Norsk cøliakiforening

Norsk cøliakiforening (NCF) er en interesseorganisasjon for deg som har glutenintoleranse (cøliaki, dermatitis herpetiformis, ikke-cøliakisk glutensensitivitet eller hveteallergi).

Organisasjonens formål er på landsbasis å ivareta personer med glutenintoleranse sine interesser i samfunnet. Dette gjøres ved å ta vare på medlemmenes brukerkompetanse og bruke denne erfaring som basis for opplysende og rådgivende virksomhet for medlemmer, enkeltmennesker, myndigheter og fagmiljøer. Organisasjonen skal i sitt arbeide forene fagkompetanse og brukerkompetanse.

NCF skal være kontaktorgan mellom medlemmer og myndigheter, samarbeide med medisinske og dietetiske fagmiljø, fremme forskning og ny kunnskap om fagfeltet og bidra til å utvikle gode og virksomme nasjonale og internasjonale kontaktledd.

Mange udiagnostiserte
En av foreningens største utfordringer er å bidra til at alle får sin diagnose stillet så raskt som mulig. Fortsatt er det mange udiagnostiserte. Mange av de som får sin diagnose stillet, har vært syke lenge uten at årsaken har vært funnet.

Hjelp til nydiagnostiserte
En annen stor oppgave for NCF er å bidra til å hjelpe og støtte nydiagnostiserte. Det er svært varierende hva slags hjelp og informasjon helsevesnet kan tilby til nydiagnostiserte. Enkelte plasser har lærings- og mestringssentrene etablert et tilbud, og NCF arbeider for at et slikt tilbud skal komme over hele landet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk cøliakiforening I Pb 351 Sentrum 0101 Oslo | 22 40 39 00 | post@ncf.no