glutenFRI

Medlemsbladet glutenFRI er bladet for deg som vil være oppdatert om cøliaki, dermatitis herpetiformis og glutenfritt kosthold.

glutenFRI kommer ut med fire utgaver hvert år og sendes fritt til medlemmene. Her finner du artikler om cøliaki, dermatitis herpetiformis (DH), glutenfritt kosthold og forskning for å nevne noe. Bladet har også barnesider og ungdomssider. Du finner også stoff fra fylkes-/og lokallagene her. Redaktør for
bladet er Nina Sævik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk cøliakiforening I Pb 351 Sentrum 0101 Oslo | 22 40 39 00 | post@ncf.no