Forskning nytter_1200x700.jpg

Forskningsfondet for cøliaki

NCFs forskningsfond bidrar til å fremme forskning innen medisinsk, ernæringsmessig eller sosial sektor.

Støtt forskningsfondet

Forskningsfondet ble opprettet ved hjelp av innsamlede midler og gaver i 1979. 

SMS

Send ordet «Forske» til 2160 og du er med på å støtte Forskningsfondet med 200 kroner.

Gaver

Gaver til fondet kan innbetales til konto 7032 66 08430. Gaver til forskningsfondet gir rett til skattefradrag. Det er ingen nedre grense for fradraget men dersom gaven utgjør mer enn 10.000 kroner, kan fradraget ikke overstige ti prosent av skatteyters alminnelige inntekt før fradraget for gaven. For å få fradrag for gaven må du oppgi ditt fødselsnummer på innbetalingen slik at NCF kan sørge for rapportering til skattemyndighetene. Om forhåndsutfylt beløp mangler på post 3.3.7 i selvangivelsen, ta kontakt med NCF og be oss om å rapportere dette på ditt fødselsnummer.

Aksjebrev

Du kan også støtte fondet ved å kjøpe aksjebrev/gavebrev pålydende kr 1.000. Betal inn beløpet til fondets konto, 7032 66 08430, gi beskjed til NCFs kontor og vi sender aksjebrevet i posten.

Søk om stipend

I 2017 tildeles det totalt 200.000 kroner i stipend til forskningsprosjekter. Søknadsfristen for stipend er 1. mai hvert år. NCFs kontor er sekretariat for Forskningsfondets styre, og kontaktperson er Mona Elisabeth Lindholm, økonomi- og administrasjonskonsulent, 450 22 189 / mona.lindholm@ncf.no. Leder av fondet er professor, overlege, dr. med, Ludvig M. Sollid.

Adresse:
Forskningsfondet for cøliaki
Norsk cøliakiforening
Pb 351 Sentrum
0101 Oslo

Telefon: 22 40 39 00
Epost: post@ncf.no