håndvask-korona.jpg

2020 er blitt håndvaskens år! Koronaviruset er beskyttet av en fettkappe. Såpe løser opp fett, og det er derfor en grundig vask med såpe og vann er så viktig i disse tider. Foto: iStock

Cøliaki i koronaens tid

Da Norge stengte ned i midten av mars på grunn av koronaviruset, var det mange spørsmål som meldte seg: Er man mer utsatt for viruset hvis man har cøliaki? Hvordan går det med oppfølging av pasienter, og kan vi
sende barn med cøliaki tilbake på skolen?

Tekst: Tone Amundsen Nyvold


Flere har hørt at personer med autoimmune sykdommer er mer utsatt når det gjelder koronaviruset, men selv om cøliaki er en autoimmun sykdom, så blir den autoimmune reaksjonen i kroppen borte når man lever glutenfritt.

Ikke økt risiko

– Vi antar at en behandlet cøliaker på glutenfri diett er frisk fra sin cøliaki, og dermed ikke har noen økt risiko for alvorlig koronavirus-sykdom, sier professor Trond S. Halstensen, leder av fagrådet i Norsk cøliakiforening.

– I hvor stor grad en nydiagnostisert cøliaker vil ha større risiko for alvorlig sykdom vil teoretisk være avhengig av hvor svekket man var før diagnosen ble stilt. Dårlig ernæring og avmagring på grunn av cøliaki gir økt risiko for bakteriell lungebetennelse, og vi må kunne anta at det også vil kunne påvirke immunsystemet ved en koronavirusinfeksjon, men vi vet ikke hvordan det slår ut. Mange cøliakere har andre kroniske sykdommer, som for eksempel diabetes type 1, som er påvist å øke sykeligheten ved koronavirusinfeksjon, forklarer Halstensen.

For de med dobbeldiagnosen cøliaki og diabetes type 1, så har de heller ingen økt risiko for å få koronaviruset, men som ved andre infeksjoner, kan diabetikere få problemer med å regulere blodsukkeret.

Utsatte kontroller

Koronaviruset har også ført til at helsevesenet har måttet omprioritere sine ressurser for å klargjøre for korona-pasienter. Norsk cøliakiforening har fått signaler om at oppfølgingstimer er utsatt og utredning lar vente på seg. Men cøliakere er ikke den eneste pasientgruppen som må vente på utredning og behandling i helsevesenet. Over 250 000 avtaler på norske sykehus er blitt utsatt siden Norge møtte koronakrisen, ifølge VG.

– Vi avlyste eller utsatte en del pasienter i starten, men jeg var raskt ute med å sikre at vi på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet skulle ta imot til diagnostikk av ubehandlete som før. Men kontroller og re-henvisninger utsetter vi stort sett nå, sier overlege Knut E. A. Lundin ved Rikshospitalet.

Forberedte seg på krise

Overlege Ketil Størdal jobber ved barneavdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes og ved Oslo Universitetssykehus, og bekrefter utsettelser ved sykehusene.

– Spesielt de første to–tre ukene etter stengingen av Norge, gikk mye av tida på sykehusene med til å planlegge for verstefallsscenario for korona-epidemien. Heldigvis har vi vært langt unna å komme dit, og nå ser det ut til at sykehusene ganske raskt trapper opp igjen til nær normal drift, sier han.
– Skopier har vi fortsatt med på Kalnes omtrent som før, men det kan skje avlysninger på kort varsel siden det er de samme teamene som gir narkose, som også behandler de sykeste med Covid-19, forklarer Størdal.

Barn med cøliaki

Det er fortsatt mye vi ikke vet om koronaviruset, og mange foreldre var engstelige for å sende barn med cøliaki tilbake i skole og barnehage da de gjenåpnet. Men ekspertene mener at det ikke er noen grunn til å holde barn med cøliaki hjemme. Norsk barnelegeforening understreker at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole, da det er viktig for barn og unges utvikling, omsorg og læring.

– Vi har ingen grunn til å forvente at barn med cøliaki har økt risiko for å bli smittet eller syke av koronaviruset. Spesielle restriksjoner er begrenset til noen få barn med alvorlige sykdommer,slik som kreft og immunsvikt, sier Ketil Størdal, som også er tidligere leder av Norsk barnelegeforening.

Ekstra omsorgsdager

Som en direkte følge av at skoler og barnehager ble stengt, vedtok Stortinget 20. mars at antall omsorgsdager dobles for alle foreldre. Både for de som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som allerede har utvidet kvote pga. barn med kronisk sykdom. De nye reglene gjelder for hele kalenderåret 2020. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til korona-viruset.

Familieleir 25 år

– Norsk cøliakiforening har dessverre måttet avlyse alt av kurs og fysiske møter fra midten av mars. Vi har derfor sett på andre måter vi kan gi noe til medlemmene våre. Vi har blant annet lagt ut åtte faglige foredrag på nettsiden vår, som medlemmene kan logge seg inn på nettsiden vår for å se, sier generalsekretær Knut H. Peterson.

– Flere medlemmer etterlyser også fysiske bakekurs, og vi jobber nå med å få i gang tilbudet igjen i trygge rammer etter sommeren.

Og etter nøye overveielse ser det nå ut til at Elverum familiecamp vil kunne gå av stabelen i slutten av juni, med tilpasninger i forhold til myndighetenes og kommunelegens anbefalinger. Leiren fyller 25 år i år, og er kjent for å skape gode opplevelser for unge cøliakere, avslutter generalsekretæren.

OMSORGSPENGER I 2020

  • Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. De 3 første dagene finansieres av arbeidsgiver. Deretter finansieres 27 dager av folketrygden.
  • Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Også disse får dobbelt så mange omsorgspengedager, og arbeidsgiver betaler kun de første 3 dagene.
  • Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager. (Kilde: regjeringen.no)

Klikk på logoene for mer info