For helsepersonell

Retningslinjer for diagnostise, behandling og oppfølging av cøliaki er et viktig "verktøy" for primærleger og annet helsepersonell. Dokumentet er under revidering og vil publiseres innen kort tid.

For retninglinjer for cøliaki hos barn, se Veileder for diagnostikk og oppfølging.

Mange leger og annet helsepersonell har etterhvert fått god kunnskap både om symptomer, behandling og oppfølging av cøliaki og dermatitis herpetiformis. Men forsatt er det et stort behov for at flere får god kunnskap om dette: Det er grunn til å tro at
flere tusen personer er udiagnostisert med
cøliaki i Norge.

Ta kontakt med NCF på post@ncf.no / 22 40 39 00 om det er behov for informasjonsmateriell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk cøliakiforening I Pb 351 Sentrum 0101 Oslo | 22 40 39 00 | post@ncf.no