Nettbrett_1200x500.jpg

Søk om midler fra ExtraStiftelsen til helseprosjekter

Flere helseprosjekter har fått støtte fra ExtraStiftelsen ved å søke midler via NCF.

Ønsker du å søke om midler til helseprosjekt?

Frister våren 2018:

  • 5. februar – frist for å melde sin interesse til NCF – post@ncf.no
  • 5. mars – frist for fullstendig søknad
  • 15. mars kl. 15.00 – frist for NCF til å sende søknaden videre til ExtraStiftelsen

Frister høsten 2018:

  • 5. august – frist for å melde sin interesse til NCF – post@ncf.no
  • 5. september – frist for fullstendig søknad
  • 15. september kl. 15.00 – frist for NCF til å sende søknaden videre til Extrastiftelsen

Les mer om ExtraStiftelsen
Les mer om å søke støtte
Les mer om ExtraStiftelsens retningslinjer for helseprosjekter