Annonsørinfo

Vi har som grunnsyn å drive saklig, faglig underbygget og uavhengig journalistikk forankret i NCF sine overordnede mål. glutenFRI har som hovedoppgave å informere personer med glutenintoleranse (cøliaki, Dermatitis Herpetiformis, ikke-cøliakisk glutenintoleranse og hveteallergi) om de ulike sidene ved diagnosene, om det å leve med glutenintoleranse samt informere om foreningens arbeid.

Målgrupper:

  • Foreningens medlemmer over hele landet
  • Fagpersoner som jobber innenfor området forskning, behandling og ernæring
  • Sykehus og institusjoner
  • Barnehager og skolefritidsordninger
  • Grunnskoler, videregående skoler og høgskoler/universitet
  • Importører og produsenter av glutenfrie produkter
  • Helsekostforretninger, apotek og dagligvareforhandlere
  • Andre som ønsker informasjon om glutenfritt kosthold

Annonser om glutenfrie produkter er viktig og aktuell informasjon.  glutenFRI er landets viktigste blad for personer med glutenintoleranse, og det leses av atskillig flere enn abonnenten selv. Opplag pr. oktober 2015: 12 500 eksemplarer.

Annonsering avtales med annonseansvarlig Anette Årsland, anette.aarsland@ncf.no.

Utgivelsesplan 2016
Nr. 1 – 2016: Utsendelse i uke 11, materialfrist: 11. februar
Nr. 2 – 2016: Utsendelse i uke 23, materialfrist: 4. mai
Nr. 3 – 2016: Utsendelse i uke 37, materialfrist: 11. august
Nr. 4 – 2016: Utsendelse i uke 49, materialfrist: 3. november

Annonseformater (b x h):
1/1 side: 185mm x 272mm (v/utfallende 216 x 303)
1/2 side: 185mm x 134mm
1/4 side: 90mm x 134mm
1/8 side: 90mm x 66mm

Annonsepriser (4-fargers annonse):
1/1 side kr. 14 450,- 1/1 side, bakside kr. 15 500,-
1/2 side bredde kr 7 600,-
1/2 side høyde kr. 7 600,-
1/4 side (kun høyde) kr. 4 000,-
1/8 side: kr. 2 000,-

Ved bestilling av flere innrykk kan det gis rabatter.

Løst bilag
1-sidig: kr 15 000
2-sidig: kr 18 000
4-sidig: kr 24 000

+ tilleggskostnad for plastpakking/porto:  kr. 4 500,-. Vektforbehold.

Tekniske data:
Trykkeriet mottar filer som: pdf, tif, eps, jpg, ai.
Bilder/logoer/annonser som blir sendt må være høyoppløselige for trykk (240-300 dpi).

Satsflate: 185mm x 272mm
Papir: 115 gr silk, omslag: 170 g silk

Ekstratilbud til deg som annonsør: Det er muligheter for å få lagt inn video til annonsen i digital versjon av bladet, som er tilgjengelig for medlemmene etter utgivelse. Hvis dette er ønskelig, må det avklares ved bestilling av annonsen.

Vi ønsker deg velkommen som annonsør i glutenFRI i 2016!

Norsk cøliakiforening I Pb 351 Sentrum 0101 Oslo | 22 40 39 00 | post@ncf.no