Dermatitis herpetiformis

Dermatitis herpetiformis (DH) kalles gjerne «hudens cøliaki», og er en langt sjeldnere sykdom enn cøliaki. Ved DH dannes det antistoff mot en annen type anti-transglutaminase enn ved cøliaki (IgA mot TG3, hudens transglutaminase). Huden reagerer med et sterkt kløende utslett, beskrevet som herpetiformt, det vil si samme utseende som herpes. Utslettet består av mange små væskeblemmer, og når man klør, sprekker de og blir raskt infiserte av hudbakterier.

Diagnose og behandling
En sikker diagnose stilles kun ved hudbiopsi. En hudlege tar da prøver av både frisk og syk hud.

Selv om reaksjonen i utgangspunktet oppstår i tarmen, er det mange DH-pasienter som har få eller ingen plager fra mage og tarmkanal. Men ved tarmbiopsi viser det seg at 60-80 % av pasientene har skadet tynntarm.

Behandlingen er som ved cøliaki: glutenfritt kosthold. Effekten av et glutenfritt kosthold kan komme først etter flere måneder, og det kan ta 2-4 år før man blir helt symptomfri.

Medisinen Dapson kan brukes ved akutte utbrudd for å lindre kløen, men med riktig kosthold vil de fleste være så godt som symptomfrie og slippe å bruke medisiner. Dapson kan dessuten ha mange bivirkninger.

Jod
Nydiagnostiserte med DH tåler jod dårlig. Inntak av jodholdig mat, som for eksempel saltvannsfisk, eller påføring av jod på huden vil fremprovosere utslettet (med mindre pasienten bruker Dapson). Først etter 2-4 år på glutenfritt kosthold, det vil si når man har blitt symptomfri, vil man kunne spise/påføre jod uten å få utslett.

For mer informasjon om DH, se brosjyren "Dermatitis herpetiformis" i høyre meny.

 

 

 

 

 

 

Norsk cøliakiforening I Pb 351 Sentrum 0101 Oslo | 22 40 39 00 | post@ncf.no