Annonsørinfo

Vi har som grunnsyn å drive saklig, faglig underbygget og uavhengig journalistikk forankret i NCF sine overordnede mål. glutenFRI har som hovedoppgave å informere personer med cøliaki, dermatitis herpetiformis (DH) og andre former for glutenintoleranse om de ulike sidene ved diagnosene, om det å leve med glutenintoleranse samt informere om foreningens arbeid.

Målgrupper:

  • Foreningens medlemmer over hele landet
  • Fagpersoner som jobber innenfor området forskning, behandling og ernæring
  • Sykehus og institusjoner
  • Barnehager og skolefritidsordninger
  • Grunnskoler, videregående skoler og høgskoler/universitet
  • Importører og produsenter av glutenfrie produkter
  • Helsekostforretninger, apotek og dagligvareforhandlere
  • Andre som ønsker informasjon om glutenfritt kosthold

Annonser om glutenfrie produkter er viktig og aktuell informasjon.  glutenFRI er landets viktigste blad for personer med cøliaki, DH eller som av annen årsak er avhengig av et glutenfritt kosthold, og det leses av atskillig flere enn abonnenten selv. Opplag pr. november 2013 er ca. 11 500 eksemplarer.

Annonsering avtales med annonseansvarlig Anette Årsland, anette.aarsland@ncf.no.

Utgivelsesplan 2015:
Nr. 1 – 2015: Utsendelse i uke 11, materialfrist: 5. februar
Nr. 2 – 2015: Utsendelse i uke 23, materialfrist: 30. april
Nr. 3 – 2015: Utsendelse i uke 37, materialfrist: 6. august
Nr. 4 – 2015: Utsendelse i uke 49, materialfrist: 29. oktober

Annonseformater (b x h):
1/1 side: 185mm x 272mm (v/utfallende 216 x 303)
1/2 side: 185mm x 134mm
1/4 side: 90mm x 134mm
1/8 side: 90mm x 66mm

Tekniske data:
Trykkeriet mottar filer som: pdf, tif, eps, jpg, ai.
Bilder/logoer/annonser som blir sendt må være høyoppløselige for trykk (240-300 dpi).

Satsflate: 185mm x 272mm
Papir: 115 gr silk, omslag: 170 g silk

Annonsepriser (4-fargers annonse):
1/1 side kr. 14 100,- 1/1 side, bakside kr. 15 500,-
1/2 side bredde kr 7 400,-
1/2 side høyde kr. 7 400,-
1/4 side kr. 3 900,-
1/8 side: kr. 1 950,-

Ved bestilling av flere innrykk kan det gis rabatter.

Løst bilag
1-sidig: kr 15 000
2-sidig: kr 18 000
4-sidig: kr 24 000

Ekstra portoutgifter kan tilkomme ved løst bilag.

Alle nye annonser må godkjennes. Vi ønsker deg velkommen som annonsør i glutenFRI!

Norsk cøliakiforening I Pb 351 Sentrum 0101 Oslo | 22 40 39 00 | post@ncf.no