Jente-på-skolen.jpg

Ingen ekstra risiko for barn med cøliaki

Det er ingen grunn til at barn med cøliaki skal holde seg hjemme fra skole eller barnehage, sier ekspertene.

Tekst: Kristin Stenerud og Tone Amundsen Nyvold


- Vi har ingen grunn til å forvente at barn med cøliaki har økt risiko for å bli smittet eller syke av corona-viruset. Spesielle restriksjoner er begrenset til noen få barn med alvorlige sykdommer, slik som kreft og immunsvikt, sier tidligere leder i Norsk barnelegeforening, professor Ketil Størdal.

"Utfra kunnskapsgrunnlaget vi har nå, ser det altså ut til at risikoen for alvorlig Covid-19 er svært lav både hos barn generelt og hos barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar", skriver Norsk barnelegeforening i sin nye veileder om vurdering av barn med kroniske sykdommer og skoleåpning.

Føre var

Grunnen til at skoler og barnehager ble stengt 12. mars, var ikke fordi barn ble ansett å være i risikogruppe, men for å bremse smittespredningen i samfunnet generelt. Norsk barnelegeforening og Folkehelseinstituttet vurderer at det kan være enkelte grupper av barn hvor tilrettelagt undervisning i hjemmet kan tilbys ut fra et føre-var-prinsipp. Dette vil være de samme barna som ellers får råd om at de har risiko for alvorlig forløp av luftveisinfeksjoner, og ikke de samme risikogruppene som for voksne med covid-19. Det er også viktig å understreke at disse skal få tilbud om tilrettelagt undervisning i hjemmet, men kan likevel velge å møte i barnehagen og på skolen. Dette gjelder blant annet barn som har gjennomgått organtransplantasjon eller benmargstransplantasjon, samt barn som er i aktiv kreftbehandling. Se fullstendig liste her.

Norsk barnelegeforening understreker at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole, da det er viktig for barn og unges utvikling, omsorg og læring. 

Disse kan møte i barnehage og skole som vanlig: 

• Barn og unge med diabetes
• Barn og unge med velkontrollert astma
• Barn og unge med allergi
• Barn og unge med epilepsi
• Barn og unge med Downs syndrom
• Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt
• Barn og unge med autoimmune sykdommer og immundempende behandling som har stabil sykdom
• Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

Klikk på logoene for mer info