri stor nok. Det er derfor vanskelig å vite hvor mye man kan få refusert fra et år til et annet, og det gir uforutsigbarhet i arbeidet. Så i NCF-sekretariatet tok de som hadde anledning på oss grønne NCF-gensere og vandret i samlet i tropp ned til Eidsvoll Plass foran Stortinget i Oslo. Der stod vi sammen med ca. 200 stykker fra mange andre frivillige lag og organisasjoner for å vise vår støtte.

Nei til skatt på dugnad

Det var mange flotte appeller, blant annet ved Sven Mollekleiv, president i Røde Kors, som høyt og klart sa «nei til skatt på dugnad».

– Norge er verdens mest frivillige samfunn. Det finnes ikke en kroppsdel det ikke er laget en organisasjon for. Dette fantastiske engasjementet må ivaretas. Nå må politikerne innfri sine løfter: Å redde liv, og å skape gode liv, skal belønnes, ikke straffes, sa Mollekleiv.

KrF-leder Knut Arild Hareide var en politikerne som møtte opp på mønstringen, og støttet kravet om momskompensasjon.
– Vi skal ikke ha skatt på dugnad og frivillig innsats. Så kjære Høyre; hvis dere vil ha oss i KrF med på skattelettelser, så er dette måten å gjøre det på, sa han til lett humring fra forsamlingen.

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge minnet om at alle de politiske partiene gikk til valg på å kompensere de frivillige for innsatsen de legger ned. Og nå må de vise at de innfrir løftene sine, sa Stian Slotterøy Johnsen.

– Uten frivilligheten stopper Norge. Frivillige organisasjoner krever heller ingenting tilbake for den jobben de gjør for deg og meg hver eneste dag, men de ber om å få slippe å betale 500 millioner kroner til staten i året. Det burde egentlig være selvsagt, sa Johnsen da han overleverte kravet til politikerne.

Norsk cøliakiforening stiller seg bak dette, og sier nei til moms på frivillig arbeid.

(Kilde: Norsk cøliakiforening og Frivillighet Norge)

 

Klikk på logoene for mer info