Frivillighet_1200x500.jpg

Søk om midler fra ExtraStiftelsen til forskning

Flere store forskningsprosjekter har fått støtte fra ExtraStiftelsen ved å søke midler via NCF.

Ønsker du å søke om forskningsmidler? Frister for 2018 er:

  • 20. april – frist for å melde sin interesse til NCF – post@ncf.no
  • 20. mai – frist for fullstendig søknad
  • 1. juni kl. 15.00 – frist for NCF til å sende søknaden videre til ExtraStiftelsen

Les mer om Extrastiftelsen
Les mer om å søke støtte
Les mer om ExtraStiftelsens retningslinjer for forskning