Norsk cøliakiforening

Norsk cøliakiforening (NCF) er en interesseorganisasjon for deg som har diagnosen cøliaki, dermatitis herpetiformis eller av andre grunner må holde et glutenfritt kosthold.

Foreningens formål er på landsbasis å ivareta cøliakerens interesser ved å drive opplysende og rådgivende virksomhet, ved å virke som kontaktorgan overfor myndighetene, ved å fremme interessen for forskning og virke som kontaktledd i internasjonalt samarbeid. Det er en forutsetning at NCF samarbeider med medisinske og dietetiske rådgivere.

Mange udiagnostiserte
En av foreningens største utfordringer er å bidra til at alle får sin diagnose stillet så raskt som mulig. Fortsatt er det mange udiagnostiserte. Mange av de som får sin diagnose stillet, har vært syke lenge uten at årsaken har vært funnet.

Hjelp til nydiagnostiserte
En annen stor oppgave for NCF er å bidra til å hjelpe og støtte nydiagnostiserte. Det er svært varierende hva slags hjelp og informasjon helsevesnet kan tilby til nydiagnostiserte. Enkelte plasser har lærings- og mestringssentrene etablert et tilbud, og NCF arbeider for at et slikt tilbud skal komme over hele landet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk cøliakiforening I Pb 351 Sentrum 0101 Oslo | 22 40 39 00 | post@ncf.no