Forskning_iStock-1213006781-web.jpg

Bør vi med cøliaki ta koronavaksinen?

Endelig har koronavaksinen kommet og vi får en beskyttelse mot Covid-19. Men hvordan vil de som har cøliaki reagere på vaksinen? Vi har spurt en av landets fremste eksperter.

Tekst: Tjodunn Dyrnes
Illustrasjonsfoto: Istock


Koronavaksinen har kommet til Norge og vaksineringen mot Covid-19 er i gang.

Myndighetene har satt opp lister over hvem som skal få koronavaksinen først. Du vil bli kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer.

Mange har spørsmål rundt koronavaksinen og cøliaki og vi får stadig nye spørsmål inn til våre eksperter på NCFs Nettprat. Her kan også du stille dine egne spørsmål.

Det mange lurer på er om vi som har cøliaki har større sjanse til å utvikle alvorlig Covid-19-sykdom enn de som ikke har det? 

Det er ingen tegn som tyder på at cøliakipasienter er mer tilbøyelige til å utvikle alvorlig Covid-19 sykdom enn andre. Dette gjelder også de få som har refraktær eller ikke-responsiv cøliaki.

Og hva med koronavaksinen? Bør jeg som har cøliaki ta den? Kan jeg risikere at jeg reagerer på vaksinen fordi jeg har cøliaki?

- Vi i Norsk cøliakiforening, sammen med vår europeiske og amerikanske søsterorganisasjoner, støtter massevaksinasjonen av befolkningen inkludert våre cøliakiske pasienter. Det er ingen grunn til å ta spesielle hensyn eller være spesielt varsomme mhp vaksinen man blir tilbudt. Cøliaki er ikke en allergisk sykdom, sier Trond S. Halstensen, som er  leder av Norsk cøliakiforenings Fagråd og foreningens medisinske ekspert.

- Det er pågående forskning på om cøliakiske pasienter har et annet sykdomsforløp enn befolkningen ellers, men foreløpig er det ingenting som tyder på dette, sier Halstensen, som er en prisbelønt norsk immunolog, og blant annet kjent for sine studier av cøliaki. I tillegg er han professor dr.med. ved Institutt for oral biologi ved Universitetet i Oslo, og har en overlegestilling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus hvor han jobber med utredning av glutenreaksjoner. 

Les også det spennende intervjuet med professor og immunolog Anne Spurkland som beskriver koronapandemien som et pågående forskningsprosjekt med syv milliarder mennesker i potten. Et prosjekt hun har ingen intensjoner om å bli en del av.