Har vi krav på stønad fra NAV?

Ser her at alle som blir diagnostisert med glutenintoleranse har krav på stønad fra NAV. Har 5 i fam. som ikke tåler gluten, to av dem har cøliaki. Har pågått i mange år med gjentatte provokasjoner. Når tre i samme fam. må spise glutenfritt går det ut over økonomien. De følges opp av fastlege med d.vit kontroller og b12 injeksjoner. Er de bare uheldig med fastlegen som ikke tar tak?

Trond svarer

Søknad om grunnstønad er det pasientene som fremmer med en attest fra en spesialist. Fastlegens vurdering er ikke nok for NAV, kun en legeerklæring fra en relevant spesialist vil NAV forholde seg til. I tillegg har man nylig vist at ikke-cøliakisk glutenintoleranse ikke skyldes gluten, men fruktaner i hvetemelet og dermed forlanger NAV nå blindet ren glutenprovokasjon før de vil diskutere diagnosen. Dette skal da foregå på sykehus, men det er vel ingen som rutinemessik utfører slike tester. Ingen av oss som har utført forskning på dette har funnet noen ikke-cøliakerer som har reagert på ren gluten gjemt i ulike andre matvarer (blindet provokasjon), så diagnosen er ikke lenger alment anerkjent i fagmiljøet.

Klikk på logoene for mer info