Dine rettigheter

Hvilke rettigheter har du på bakgrunn av din diagnose? Først og fremst har du automatisk rett til grunnstønad dersom du har sikker cøliakidiagnose eller sikker DH-diagnose. Videre har barn som er avhengig av glutenfritt kosthold rett til å få undervisningen i Mat og helse-faget tilrettelagt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk cøliakiforening I Pb 351 Sentrum 0101 Oslo | 22 40 39 00 | post@ncf.no