GirlBeingReassuredByNurseInHospitalRoomnett.jpg

Kurs for helsesøstre

Symptomer på cøliaki handler ikke bare om magesmerter. Mange barn er slappe og syke uten å vite hvorfor. Helsesøstre ser barna på skoler og helsestasjoner og kan fange opp barn som går med udiagnostisert cøliaki. Norsk cøliakiforening tilbyr nå kurs for helsesøstre i fire norske byer i 2018.

Symptomer på cøliaki handler ikke bare om magesmerter, diaré og avvik på vekstkurver. Trøtthet og vantrivsel kan også være tegn på cøliaki, og mange barn er dårlige, slappe og syke uten å vite hvorfor. Vi vet at mange som får cøliakidiagnosen i voksen alder burde vært oppdaget tidligere.

At flere barn og unge har cøliaki uten å vite om det er svært uheldig og farlig for barn i vekst.
Vi ønsker å finne de udiagnostiserte barna slik at de får riktig behandling og kan leve et godt liv uten gluten. Barn med cøliaki må spise glutenfritt hele livet for å holde seg friske, vokse og utvikle seg normalt. Helsesøstre ser barna på skoler og helsestasjoner og vil være en viktig bidragsyter. Helsesøstre kan fange opp barn med cøliaki som er udiagnostisert.

På kurset får du presentert grunnleggende kunnskap om cøliaki og diagnostikk. Du vil få kjennskap til symptomer på cøliaki og kunnskap om hva helsesøstre og fastleger bør gjøre ved mistanke om cøliaki. Informasjon om glutenfri kost, dietthysteri og utfordringer med cøliakipasienter vil også bli presentert.

Kurs for helsesøstre arrangeres følgende steder:

  • Oslo, 23. januar
  • Bergen, 6. februar
  • Trondheim, 20. februar
  • Stavanger, 13. mars

Se her for program

Påmelding: Send e-post til post@ncf.no med navn, fakturaadresse og hvilket kurs du ønsker å gå på.
Kursleder er overlege Hans Kristian Holm.

Velkommen på kurs!

alt


 

Klikk på logoene for mer info